Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Jarosław Chodak

dr hab. Jarosław Chodak
Stanowisko
adiunkt ze stopniem naukowym dr hab.
Jednostki
KATEDRA SOCJOLOGII ZMIANY SPOŁECZNEJ
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

w drugim tygodniu sesji zimowej roku akademickiego 2022/2023: Wtorek 10.30-11.15; 13.00-13.15.


Środa 10.45-11.45. 


Instytut Socjologii, pokój 112; Tel: 81 537 28 00 


 


 


 


 


 


 

O sobie

Magister historii i socjologii UMCS. Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Praca doktorska „Teorie rewolucji w naukach społecznych. Analiza socjologiczna” napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Józefa Styka. Doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki socjologiczne. 

Zainteresowania badawcze

 • socjologia polityki
 • socjologia historyczna
 • historia społeczna
 • ruchy społeczne i polityka kontestacji
 • teoria i historia rewolucji
 • teoria i praktyka walki bez przemocy

Zajęcia dydaktyczne

 • Historia myśli socjologicznej
 • Elementy socjologii polityki
 • Sfera publiczna
 • Społeczeństwo obywatelskie
 • Instrumenty regulacyjne w politykach publicznych
 • Socjologia regionu

Działalność naukowa

Publikacje (książki)

Chodak, J. (2019). Rewolucje niezbrojne. Nowe scenariusze polityki kontestacji. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Chodak, J. (2012). Teorie rewolucji w naukach społecznych. Lublin: Wydawnictwo UMCS.