Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Jacek Gurczyński

Stanowisko
adiunkt z habilitacj
Jednostki
KATEDRA ETYKI
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

wtorek 11:45-13:45, pok. 206


 


 O sobie

Zajmuję się badaniem ontologii rzeczywistości wirtualnej oraz wartości w środowiskach wirtualnych. Interesuje mnie również filozofia teraźniejszości, przy czym skupiam się zwłaszcza na określeniu tzw. the point.

 

 


Działalność naukowa

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8679-1357

 

Ważniejsze publikacje:

Monografia autorska - Czym jest wirtualność. Matrix jako model rzeczywistości wirtualnej, Wydawnictwo UMCS, 2013

Artykuły w czasoposimach:

Deflacyjne (redukcyjne) koncepcje przedmiotów fikcyjnych. Przegląd i analiza, „Filozofia Nauki”, Rok XIX, nr 1 (73) 2011, s. 133-152;

Przedmiotowe logiki fikcji cz. I. Semantyki światów możliwych D. Lewisa, „Diametros”, nr 33 (wrzesień 2012), s. 1–19;

Przedmiotowe logiki fikcji cz. II. Teoria przedmiotów nieistniejących T. Parsonsa, „Diametros”, nr 34 (grudzień 2012), s. 22–33;

Przedmiotowe logiki fikcji cz. III. Teoria przedmiotów abstrakcyjnych E. N. Zalty, „Diametros”, nr 35 (marzec 2013), s. 21–48;

Przedmiotowe logiki fikcji cz. IV. Logika fikcji J. Paśniczka, ukaże się w: „Diametros”, nr 36;

Pojęcie matryc M. Ostrowickiego - analiza i krytyka, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio I, vol. 43, no 2, 2018, s. 107-121

Owartościach w środowisku cyfrowym. Wybór Cyphera, FILOZOFIA I NAUKA. Studia filozoficzne i interdyscyplinarne, Tom 8, część pierwsza, 2020, s. 185-202;

 

 


Ogłoszenia

W dniach 16-22.12.2021 r. jestem na zwolnieniu lekarskim, tak więc przewidziane w tym terminie zajęcia i konsultacje nie odbędą się.  Zawsze jednak jestem dostępny mailowo - jacek.gurczynski@mail.umcs.pl