Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Damian Winczewski

O sobie

Damian Winczewski (ur. 1989) – doktor filozofii oraz absolwent studiów ekonomicznych. Interesuje się głównie filozofią współczesną i szeroko rozumianą współczesną myślą społeczno-polityczną, ze szczególnym skupieniem na zagadnieniach takich jak ideologia, alienacja, determinizm dziejowy, globalizacja, przemoc, militaryzm. Interesuje się również naukami społecznymi, w tym przede wszystkim zagadnieniami społeczno-ekonomicznymi oraz ich wizualizacjami obecnymi w kulturze popularnej. Jest autorem szeregu artykułów dotyczących historycznych i teoretycznych problemów współczesnej myśli społeczno-politycznej, ze szczególnym uwzględnieniem prądów intelektualnych wywodzących się z tradycji marksistowskiej. Publikował w renomowanych periodykach zagranicznych takich jak Science & Society, Studies in East European Thought, czy Film International. Obecnie zajmuje się badaniami nad filozofią dialektyczną i jej współczesną recepcją celem opracowania współczesnego stanu wiedzy na temat aktualności i zastosowań dialektyki.


Działalność naukowa

Książki:

 

Filozofia Społeczna Róży Luksemburg, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2021, ss. 473 (w trakcie publikacji).

 

Artykuły w czasopismach naukowych:

 

  1. Did Rosa Luxemburg accused Lenin of Blanquism? A Different Interpretation, „Science & Society” vol. 83 , no. 4, 2019, ss. 536-560 

 

 1. Rosa Luxemburg on Revolutionary Violence, „Studies in East European Thought” vol. 72, no 2, 2020, ss. 117-134 

 2. Troubles with Praxis: Late Soviet Philosophy of „Activity”, „Contradictions. A Journal for Critical Thought” vol. 4. no. 2, 2020, ss. 219-226 (Wydawca: Czech Academy of Sciences)

 3. (współautorstwo z prof. S. Czapnik) You’re In the Army Now. Militarism and Masculinity in Contemporary Polish Cinema: Case of Karbala, „Film International” vol. 8. no. 2, 2020, ss. 89-101 

 4. (współautorstwo z prof. S. Czapnik), Propaganda polityczna w epoce płynnej nowoczesności. Przypadek tureckiej serii „Dolina Wilków” , „Studia Politologiczne” nr 50, ss. 181-201 (Wydawca: Dom Wydawniczy Elipsa, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego).

 5. Materializm dialektyczny po „Diamacie”: naukowa ontologia dialektyczna i materializm przyrodniczy, „Filozofia i Nauka” (w trakcie publikacji).

 6. Dialektyka wiedzy logikomatematycznej w ujęciu Jarosława Ładosza, „Studia Philosophica Wratislaviensia”, vol. XV, nr 4, 2020, ss. 27-47 (w trakcie publikacji).

 7. Stary Hegel i nowy socjalizm rynkowy. MMT w perspektywie radykalnego reformizmu, „Czas Kultury”, nr 1, 2021 (w trakcie publikacji).

 8. Współczesna refleksja nad teorią totalitaryzmu, „Studia Socjologiczno-Polityczne” nr 11.2. 2019, ss. 101-119 

 9. Drony bojowe w teorii wojny sprawiedliwej, „Dialogi Polityczne/Political Dialogues: Journal of Political Theory ” nr 26, 2019, ss. 39-53 

 10. Clausewitz versus Sun Zi. Spór o strategiczne i polityczne realia współczesnej wojny, „Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego” nr 13.2, ss. 130-148 

 11. Myśl wojskowa Mao Zedonga, „Politeja” nr 15.55, 2018, ss. 77-102 

 12. Clausewitz w Wietnamie. Dlaczego komuniści przegrywając bitwy wygrywają wojnę? „Roczniki Bezpieczeństwa Międzynarodowego” nr 12. 2, 2018, ss. 161-176.

 13. Spór o filozoficzne źródła politycznej teorii wojny Carla von Clausewitza. W kręgu interpretacji współczesnych, „Historia i Polityka” nr 36.29, 2019, ss. 113-129.

 14. .Lenin i Clausewitz. Sztuka Wojny, „Nowa Krytyka” 37, 2016, ss. 227-245 

 15. Pieniądz i zagregowany popyt w polskiej ekonomii marksistowskiej, „Nowa Krytyka” nr 35, 2015, ss. 246-261.

 16. . Marsyliusz z Padwy jako prekursor Karola Marksa ?, „Nowa Krytyka”, nr 43/2019, ss. 19-34.

 17. Rewolucja i przewrót w historiografii. Bolszewizm w nowej perspektywie, „Praktyka Teoretyczna” nr 20, 2016, ss. 246-261 

 18. W stronę demokracji ekonomicznej. Między socjalizmem rynkowym a demokratycznym planowaniem, „Praktyka Teoretyczna” nr 16, 2015, ss. 246-261.

 19. Michał Kalecki i problem racjonalnej alokacji zasobów w socjalizmie, „Praktyka Teoretyczna” nr 22, 2017, ss. 196-225.

 20. Modern Monetary Theory a marksistowska krytyka ekonomii politycznej, „Praktyka Teoretyczna” nr 25, 2017 ss. 136-175

 21. Problematyka wojny i wojskowości w klasycznym marksizmie, „Studia Krytyczne” nr 2, 2016, ss. 214-251 

 22. Realizm polityczny Carla von Clausewitza a sprawa polska, „Studia Krytyczne” nr 4, 2017, ss. 151-166.

 23. Komizm, ideologia i polityka w serialu Towarzysz Detektyw, „Studia Krytyczne” nr 5, 2017, ss. 63-82.

 24. Oskar Lange i debata kalkulacyjna. Spojrzenie po latach, „Studia Krytyczne” nr 2, 2019, ss. 140-156.

 

 

 

Rozdziały w monografiach:

 

1. „Reifikacja: Meandry teorii krytycznej”, [w:] Filozoficzne rozważania o człowieku i nowoczesności, ss. 7-22,Wydawnictwo Fundacji Tygiel: Lublin 2015.

 

2. „Polityka kulturowa bolszewików wobec regionów zamieszkałych przez narody nie-rosyjskie w pierwszych latach istnienia Rosji Radzieckiej”, [w:] Region w kulturze, ss. 188-200,Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza: Częstochowa 2017.

 

3. wraz z prof. S. Czapnik, „Johan Galtung i Zygmunt Bauman o przemocy”, [w:] Oblicza Przemocy, ss. 267-287, Dom Wydawniczy Elipsa: Warszawa.