DZIEKANAT WYDZIAŁU FILOZOFII I SOCJOLOGII

Adres

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4
20-031 Lublin

Kontakt

Adres do korespondencji:

Dziekanat Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4
20-031 Lublin


Kierownik administracji wydziałowej:

mgr Magdalena Białkowska
e-mail: magdalena.bialkowska@umcs.pl
wfis@umcs.pl


 


 

Godziny dyżurów

Przyjmowanie interesantów odbywa się od poniedziałku do czwartku w godz. od 10.00 do 14.00.

Opis

Dziekanat Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4
20-031 Lublin


Dziekanat przyjmuje interesantów od poniedziałku do czwartku w godzinach od 10.00 do 14.00 (w piątki Dziekanat jest nieczynny)


Asystent Dziekana, pok. 8
Stanowisko ds. obsługi doktorantów, pok. 8
mgr Anna Szlachetka
e-mail: anna.szlachetka@poczta.umcs.lublin.pl
tel. 81 537 54 79


Stanowisko ds. .finansów i zamówień publicznych, pok. 31
mgr inż. Monika Wrona
e-mail: monika.wrona@umcs.pl
tel. 81 537 27 11


Stanowisko ds. informacji i promocji, pok. 6a
mgr Tomasz Poślada
e-mail: tomasz.poslada@umcs.pl
tel. 81 537 27 13


Stanowisko ds. obsługi studentów, pok. 30
mgr Katarzyna Szczygieł

Kierunki:

e-mail: katarzyna.szczygiel@mail.umcs.pl
tel. 81 537 53 93


Stanowisko ds. obsługi studentów, pok. 32
mgr Izabela Soleniec

Kierunki:

e-mail: izabela.soleniec@umcs.pl
tel. 81 537 28 23


Stanowisko ds. obsługi procesu dydaktycznego i jakości kształcenia, pok. 6
mgr Karolina Pierścińska 
e-mail: karolina.pierscinska@umcs.pl
tel. 81 537 57 95


Stanowisko ds. obsługi działalności badawczo-rozwojowej w Instytucie Filozofii i Instytucie Socjologii, pok. 103
mgr inż. Emil Bartkiewicz
e-mail: emil.bartkiewicz@umcs.pl


Asystent Dyrektora Instytutu Socjologii, pok. 26
mgr Agnieszka Pawłowicz
e-mail: instsoc@poczta.umcs.lublin.pl
tel. 81 537 28 88 


Asystent Dyrektora Instytutu Filozofii, pok. 105
mgr inż. Małgorzata Oleszczuk
e-mail: instfil@bacon.umcs.lublin.pl   
tel. 81 537 54 81


Pracownik inżynieryjno-techniczny, pok. 344
mgr Syliwa Ścibak
e-mail: sylwia.scibak@umcs.pl   
tel. 81 537 28 16