Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Tomasz Walczyk

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA ONTOLOGII I EPISTEMOLOGII
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze letnim 2020/2021 (w trybie zdalnym, Microsoft Teams)


Nazwa zespołu: 2020/2021 Konsultacje online let. (Tomasz Walczyk, pon. 11:20-13:20), hasło dostępu: 21j6wj2


Termin: poniedziałek: 11:20-13:20


 

O sobie

2018 - doktorat na Wydziale Humanistycznym UWM w Olsztynie - Teleepistemologia. Analiza rozszerzonych systemów poznawczych (opiekun naukowy - dr hab. Józef Dębowski, prof. UWM)

2014 - magisterium na Wydziale Humanistycznym UWM w Olsztynie - Psychologia archetypów i teoria monomitu jako narzędzia badań nad współczesnym mitem (opiekun naukowy - prof. dr hab. Mieczysław Jagłowski)

 

 


Działalność naukowa

Monografie:

Tomasz Walczyk, Teleepistemologia. Analiza rozszerzonych systemów poznawczych, Universitas, Kraków 2019.

Rozdziały w zbiorach pod redakcją:

Percepcja w cyfrowym świecie, Festiwal filozofii, t. IX. Filozofia i technika, Olsztyn 2017.

Artykuły:

Poznanie ucieleśnione w rzeczywistości wirtualnej, „Kultura i Wartości”, 21, Lublin 2017.

Interaktor, interfejs oraz designer – komunikacyjne sprzężenie w hipermedialnym uniwersum sztuki interaktywnej, „Szkice Humanistyczne”, 43, Olsztyn 2017.

Telepistemologia – zarys problematyki, „Humanistyka i Przyrodoznawstwo”, 22, Olsztyn 2016.

Bomba symulakrów – scena rzeczywistości ukryta za kurtyną symulacji. Spektakl hiperrzeczywistości, „Humanistyka i Przyrodoznawstwo”, 21, Olsztyn 2015.

Archetypy fantastyki – od mitycznego tytana ku łowcy androidów, „Zapiski z pogranicza”, 2, Olsztyn 2015.

Portret wodza i Greta Garbo w nowym Citroënie – wokół symboli współczesnego mitu, „Zapiski z pogranicza”, 1, Olsztyn 2015.

Recenzje:

Cyborg tysiąca dusz, (recenzja książki: M. Klichowski, Narodziny cyborgizacji) „Szkice Humanistyczne” 40, Olsztyn 2016.

Matrix jako model wirtualnego świata, (recenzja książki: J. Gurczyński, C:\Czym jest wirtualność. Matrix jako model rzeczywistości wirtualnej, „Szkice Humanistyczne” 40, Olsztyn 2016.

Fantastyka a filozofia (recenzja książki: J. Sobota, Filozofia fantastyki), „Humanistyka i Przyrodoznawstwo” 22, Olsztyn 2016.

Nowy elektroniczny świat (recenzja książki: S. Myoo, Ontoelektronika), „Humanistyka i Przyrodoznawstwo” 21, Olsztyn 2015.

Autostopem przez Wszechświat (recenzja książki: J. Holt, Krótka historia niczego), „Szkice Humanistyczne”, 38, Olsztyn 2015.

Konferencje:

Referat: Zagadnienie wiedzy rozszerzonej z perspektywy epistemologii rozszerzonej i teleepistemologii, Wiedza w akademii i poza akademią, Lublin 09-10.10.2020 r.

Referat: Teleepistemologia i zagadnienie rozszerzonych systemów poznawczych, Filozofia w informatyce V, Lublin 22-23.11.2019 r.

Wykład gościnny: Cyberprzestrzeń jako utopia i kreacja alter ego, II Konferencja Samorządów Uczniowskich olsztyńskich szkół podstawowych , Symbioza dwóch światów - jak się w nich odnaleźć? Przenikanie się świata realnego z wirtualnym jako znak czasów, Olsztyn 17.05.2018 r.

Referat: Percepcja w cyfrowym świecie, IX Festiwal Filozofii. Filozofia i technika, Olsztyn 7-9.09.2016 r.

Referat: O sztuce interaktywnej, VIII Festiwal Filozofii. Filozofia i sztuka, Olsztyn 2-4.09.2015 r.