Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Paweł Bytniewski

Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA ESTETYKI I FILOZOFII KULTURY
Telefon
+48 (81) 537 28 53
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w sesji zimowej:


czwartki godz. 11.20-13.20  (p.137).


 

Adres

Collegium Humanicum p.137, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4
20-031 Lublin

O sobie

Paweł Bytniewski jest absolwentem V LO im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W latach 1973-1977 studiował filologię polską w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, a od 1975 filozofię. W 1977 rozpoczął pracę w Międzyuczelnianym Instytucie Filozofii i Socjologii, przekształconym w 1990 r. w Wydział Filozofii i Socjologii UMCS. Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskał w roku 1987 na podstawie rozprawy doktorskiej Język jako medium poznania. Problem funkcjonowania i pochodzenia ludzkiej aktywności symbolicznej w wybranych koncepcjach naukowych i filozoficznych . Stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych (w zakresie filozofii) uzyskał uzyskał w roku 2014 na podstawie rozprawy pt.: Dyskursy wiedzy. Michela Foucaulta archeologie nauk humanistycznych, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013.

Publikował m.in. w „Studiach Filozoficznych”, „Colloquia Communia”, „Akcencie”, „Annales UMCS”, „Przeglądzie Filozoficznym – Nowa Seria”, „Lubelskich Odczytach Filozoficznych” oraz „Powszechnej Encyklopedii Filozofii”. Jest członkiem Składu Kolegium Redakcyjnego „Colloquia Communia”.

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na zagadnieniach z dziedziny: epistemologii, filozofii nauk humanistycznych, socjologii wiedzy, filozofii kultury, hermeneutyki. Szczególnie interesuje go myśl Michela Foucaulta. Autor książek: Genealogia dyskursu. Problemy niehermeneutycznej koncepcji rozumienia, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2000; Dyskursy wiedzy. Michela Foucaulta archeologie nauk humanistycznych, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013, Francuska filozofia nauk. Szkice epistemologiczne, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2017.

 


Działalność naukowa