Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Edyta Barańska

dr Edyta Barańska
Stanowisko
adiunkt dydaktyczny
Jednostki
KATEDRA BADAŃ NAD KULTURĄ I KOMUNIKACJĄ
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

piątek, godz. 14.30 - 16.00  (Teams)

O sobie

Zainteresowania:

  • socjologia kultury
  • antropologia społeczna
  • antropologia kulturowa
  • kultura współczesna
  • komunikacja międzykulturowa

Działalność naukowa

Wybrane publikacje:

Książki:

Człowiek i świat człowieka. Polityka i jej kryzys w interpretacji Hannah Arendt, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013.

Kultura ponowoczesna w myśli Zygmunta Baumana, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016

Artykuły:

Wizerunek kobiety w świetle wybranych teorii feministycznych, [w:] Psychospołeczne aspekty postrzegania urody i zdrowia, red. M. Gorzel, Wyd. Akademickie WSSP im. Wincentego Pola w lublinie, Lublin 2015, s. 65–93;

Nieznośna płynność bytu. Człowiek w kulturze według Zygmunta Baumana, (w:) Kultura i Komunikacja tom I: Człowiek w kulturze. Kultura w człowieku, Wyd. UMCS, Lublin 2018, red. U. Kusio; K. Szcześniak, s. 11–25;

Od antropologii do metaetnografii. Wokół problemu zmiany paradygmatu w refleksji nad kulturą współczesną, „Annales, sectio I Philosophia – Sociologia”, vol. XLIII, 2018, s. 249–268;

Kryzys kultury wg George'a Steinera, „Kultura i wartości” nr 26 (2018);

Koncepcja kultury George’a Steinera (w): Claude Lévi-Strauss: struktura i nieoswojone, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2018, s. 271–291.

Recenzja książki Anny Czepiel „Szczęśliwy człowiek kontra dobry obywatel? Zmagania z myślą Hanny Arendt”, https://filozofuj.eu/edyta-baranska-szczesliwy-czlowiek-kontra-dobry-obywatel recenzja/