Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Błażej Dyczewski

dr Błażej Dyczewski
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA BADAŃ NAD KULTURĄ I KOMUNIKACJĄ
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://orcid.org/0000-0002-6060-3722
Konsultacje

Terminy konsultacji
w semestrze letnim 2023/2024


p. 133 Stara Humanistyka


wtorek: 17.00-18.00


środa (online): 9.30-10.30

Adres

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, p. 133
20-031 Lublin

Działalność naukowa

Zainteresowania naukowe:

 • Socjologia młodzieży
 • Styl życia młodzieży
 • Zmiany wartości młodego pokolenia
 • Komunikacja społeczna i medialna
 • Ilościowe i jakościowe badania społeczne
 • wykorzystanie internetu do badań społecznych
 • Analiza danych przy użyciu statystyk IBM SPSS
 • Ewaluacja

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Granty naukowe:

 • Zrozumienie wykorzystania przez młodzież Chatu GPT w Polsce. Konstrukcja kwestionariusza ankiety i jej pilotaż - finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (konkurs Miniatura 7) nr 2023/07/X/HS6/00796; okres realizacji: 04.10.2023 - do chwili obecnej.

Wykaz publikacji:

 1. Dyczewski, B. (2022). Uwarunkowania modeli wartości młodego pokolenia. Na przykładzie uczniów klas VIII szkół podstawowych. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II65(1), 69–88. https://doi.org/10.31743/znkul.13175
 2. Nieradko-Iwanicka, Barbara, Janusz Iwanicki, Blazej Dyczewski, and Mariola Herbet. (2021). The COVID-19 – Related Problems Encountered by Nursing Homes in Poland and the Steps Undertaken to Prevent Disease Spread in the First Phase of the Epidemic. Current Issues in Pharmacy and Medical Sciences 34 (4): 206–11. https://doi.org/doi:10.2478/cipms-2021-0037.
 3. Dyczewski, B. (2020). Models of using the Internet by young Poles and their social capital. Children and Youth Services Review, 105488. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2020.105488
 4. Koszewska, M., Rahman, O., & Dyczewski, B. (2020). Circular Fashion – Consumers’ Attitudes in Cross-National Study: Poland and Canada. Autex Research Journal, (0), 000010247820200029. https://doi.org/10.2478/aut-2020-0029
 5. Dyczewski, B. (2019). Cele życiowe młodzieży kończącej szkołę podstawową. Próba klasyfikacji wartości młodego pokolenia. Roczniki Kulturoznawcze, 10(3), 45–67.
 6. Błażej Dyczewski (2019), Społeczna Diagnoza Uczniów 2018 – Lustro. Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych. Poznań 2019. Raport w postaci elektronicznej, s.103. Link: http://www.trzezwyumysl.pl
 7. Dyczewski, B., Koszewska, M., Rahman, O., & Kharb, D. (2018). Międzynarodowe uwarunkowania postaw nabywców odzieży wobec mody. Na przykładzie Polski, Kanady, Indii. Roczniki Kulturoznawcze, 9(4), 105–118. https://doi.org/10.18290/rkult.2018.9.4-7
 8. M. Koszewska, O. Rahman, B. Dyczewski (2018), Polish Apparel Consumer Purchase Criteria: Driver or Inhibitor for Circular Economy? (Artykuł konferencyjny) AUTEX 2018. The18 World Textile Conference. Leading Edge Technologies and Trends in Textiles, Istanbul, s. 553-555.
 9. Dyczewski B. Tylko dla wytrwałych. Wędrówki po górach z Ojcem Leonem Dyczewskim, [w] Mistrz i Przyjaciel Ojciec Profesor Leon Benigny Dyczewski OFMConv. (red.) M. Halicka, A. Szafranek, L. Dakowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2018, s. 285-292.
 10. Dyczewski B. (2018), Recenzja: Małgorzata Gruchoła, Władysław Froch. W poszukiwaniu tożsamości…, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017. Roczniki Kulturoznawcze, IX, nr 1, s. 97-101.
  DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rkult.2018.9.1-6
 11. Dyczewski B. (2017), Młodzież i kampanie społeczne. Na przykładzie uczniów szkół ponadgimnazjalnych Lubelszczyzny, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Nauk Społecznych, nr 1(6), s. 113-129.
 12. Dyczewski B. (2016), Rola dziadków w kształtowaniu świadomości ekologicznej młodzieży w opinii uczniów szkół ponadgimnazjalnych, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Nauk Społecznych, nr 1(5), s. 83-95.
 13. Matysek-Nawrocka M., Bernat M., Dyczewski B., Kamińska M. (2016), Ocena poziomu wiedzy pacjentów na temat zastosowania emolientów i humektantów w pielęgnacji i profilaktyce suchej skóry, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie, nr 1(5), s. 129-137.
 14. Matysek-Nawrocka M., Bernat M., Dyczewski B., Chmiel A. (2016), Popularność suplementów diety wśród dorosłych Polaków, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie nr 1(5), s. 145-152. 
 15. Dyczewski B. (2016), Sprawozdanie z Ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Człowiek w perspektywie współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych”, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Nauk Społecznych, nr 1(5), s. 171-172.
 16. Dyczewski B. (2010), Kampanie społeczne, jako szansa w przezwyciężaniu społecznej defaworyzacji, [w] Psychospołeczne uwarunkowania defaworyzacji dzieci i młodzieży, red. Krzysztof Hirszel, Renata Szczepanik, Andrzej Zbonikowski, Daria Modrzejewska, Wydawnictwo Difin, Warszawa, s. 143-153. 
 17. Dyczewski B. (2010), Dom Fundacji Jana Pawła II, jako pomost między Wschodem a Zachodem, [w] Europa Środkowa. Salon czy przedpokój Europy?, red. A. K. Gogacz, Wydawnictwo AHE, Łódź, s.183-188.
 18. Dyczewski B. (2009), Postawy studentów WSHE wobec kampanii społecznych, [w] Wartości i postawy młodzieży polskiej, TOM 2, red. D. Walczak-Duraj, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 341-353.
 19. Dyczewski B. (2008), Świadomość ekologiczna młodzieży – analiza wstępna, [w] Współczesne zagrożenia rozwojowe dzieci i młodzieży, red. A. Chudzik, Wydawnictwo Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź, s. 115-124.
 20. Dyczewski B. (2008), Kampanie społeczne w odbiorze współczesnej młodzieży, [w] Co łączy, co dzieli Polaków, czyli społeczeństwo informacyjne w działaniu, red. L. H. Haber, S. Jędrzejewski, Wydawnictwo KUL, Lublin, s. 113-130.
 21. Dyczewski B. (2008), Reakcja głównych stacji telewizyjnych w Polsce na odejście Jana Pawła II, [w] Odchodzenie Jana Pawła II do Domu Ojca w Polskich Mediach, Katowice, Fundacja "Dzieło Nowego Tysiąclecia", Warszawa & Księgarnia św. Jacka Sp. z o.o., Katowice, s. 391- 409.