Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Kamil Filipek

dr Kamil Filipek
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
ZAKŁAD SOCJOLOGII GOSPODARKI I ORGANIZACJI
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://socnetwork.wordpress.com/
Konsultacje

Godziny konsultacji w sesji:


środa: 14.30-15.30.


czwartek: 16.00-17.00.

Adres

Plac Marii Skłodowskiej-Curie 4
20-031 Lublin

O sobie

Wykształcenie:

 • dr - socjologia, Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • mgr - stosunki międzynarodowe, Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
 • mgr - socjologia, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

Doświadczenie zawodowe:

 • Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski
 • Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Instytut Socjologii, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 • Koordynator ds. CRM, Tradis Lublin
 • Manager ds. Polskeigo Korytarza, Chequepoint Londyn

Członkostwo w organizacjach:

 • Polskie Towarzystwo Badania Rynku i Opinii
 • Polskie Towarzystwo Socjologiczne
 • International Network for Social Network Analysis

Zainteresowania naukowe:

 • społeczno-gospodarcze konsekwencje ekspansji technologii informacyjno-komunikacyjnych
 • analiza sieci społecznych
 • kapitał społeczny, sieciowy

 Projekty badawcze:

 • "Media społecznościowe czynnikiem mobilizacji zasobów relacyjnych wzmacniających mechanizmy partycypacji i dzielenia się", NCN Fuga - kierownik projektu
 • "Debt watch", MNiSW "Dialog" - członek zespołu
 • "Warszawska Szkoła Analizy Danych", NCBiR - członek zespołu

Działalność naukowa

Ważniejsze publikacje:

Prace w czasopismach naukowych:

 • Filipek, K. [2019], The meanings of sharing: On Facebook sharing strategies among Polish migrants in Germany and the UK, Communications - The European Journal of Communication Research. Dostęp [27.03.2019]. Tekst

 • Cwynar, A., Cwynar, W., Pater, R., Filipek K. [2019], Social media as an information source in finance: Evidence from the community of financial market professionals in Poland, The International Journal of Digital Accounting Research, vol. 19: Tekst

 • Cwynar, A., Cwynar, W., Filipek K. [2018], Debt Experience of Facebook Users in Poland. A Conceptual Model and Empirical Test, Polish Sociological Review, vol. 202. Tekst

 • Filipek, K. [2016],Sharing resources on Facebook groups: Polish emigrants in Germany, Norway and UK, Konteksty Społeczne vol. 7., special issue Rediscovering Society in the Age of Social Media [Redaktor gościnny wydania]. Tekst

 • Filipek, K. [2016], Social decoding of social media: an interview with Anabel Quan-Haase, Konteksty Społeczne vol. 7., special issue Rediscovering Society in the Age of Social Media. Wywiad

 • Filipek, K, Chodak, J. [2016], Introduction: rediscovering society in the age of social media, Konteksty Społeczne vol. 7., special issue Rediscovering Society in the Age of Social Media. Tekst

 • Batorski, D., Bojanowski, M., Filipek K. [2015], Getting a Job: Resources and Individual’s Chances on the Warsaw Labour Market, Polish Sociological Review, vol. 192. Tekst

 • Filipek, K. [2013], Mobilizacje społeczne, rewolucje i kontrrewolucje w środowisku Web 3.0,Konteksty Społeczne vol. 1.

 • Filipek, K. [2013], Kicz w kulturze źródłem inspiracji politycznych, Zeszyty Naukowe KUL, 2-3, vol. 56.

 • Partycki, S., Filipek, K. [2012], Network Money in the Conditions of Financial Crisis in the European Union, Socialo Zinatnu Vestnesis, Łotwa - Daugavpils, 1, vol. 14.

 • Filipek, [2011], Nowa geopolityka sieciowa, Przegląd Geopolityczny, vol 3, s. 63-77.

 • Partycki, S., Filipek, K. [2010], Transformacja sieciowa funkcji państwa polskiego Przegląd Socjologiczny, issue 4.

 

Rozdziały w pracach zbiorowych:

 • Filipek, K. [2015], Network Model of Local Innovation, [w:] red. Z. Pastuszak, M. Sagan, K. Żuk Peripheral Metropolitan Areas in the European Union: The Case of Lublin, Bangkok, Celje, Lublin: ToKnowPress, s. 239-248.

 • Filipek, K. [2014], Polska kultura amnezji zbiorowej, [w:] red. A. Drewniak, A. Sępoch, Kultura pamięci czynnikiem rozwoju społeczności lokalnej, Lublin: WOK Lublin, s. 18-29.

 • Filipek, K. [2014], Sieciowe determinanty polityki innowacyjnej czwartej generacji, [w:] red. S. Partycki, Meandry współpracy sieciowej w Europie Środkowej i Wschodniej, Lublin: Wydawnictwo KUL, s. 107-113.

 • Filipek, K. [2013], Kapitał sieciowy a rozwój nowej gospodarki, [w:] red. S. Fel, Gospodarka społecznie zakorzeniona: wybrane problemy z socjologii gospodarki, Lublin 2013: Wydawnictwo KUL, s. 163-187.

 • Filipek, K. [2013] Social Innovations in the Web 3.0 Environment, [w:] red. Innowacyjność i przedsiębiorczość w warunkach kryzysu, Lublin: Wydawnictwo KUL, s. 402-407.

 • Filipek, K. [2013], Organizational Transformation in the Web 3.0 Environment, [w:] red. L. Kiełtyka, Information Technologies in Organizations, Toruń: TNOiK, s. 153-162.

 • Filipek, K. [2013], European Union on the Crossroads on National Interests, [w:] red. K. Grabczuk, European Funds and the Social and Economic Crisis, Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, s. 239-250.

 • Filipek, K. [2012], Lost Dynamics or Dynamic Loss? Exploring the Vague Future of European Integration, [w:] red. L. Czechowska, K. Olszewski, Central Europe on the Threshold of the 21st Century: Interdisciplinary Perspectives on Challenges in Politics and Society, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing,. 135-152.

 • Filipek, K. [2012], BeyondHope vs. Hope from Beyond. Nation State and the Global Financial Crisis, [w:] red. S. Partycki, Kryzys finansowy. Skutki społeczno-gospodarcze w Europie Środkowej i Wschodniej, T. 1, Lublin: Wydawnictwo KUL, s. 221-233.

 • Partycki, S., Filipek, K. [2012], Facing the Global Financial Crisis: a Case of Poland, [w:] red. E.W. Vankevich, W.L. Sharstnev, T.W, Kasayeva, N.L. Prokofyeva, T.B. Savickaya, G.A. Yasheva, Socialno-Ekonomicheskoe Razvitie Organizacii i Regionov Belarusi: Ustoichivost, Razvitie i Innovacii, Witebsk: Wydawnictwo Państwowego Technologicznego Uniwersytetu w Witebsku, s. 76-82

 • Filipek, K. [2011], Od Web 1.0 do Web 3.0. Społeczna ewolucja internetu, [w:] red. S. Partycki, Gospodarka sieci-społeczeństwo sieciowe w Europie Środkowej i Wschodniej, T.1, Lublin: Wydawnictwo KUL, 226-237

 • Partycki, S., Filipek, K. [2011], Virtual Money and the Global Financial Crisis, (w:) Actual Economic Problems Under Globalization, Tbilisi: Publishing House of Paata Gugushvili Institute of Economics of Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, s. 85-89.

 

Wybrane konferencje naukowe:

Zagraniczne:

 • 29.VIII-1.IX.2017: 13 Conference of the European Sociological Association, Ateny. Udział
  z referatem „The Sharing Industry and Sharing Strategies of Polish Social Media Users”.

 • 30.V-4.VI.2017: XXXVII Sunbelt Social Networks Conference of the International Network
  for Social Network Analysis (INSNA), Pekin. Uczestnictwo z referatem „Social Capital and
  Sharing Practices of Social Media Users in Poland: A Quantitative Study".

 • 15-17.III.2017: General Online Research, Berlin, udział z referatem „Contradictory Effects
  of Resources on Political Participation of Social Media Users in Poland”

 • 11-13.VII.2015: Social Media and Society 2016, Londyn, Goldsmith University, udział z
  refereatem „Social Resources Affecting Participation of Social Media Users in Poland”.

 • 25-28.VIII.2015: 12 Conference of the European Sociological Association, Praga, udział z
  referatem „Social Media and Polarization of the Public Sphere”.

 • 21-26.V.2013: XXXIII Sunbelt Social Networks Conference of the International Network
  for Social Network Analysis (INSNA), Hamburg (Niemcy). Uczestnictwo z referatem
  „Creation and Diffusion of Innovations in a New Economy. The Case of Lublin Province".

 

Krajowe:

 • 14-15.IX.2017: Nauki społeczne wobec zmian, UMCS Lublin, Instytut Socjologii, udział z
  referatem „Społeczne implikacje algorytmizacji wyszukiwania i filtrowania treści w
  przestrzeni internetowej”.

 • 27.VI.2017: Meanders of the Transition Three decades of social change in Poland and
  Taiwan, IFiS PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, udział z referatem „From the
  Solidarity Movement to Connective Actions: The Algorithmization of Political
  Participation”.

 • 31.III.-1.IV..2017: „Ludzie w sieciach”, ISP PAN, Jabłonna, udział z referatem „"Zasoby a
  szanse na rynku pracy w Warszawie".

 • 14-17.IX.2016: XVI Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny „Solidarność w czasach
  nieufności”, Gdańsk, udział z referatem „Szanse i bariery dzielenia siÍ w mediach
  społecznoúciowych”.

 • 13-15.III.2013: X Jubilee International Conference "Multimedia in Business and
  Management", Częstochowa. Uczestnictwo z referatem „Organizational Transformation in
  the Web 3.0 Environment".

 • 2-4.II.2012: International Conference „Central Europe on the Threshold of the 21st Century.
  Interdisciplinary Perspectives on Challenges in Politics and Society", Toruń. Uczestnictwo z
  referatem „Lost Dynamics or Dynamic Loss? Exploring the Vague Future of European
  Integration".

 

Inne wystąpienia:

 • 23.XI.2016: Seminarium„WaRsztat socjologa na przykładzie języka R i środowiska
  RStudio”, Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Oddział Lubelski.

 • 25.II.2014: Wystąpienie pt. „Higher educational system in Poland”, dla uczestników
  projektu EUniverCities, Lubelski Park Technologiczny.

 • 27.III.2014: Wystąpienie pt. „Kapitał relacyjny Lublina determinantą rozwoju lokalnego”,
  na Forum Inwestycyjnym BIZNES – NAUKA – SAMORZĄD organizowanym przez
  Lubelski Klub Biznesu, Targi Lublin.

 


Ogłoszenia

 

Zapraszam na cykliczne spotkania Data Science Lublin, które odbywają się na Wydziale Filozofii i Socjologii. Więcej informacji: https://www.facebook.com/DataScienceLublin/