Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Artur Wysocki

Telefon
+48 81 537 51 94
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

semestr letni 2017/18:


wtorek 11.30-13.00


wtorek 13.00-14.30 dla studentów II roku Socjologii SUM


 


 


 


 


 


 

Adres

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4/136
20-031 Lublin

O sobie

Specjalizuję się w socjologii narodu i grup etnicznych, socjologii stosunków międzykulturowych oraz socjologii kultury. W pracy badawczej zajmuję się makrostrukturami społecznymi, a także cywilizacyjnymi, narodowymi i etnicznymi stosunkami międzykulturowymi (w tym zjawiskiem zderzenia kultur), problematyką tożsamości zbiorowych oraz kulturowym wymiarem globalizacji.

Jestem autorem ponad 40 artykułów naukowych w języku polskim, angielskim, rosyjskim, białoruskim i ukraińskim, autorem monografii (Zderzenie kultur. Polskość i sowieckość na ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1939-1941 we wspomnieniach Polaków, Wyd. UMCS, Lublin 2014) oraz współredaktorem pracy zbiorowej (Sociology from Lublin, ed. R. Radzik, B. Szajkowski, A. Wysocki, Wyd. UMCS, Lublin 2014). 

Pełnię funkcję redaktora tematycznego w interdyscyplinarnym czasopiśmie naukowym „Konteksty Społeczne” (http://kontekstyspoleczne.umcs.lublin.pl/).

W badaniu relacji międzykulturowych pomaga mi wieloletnie doświadczenie wyniesione z pełnienia funkcji Regionalnego Koordynatora Programu Stypendialnego im. Lane’a Kirklanda (http://www.kirkland.edu.pl/) – długofalowego przedsięwzięcia edukacyjnego Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności powołanego do życia w 2000 roku. Jego zasadniczym celem jest dzielenie się polskimi doświadczeniami w zakresie transformacji systemowej z obywatelami krajów Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Środkowej.


Działalność naukowa

Tematyka seminarium dyplomowego:

 

1. Socjologia narodu i grup etnicznych

2. Stosunki międzykulturowe

3. Tożsamości kulturowe (cywilizacyjne, narodowe, etniczne, religijne)

4. Globalizacja w wymiarze gospodarczym, politycznym, kulturowym i społecznym

5. Socjologia kultury

6. Socjologia edukacjiZałączniki