Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Marcin Moskalewicz

dr hab. Marcin Moskalewicz
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA ONTOLOGII I EPISTEMOLOGII
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://www.researchgate.net/profile/Marcin-Moskalewicz
https://poznanmedicalsciences.academia.edu/MarcinMoskalewicz
Konsultacje

Za pośrednictwem MS Teams, w dowolnych godzinach po uprzednim umówieniu poprzez email. 

O sobie

Habilitacja (2018) „Fenomenologiczne ujęcia zaburzeń doświadczenia czasu”, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 

Praca doktorska (2009) „Filozofia historii Hannah Arendt”/ "Hannah Arendt’s Philosophy of History" cum laude; przygotowana w ramach programu Komisji Europejskiej European Doctorate; Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Rijksuniversiteit Groningen, Holandia. 

Studia doktoranckie (2004-2009) UAM Poznań, Rijksuniversiteit Groningen (Holandia)

Studia magisterstkie (1999-2004) UAM Poznań, University of California at Berkeley (USA)

 

Kierownik Pracowni Filozofii Zdrowia Psychicznego w Katedrze Nauk Społ. i Hum. Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu 

Przewodniczący sieci badawczej Phenomenology and Mental Health Network, w Centre for Values-Based Practice in Health and Social Care, St. Catherine’s College, Oxford 

Członek Zarządu Philosophy Special Interest Group w the Royal College of Psychiatrists w Wielkiej Brytanii 


Działalność naukowa

https://orcid.org/0000-0002-4270-7026 

 

                                                            Artykuły naukowe recenzowane

Książki

Książki pod. red.

 

Rozdziały w książkach

 • M. Moskalewicz, Conscience, in: The Oxford Handbook of Phenomenological Psychopathology, ed. G. Stanghellini et. al., Oxford University Press 2019, pp. 397-406. 
 • M. Moskalewicz, L. Opler, Eugeniczne fantazje Franza Josefa Kallmanna w: Między historią, bioetyką i medycyną.  ed. K. Prętki, A. Czabański, E. Baum, K.B. Głodowska, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań 2019, pp. 323-332.
 • M. Moskalewicz, Wolność. Ratuj się kto może, in: 25 lat przemian demokratycznych w Polsce, ed. M. Krol, Kurhaus Publishing and Institute of Public Affairs, Warsaw 2014, pp. 7-30. 
 • M. Moskalewicz, Konceptualizacja kategorii postępu we współczesnej, anglo-amerykańskiej  historiografii nauk medycznych in: ed. B. Płonka-Syroka, A. Syroka, Obrazy świata jako konstrukty kultury. Analiza historyczno-porównawcza, Wrocław 2012, pp. 121-136. 
 • M. Moskalewicz, Choroba z perspektywy fenomenologii hermeneutycznej. Zarys problematyki in: ed. D. Pękala-Gawęcka, I. Main, A. Witeska-Młynarczyk, W zdrowiu i w chorobie. Z badań antropologii medycznej i dyscyplin pokrewnych, Poznan: Ethnographic Committee of the Polish Academy of Sciences, Biblioteka Telgte Wydawnictwo 2012, pp. 93-104. 
 • M. Moskalewicz, Refleksja nad źródłem, a problem źródłowości in: Przez źródło do przeszłości ed. I. Grzelczak – Milos, M. Praczyk, K. Wisniewski, Poznan: Instytut Historii 2012, pp. 11-27.  
 • M. Moskalewicz, Działanie narracyjne między tradycją a rewolucją in: Interdyscyplinarne oblicza przeszłości ed. W. Wrzosek, Oficyna Wydawnicza Epigram, 2011, pp. 405-428. 
 • M. Moskalewicz, Polityczny wymiar pojęć refleksyjnych systematyzujących wiedzę w narracji historycznej in: Uwikłania historiografii. Między ideologizacją dziejów a obiektywizmem badawczym, ed. T. Błaszczyk, K. Brzechczyn, D. Ciunajcis, M. Kierzkowski, Poznań: Instytut Pamięci Narodowej 2011, pp. 43-51. 
 • M. Moskalewicz, Przestrzenie pojawia się. Miejsce lokalności w myśli Hannah Arendt, in: O miejskiej sferze publicznej, Obywatelskość i konflikty o przestrzeń, ed. M. Nowak, P. Pluciński, Kraków: Wydawnictwo ha!art 2011, pp. 55-68. 
 • M. MoskalewiczMedycyna nie istnieje. Historia medycyny w ujęciu Michela Foucault, in: Szkice z dziejów medycyny, ed. J. Supady, Łódź 2010, pp. 387-398. 
 • M. MoskalewiczBezcelowość totalitarnego zniewolenia – przypadek Hannah Arendt, w: Oblicza komunistycznego zniewolenia, ed. K. Brzechczyn, Poznan: Instytut Pamięci Narodowej 2009, pp. 29-39.
 • M. Moskalewicz, Korzenie rozproszone, czyli o nieciągłościach historii Totalitaryzmu in: Czy przeszłość powinna być inna? ed. M. Bugajewski, Poznan: Instytut Historii 2008, pp. 151-171. 

 

Fellowships

 • 2017-2019 Fellow at TORCH, The Oxford Research Centre in the Humanities, University of Oxford
 • 2016/2017 Marie Curie Individual Fellowship, Faculty of Philosophy, University of Oxford
 • 2016/2017 Post-Doctoral Research Fellow at Christ Church College, Oxford
 • 2015/2016 Fulbright Senior Fellow, Department of Psychiatry and Behavioral Science, Texas A&M University, USA
 • 2015 European Institutes for Advanced Studies Fellowship (EURIAS), Collegium Helveticum, ETH Zurich and University of Zurich, Switzerland
 • 2007 Marie Curie Research Fellowship, Groningen Research School for the Study of the Humanities (OGWG), Rijksuniversiteit Groningen 
 • 2005 Marie Curie Research Fellowship, Groningen Research School for the Study of the Humanities (OGWG), Rijksuniversiteit Groningen
 • 2003 Santander Group Scholarship: Visiting Graduate Student Researcher at the University of California at Berkeley 

 

Nagrody i stypendia

 • 2019 Stypendium Fundacji Inspiratornia oraz Instytutu Reportażu w Warszawie
 • 2015-2018 Stypendium dla Wybitnych Młodych Naukowców Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • 2014 Indywidualna Nagroda Naukowa Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
 • 2013 Wyróżnienie w programie „Monografie” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
 • 2011 Stypendium Start Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
 • 2010 Nagroda Prezesa Rady Ministrów za rozprawę doktorską

 

Kierownik grantów badawczych w trybie konkursowym

 • 2020 Grant Polskiej Ligii Walki z Rakiem, konkurs Onkogranty III „Zarządzanie czasem przez pacjenta onkologicznego w trakcie chemioterapii” 
 • 2015-2017 Grant Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki (międzynarodowy projekt „Jewish-German-Polish: histories and traditions in medical cultures”)
 • 2011-2014 Grant Narodowego Centrum Nauki (projekt Medykalizacja kategorii fenomenologii hermeneutycznej w praktyce psychoterapii. Niemcy i USA 1913-1980)

 

Inne granty (dydaktyczne, wydawnicze, wykonawca)

 • 2021-2022 Grant Funduszy Norweskich, Program Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy, Jednostka: Fundacja Otwarte Seminaria Filozoficzno-Psychiatryczne, partner akademicki: Pracownia Filozofii Zdrowia Psychicznego UMP; projekt „Filozofia psychiatrii – podstawa systemu ochrony zdrowia psychicznego”.
 • 2017 Grant 'Humanities & Identities' TORCH (The Oxford Research Centre in the Humanities)  
 • 2016 Grant “Translacje” Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej – na anglojęzyczne wydanie pracy Totalitaryzm, Narracja, Tożsamość 
 • 2015 Fulbright Outreach Lecturing Fund Award – na wygłoszenie dwóch zapraszanych wykładów w Los Angeles (USA)
 • 2013 Grant Instytut Książki MkiDN (kierownik projektu „Wydanie drukowane książki Reinhardta Kosellecka “Kritik und Krise” w języku polskim w Fundacji Res Publica)
 • 2010-2013 Grant Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego „Central European Dictionary of Political Concepts” (główny wykonawca projektu; Fundacja Res Publica)
 • 2006-2008 Grant promotorski Komitetu Badań Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (kierownik prof. Wojciech Wrzosek)

 

Członkostwo w towarzystwach naukowych

 • Członek Rady redakcyjnej czasopisma Philosophy, Psychiatry & Psychology (John Hopkins University Press); od 2021
 • Członek The Association for the Advancement of Philosophy and Psychiatry (AAPP), USA; od 2020
 • Członek The International Network for Philosophy and Psychiatry (INPP); od 2018
 • Członek zespołu Fundacji Otwarte Seminaria Filozoficzno-Psychiatryczne (od 2019)
 • Prezes zarządu Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Historii Medycyny/ Die Deutsch-Polnische Gesellschaft für Geschichte der Medizin (2013-2015); Vice-prezes 2015-2017; od 2017 członek zarządu  
 • Członek Rady Fundacji Res Publica im. H. Krzeczkowskiego (2017-2018); w latach 2014-2017 członek zarządu
 • Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego (2015-2019); członek od 2010