Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Kamil Filipek

Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://socnetwork.wordpress.com/
https://orcid.org/0000-0003-0466-9388
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57202913853
Konsultacje

 


Godziny konsultacji 2022/2023:


ŚRODA 10.00-12.00


- ECOTECH COMPLEX, Wieża D2, II piętro (kod na domofonie)


 

Adres

Plac Marii Skłodowskiej-Curie 4
20-031 Lublin

O sobie

Wykształcenie:

 • dr - socjologia, Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • mgr - stosunki międzynarodowe, Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
 • mgr - socjologia, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

Doświadczenie zawodowe:

 • Dyrektor Centrum Sztucznej Inteligencji i Modelowania Komputerowego, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
 • Data Scientist, freelancer (Kamil Filipek Intelligent Data Solutions)
 • Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski
 • Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Instytut Socjologii, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 • Koordynator ds. CRM, Tradis Lublin
 • Manager ds. Polskeigo Korytarza, Chequepoint Londyn

Członkostwo w organizacjach:

 • Komitet Zagrożeń Cywilizacyjnychm Polska Akademia Umiejętności
 • Polskie Towarzystwo Socjologiczne, przewodniczący Sekcji Socjologii Cyfrowej
 • International Network for Social Network Analysis

Zainteresowania naukowe:

 • algorytmy, sztuczna inteligencja: szanse i zagrożenia
 • analiza sieci społecznych, kapitał społeczny, media społecznościowe
 • analiza danych z wykorzystaniem R i Python

Projekty badawcze:

 • "DARIAH.PL - Cyfrowa Infrastruktura Badawcza dla Humanistyki i Nauk o Sztuce", POIR - kierownik projektu na UMCS
 • "Media społecznościowe czynnikiem mobilizacji zasobów relacyjnych wzmacniających mechanizmy partycypacji i dzielenia się", NCN Fuga - kierownik projektu
 • "BARMIG - Bargaining for working conditions and social rights of migrant workers in CEE Countries, Komisja Europejska - członek zespołu badawczego
 • "Debt watch", MNiSW "Dialog" - członek zespołu badawczego
 • "Warszawska Szkoła Analizy Danych", NCBiR - członek zespołu badawczego
 • “Skills shift” InGRID2, LISER Luxemburg – uczesntik projektu

Wybrane konferencje naukowe:
Zagraniczne:

 • 29.VIII-1.IX.2017: 13 Conference of the European Sociological Association, Ateny. Udział z referatem „The Sharing Industry and Sharing Strategies of Polish Social Media Users”.
 • 30.V-4.VI.2017: XXXVII Sunbelt Social Networks Conference of the International Network for Social Network Analysis (INSNA), Pekin. Uczestnictwo z referatem „Social Capital and Sharing Practices of Social Media Users in Poland: A Quantitative Study".
 • 15-17.III.2017: General Online Research, Berlin, udział z referatem „Contradictory Effects of Resources on Political Participation of Social Media Users in Poland”
 • 11-13.VII.2015: Social Media and Society 2016, Londyn, Goldsmith University, udział z refereatem „Social Resources Affecting Participation of Social Media Users in Poland”.
 • 25-28.VIII.2015: 12 Conference of the European Sociological Association, Praga, udział z referatem „Social Media and Polarization of the Public Sphere”.
 • 21-26.V.2013: XXXIII Sunbelt Social Networks Conference of the International Network for Social Network Analysis (INSNA), Hamburg (Niemcy). Uczestnictwo z referatem „Creation and Diffusion of Innovations in a New Economy. The Case of Lublin Province".

Krajowe: 

 • 20.X.2022: Internet Governance Forum 2022: Współorganizator panelu "Fake newsy. Jak je rozpoznać i jak się przed nimi bronić? Zajęcia praktyczne z wykorzystanie okulografów" (wraz z Jarosław Chodak, Monika Szkarłat, Jacek Czerwniński).
 • 14.IX.2022: XVIII Zjazd Socjologiczny w Warszawie. Współorganizator (z Dariusz Brzeziński, Małgorzata Winiarska-Brodowska, Jakub Piwowar) i współprowadzący sympozjum "Algorithms, artificial intelligence and beyond: Theorising society of the XXI century" z udziałem Anthony Elliotta, Noortje Marres i Dominika Batorskiego.
 • 22.VI.2022: Data Science Summit ML Edition: Udział z refereatem "Jak wykrywać i minimalizować skrzywienie (bias) modeli AI", (wspólnie z Norbert Fijałek).
 • 19-20.V.2022: Social Boundries of Work, "Skills of the Future: The AI Revolution and Labour Market Dynamic in Benelux Countries", Lublin (wspólnie z Ludivine Martin LISER).
 • 23-24.IX.2021:Metodologiczne Inspiracje 2021, IFiS PAN, "Skrzywienie algorytmiczne (SI): teorie, typy i metody zwalczania", Jabłonna.
 • 18.VI.2021: Data Science Summit ML Edition: Udział z refereatem "Autmatyzacja anotacji danych treningowych: szanse i zagrożenia", (wspólnie z Norbert Fijałek)
 • 26.X.2020: AI & NLP Days. Warszawa. Udział z referatem "Multi-model and Multi-library Deployment with MLflow", (wspólnie z Norbert Fijałek i Mateusz Bartosiewicz)
 • 16.X.2020: Data Science Summit 2020, Warszawa. Udział z referatem "LDA Implementation in Customer Service Department: Chances, Threats, Recommendations", sesja NLP (wspólnie z Norbert Fijałek i Mateusz Bartosiewicz)
 • 11-14.IX.2019: 17 Zjazd Socjologiczny we Wrocławiu. Udział z referatem "Dzielenie się online jako forma uspołecznienia. Przykład mediów społecznościowych w Polsce"
 • 14-15.IX.2017: Nauki społeczne wobec zmian, UMCS Lublin, Instytut Socjologii, udział z referatem „Społeczne implikacje algorytmizacji wyszukiwania i filtrowania treści w przestrzeni internetowej”.
 • 27.VI.2017: Meanders of the Transition Three decades of social change in Poland and Taiwan, IFiS PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, udział z referatem „From the Solidarity Movement to Connective Actions: The Algorithmization of Political Participation”.
 • 31.III.-1.IV..2017: „Ludzie w sieciach”, ISP PAN, Jabłonna, udział z referatem „"Zasoby a szanse na rynku pracy w Warszawie".
 • 14-17.IX.2016: XVI Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny „Solidarność w czasach nieufności”, Gdańsk, udział z referatem „Szanse i bariery dzielenia siÍ w mediach społecznoúciowych”.
 • 13-15.III.2013: X Jubilee International Conference "Multimedia in Business and Management", Częstochowa. Uczestnictwo z referatem „Organizational Transformation in the Web 3.0 Environment".
 • 2-4.II.2012: International Conference „Central Europe on the Threshold of the 21st Century. Interdisciplinary Perspectives on Challenges in Politics and Society", Toruń. Uczestnictwo z referatem „Lost Dynamics or Dynamic Loss? Exploring the Vague Future of European Integration".

Działalność naukowa

Wybrane publikacje:

Prace w czasopismach naukowych:

 • Baryła-Matejczuk M, Poleszak W, Filipek K, Cwynar A, Żółtak T (2023) In the quest for effective factors of satisfaction with life: Insights from intra-couple interaction and financial management variables. PLoS ONE 18(3): e0279079 Tekst
 • Cwynar, A., Świecka B., Filipek, K, Porzak, R. [2022] Consumers' knowledge of cashless payments: Development, valiadation, and usability of a measurement scale, The Journal of Consumer Affairs, Volume 56/2 Tekst
 • Filipek, K. [2020]. The meanings of sharing: On Facebook sharing strategies among Polish migrants in Germany and the UK, Communications - The European Journal of Communication Research. Tekst
 • A. Cwynar, W. Cwynar, M. Kowerski, K. Filipek, P. Szuba, Debt literacy and debt advice-seeking behaviour among Facebook users: the role of social networks, Baltic Journal of Economics, Volume 20, 2020, dostęp
 • Filipek, K., Polkowska. D. [2020]. The Latent Precariousness of Migrant Workers: a Study of Ukrainians Legally Employed in Poland, Journal of International Migration and Integration, Dostęp [19.09.2019]. Tekst
 • Polkowska, D., Filipek, K. [2020]. Greatful Precarious Worker? Ukrainian Migrants in Poland, Review of Radical Political Economics. Tekst
 • Filipek, K., Cwynar, A., Cwynar, W., Szkoła, J. [2020]. Shaping Facebook and Twitter Public Spheres: The Case of Swiss Franc Mortgage Holders in Poland, Konteksty Społeczne, 1(2020). Tekst
 • Filipek, K., Cwynar, A., Cwynar, W. [2019]. Does Social Capital Influence Debt Literacy? The Case of Facebook Users in Poland, Prague Economic Papers, 28(5):567-588. Tekst 
 • Filipek, K., Lecka, E. [2019]. Neighborhood Matters: The Impact of Resources on Online Participation of Warsaw Residents, Konteksty Społeczne, 2(2019): http://kontekstyspoleczne.umcs.lublin.pl/?page_id=2429
 • Filipek, K. [2019]. The Impact of Social Capital on Political Participation of Social Media Users in Poland, Studia Socjologiczne 2, vol. 233. Tekst
 • Cwynar, A., Cwynar, W., Pater, R., Filipek K. [2019]. Social media as an information source in finance: Evidence from the community of financial market professionals in Poland, The International Journal of Digital Accounting Research, vol. 19: Tekst
 • Cwynar, A., Cwynar, W., Filipek K. [2018]. Debt Experience of Facebook Users in Poland. A Conceptual Model and Empirical Test, Polish Sociological Review, vol. 202. Tekst
 • Filipek, K. [2016]. Sharing resources on Facebook groups: Polish emigrants in Germany, Norway and UK, Konteksty Społeczne vol. 7., special issue Rediscovering Society in the Age of Social Media [Redaktor gościnny wydania]. Tekst
 • Filipek, K. [2016]. Social decoding of social media: an interview with Anabel Quan-Haase, Konteksty Społeczne vol. 7., special issue Rediscovering Society in the Age of Social Media. Wywiad
 • Filipek, K, Chodak, J. [2016]. Introduction: rediscovering society in the age of social media, Konteksty Społeczne vol. 7., special issue Rediscovering Society in the Age of Social Media. Tekst
 • Batorski, D., Bojanowski, M., Filipek K. [2015]. Getting a Job: Resources and Individual’s Chances on the Warsaw Labour Market, Polish Sociological Review, vol. 192. Tekst
 • Filipek, K. [2013]. Mobilizacje społeczne, rewolucje i kontrrewolucje w środowisku Web 3.0,Konteksty Społeczne vol. 1.
 • Filipek, K. [2013].Kicz w kulturze źródłem inspiracji politycznych, Zeszyty Naukowe KUL, 2-3, vol. 56.
 • Partycki, S., Filipek, K. [2012]. Network Money in the Conditions of Financial Crisis in the European Union, Socialo Zinatnu Vestnesis, Łotwa - Daugavpils, 1, vol. 14.
 • Filipek, [2011]. Nowa geopolityka sieciowa, Przegląd Geopolityczny, vol 3, s. 63-77.
 • Partycki, S., Filipek, K. [2010]. Transformacja sieciowa funkcji państwa polskiego Przegląd Socjologiczny, issue 4.

Rozdziały w pracach zbiorowych:

 • Filipek, K. [2015], Network Model of Local Innovation, [w:] red. Z. Pastuszak, M. Sagan, K. Żuk Peripheral Metropolitan Areas in the European Union: The Case of Lublin, Bangkok, Celje, Lublin: ToKnowPress, s. 239-248.
 • Filipek, K. [2014], Polska kultura amnezji zbiorowej, [w:] red. A. Drewniak, A. Sępoch, Kultura pamięci czynnikiem rozwoju społeczności lokalnej, Lublin: WOK Lublin, s. 18-29.
 • Filipek, K. [2014], Sieciowe determinanty polityki innowacyjnej czwartej generacji, [w:] red. S. Partycki, Meandry współpracy sieciowej w Europie Środkowej i Wschodniej, Lublin: Wydawnictwo KUL, s. 107-113.
 • Filipek, K. [2013], Kapitał sieciowy a rozwój nowej gospodarki, [w:] red. S. Fel, Gospodarka społecznie zakorzeniona: wybrane problemy z socjologii gospodarki, Lublin 2013: Wydawnictwo KUL, s. 163-187.
 • Filipek, K. [2013] Social Innovations in the Web 3.0 Environment, [w:] red. Innowacyjność i przedsiębiorczość w warunkach kryzysu, Lublin: Wydawnictwo KUL, s. 402-407.
 • Filipek, K. [2013], Organizational Transformation in the Web 3.0 Environment, [w:] red. L. Kiełtyka, Information Technologies in Organizations, Toruń: TNOiK, s. 153-162.
 • Filipek, K. [2013], European Union on the Crossroads on National Interests, [w:] red. K. Grabczuk, European Funds and the Social and Economic Crisis, Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, s. 239-250.
 • Filipek, K. [2012], Lost Dynamics or Dynamic Loss? Exploring the Vague Future of European Integration, [w:] red. L. Czechowska, K. Olszewski, Central Europe on the Threshold of the 21st Century: Interdisciplinary Perspectives on Challenges in Politics and Society, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing,. 135-152.
 • Filipek, K. [2012], BeyondHope vs. Hope from Beyond. Nation State and the Global Financial Crisis, [w:] red. S. Partycki, Kryzys finansowy. Skutki społeczno-gospodarcze w Europie Środkowej i Wschodniej, T. 1, Lublin: Wydawnictwo KUL, s. 221-233.
 • Partycki, S., Filipek, K. [2012], Facing the Global Financial Crisis: a Case of Poland, [w:] red. E.W. Vankevich, W.L. Sharstnev, T.W, Kasayeva, N.L. Prokofyeva, T.B. Savickaya, G.A. Yasheva, Socialno-Ekonomicheskoe Razvitie Organizacii i Regionov Belarusi: Ustoichivost, Razvitie i Innovacii, Witebsk: Wydawnictwo Państwowego Technologicznego Uniwersytetu w Witebsku, s. 76-82
 • Filipek, K. [2011], Od Web 1.0 do Web 3.0. Społeczna ewolucja internetu, [w:] red. S. Partycki, Gospodarka sieci-społeczeństwo sieciowe w Europie Środkowej i Wschodniej, T.1, Lublin: Wydawnictwo KUL, 226-237
 • Partycki, S., Filipek, K. [2011], Virtual Money and the Global Financial Crisis, (w:) Actual Economic Problems Under Globalization, Tbilisi: Publishing House of Paata Gugushvili Institute of Economics of Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, s. 85-89

Obecność w mediach: