Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Małgorzata Kowalewska-Harasymiuk

Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA ETYKI
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze letnim 2020/21: poniedziałki, godz. 18,00-20,00


Do zakończenia zagrożenia epidemiologicznego konsultacje odbywane są poprzez platformę MsTeams.Proszę o kontakt poprzez wiadomości prywatne i funkcję "zadzwoń".


Kod do pokoju konsultacji: 7hhfpzn


W razie potrzeby proszę o kontakt na poniższy adres:


malgorzataelzbieta.kowalewska@poczta.umcs.lublin.pl

Adres

pl. M. Curie-Skłodowskiej 4/p. 335
20-031 Lublin

O sobie

 

 

1978– 1984 – studia na Wydziale Filozofii  Chrześcijańskiej  KUL.

Magisterium na podstawie pracy „Quaestiones super octo libros Physicorum Aristotelis secundum Benedictum Hesse de Cracovia. Editio critica”. Promotor: Bp. Prof. Dr hab. Stanisław Wielgus.

1984– 1986 – stypendium doktoranckie Wydz. Fil. Chrz. KUL.

1986– 1989 –  KUL. Międzywydziałowy Zakład Badań Nad Kulturą Średniowiecza.

                                   Praca na stanowisku młodszego asystenta i asystenta dokumentalisy

1990 – do chwili obecnej – UMCS. W F i S. Inst.  Fil. Katedra Etyki .

1990–1992 – na stanowisku asystenta

1992 – doktorat na podstawie rozprawy: „Quaestiones super octo libros Physicorum Aristotelis secundum Andream de Kokorzyn.  Editio critica”.

          Promotor: Bp. Prof. Dr hab. Stanisław Wielgus.

          Recenzenci: Prof. Dr hab. Tadeusz Kwiatkowski, UMCS

                              Prof. Dr hab. Mieczysław Markowski, PAN

Od 1993 – awans na stanowisko adiunkta

1996– 1999 – ½ etatu  na stanowisku adiunkta  w Katedrze Nauk Humanistycznych AM w Lublinie. 

 – praca w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. K. K. Baczyńskiego w Lublinie, w charakterze nauczyciela etyki i propedeutyki filozofii.

2008 – uzyskanie stopia naukowego dokrora habilitowanego na podstawie rozprawy „Bóg- Kosmos – Człowiek w twórczości Hildegardy z Bingen”.  (Wyd UMCS, Lublin 2007)

 

           Recenzenci: Prof. dr. hab. St. Wielgus; prof. dr hab. M. Kuderowicz, prof. dr hab. dr hab. A. Latawiec, prof. dr hab. M. Filipiak

 

02. 2014 roku awans na stanowisko profesora nadzwyczajnego UMCS.

 

Nagrody:

2008 - nominacja do Nagrody Jana Długosza

2009 - Indywidualna Nagroda II stopnia MNiSW za książkę "Bóg - Kosmos - Czlowiek w tworczości Hildegardy z Bingen"

2009 - Nagroda Zespołowa I stopnia Rektora KUL za udział w opracowaniu  Powszechnej Encyklopedii Filozofii, tomy 1-10.

 


Działalność naukowa

I. Monografie:

  1.    Quaestiones super octo libros’Physicorum’ Aristotelis secundum Benedictum Hesse de Cracovia. Liber I, qu. 27– 41. Editio critica. Acta Mediaevalia VI, Lublin 1989.
  2. .   Quaestiones super octo libros ‘Physicorum’ Aristotelis secundum Andream de Kokorzyn. Editio critica.  Acta Mediaevalia VII, Lublin 1992, ss. 240
  3. "Bóg - Kosmos - Człowiek w twórczości Hildegardy z Bingen" Lublin 2007, wyd. 2 Lublin 2014

II. Artykuły naukowe

Poglądy antropologiczne Andrzeja z Kokorzyna., w: Summarium teologiczne. Lublin 1989, s. 15–  30.

Między otwartością a zamkniętością., w: Liberalizm a Polis. Przeszłość i Przyszłość., w: Lubelskie Odczyty Filozoficzne. Lublin 1993, s. 233-239;

Sumienie ekologiczne w perspektywie przetrwania., w: Sumienie Ekologiczne a szansa przetrwania.  Szczecin. 1997, s. 20-33;

O dobrej śmierci., w: Człowiek nieuleczalnie chory. Pod red. Bogusława Blocka i Wojciecha Otrębskiego, WNS KUL, Lublin 1997, s. 166-172;

Aktualność Tomaszowej koncepcji uczuć., w: Ethos, rok 11 1998 nr 3(43), s. 151-161; Mądrość średniowiecznej ars moriendi., w: Problemy współczesnej tanatologii.  Wrocław 1998s. 317-323;

Symboliczny świat św. Hildegardy z Bingen., w: Symbol w kulturze.  Wyd. UMCS, Lublin 1999, s. 127-143;

Hildegarda z Bingen jako autorka pieśni., w: Hominem Quaero. Wyd. UMCS Lublin 1999, s. 709-719;

Prophetissa teutonica - święta Hildegarda z Bingen; życie i dzieło., w: Duchowość i religijność kobiet dawniej i dziś. Poznań 2000, s. 29-47;

Cnota męstwa jako podstawa etosu żołnierza., w: Considerationes Philosophicales, Lublin 1999, s. 341-359 (współautor);

Kultura jako źródło wzorców i norm., w: Język Polski w Szkole,- gimnazjum. Pod red. Barbary Myrdzik. Zeszyt 1 1990-2000, Wyd. Pedagogiczne ZNP, Kielce 2000, s. 62-75;

Bunt., w: Język Polski w Szkole – gimnazjum. Pod red. B. Myrdzik, Kielce 1999-2000, s. 75 – 85;

Mors ianua vitae., w: Problemy współczesnej tanatologii. Pod red. J. Kolbuszewskiego. WTN, Wrocław 2000, s.163-16

   Filozofia hellenistyczna i chrześcijańska, manicheizm, Plotyn, św. Augustyn, św. Tomasz., w:  Notatki do ćwiczeń z filozofii, czyli po co odróżniać Platona od Plotyna.  Lublin 2000, s. 67-79.

Hildegardy z Bingen koncepcja człowieka, w: Acta Mediaevalia XVIII, Lublin 2005, s. 267-287;

Smierć duszy w „Speculum simplicis animae” Małgorzaty Porete. W: Problemy współczesnej tanatologii.  Tom. X Wrocław 2006, s. 251-257.

Teologia moralności Hildegardy z Bingen”, Studia Antyczne i Mediewistyczne, 3 (38) (2005), s. 127-140.

Zrozumieć ten pontyfikat,  w: Ethos, nr 41-42 1998, s. 313 - 319, rec.,  książki : Niezwykły pontyfikat. Z ojcem Ziębą rozmawia A. Pawłowicz, Kraków 1997);

Dawne spory o tolerancję., rec. książki R. Legutko, Tolerancja. Rzecz o surowym państwie, prawie natury, miłości i sumieniu, Kraków 1997), Ethos nr 45-46 1999, 415-422;

Autorytet i moc tradycji, rec. ksiązki H. Arendt, Między czasem minionym a przyszłym, Warszawa 1994), w: Ethos nr 37, 1997, s. 253–260;

Przez naukę do Boga, czyli dlaczego istnieje raczej coś niż nic?”., rec. J. Guitton, „Bóg i nauka”, w: Arcana 4/1955, Kraków , s. 135– 139 (współautor)

Ku symfonii chwaly, Ethos, Lublin 2007.

Kobiety i uniwersytety, Ethos, 2009 nr 1-2 (85-86), 169-184;

  Wilhelma z Conches koncepcja filozofii , Acta Mediaevalia, XXII, Lublin 2009, s. 265-285.

"Koncepcja doświadczenia mistycznego Małgorzaty Porete na podstawie jej dzieła  Speculum simplicium animarum, w: Filozofia i Religia, t. 5.Poznań 2009, s. 221-237,

„Drabina natury (scala naturae) w traktacie Ramona Sabunde Theologia naturalis seu Liber creaturarum seu de homine”.  Annales  Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, vol. XXXI/XXXII 2006/2007, Lublin 2010, s.11-24.

„Miejsce człowieka  w  porządku natury w Theologia naturalis seu liber creaturarum seu de homine Rajmunda Sabundego”. Annales  Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, vol. XXXVI, 1 Lublin 2011, s.7-27  

„Kobiecy geniusz – Hildegarda z Bingen” – w:  „Przewodnik po filozofii. Filozofia wczesnego średniowiecza”.   Kraków 2012, s. 277-299.

“Aevum quo est angeli duratio”. Wiekuistość, czyli między wiecznością a czasem” Ethos, 3(39) 212, s. 117-133.

Hildegarda z Bingen o człowieku i jego „braciach mniejszych”, w: Ethos nr 102, 2013, s. 45-67.

Związek etyki i medycyny w koncepcji Hildegardy z Bingen. w: Humanizm a medycyna.  Wrocław 2013, s. 81-97.

Doradztwo filozoficzne a Coaching. w: Edukacja-Wychowania – Odpowiedzialność. Z teorii i praktyki pedagogicznej, Warszawa 2013, s. 105-115.

Problematyka antropologiczna w Listach Hildegardy z Bingen, w: Studia Antyczne i Mediewistyczne, Warszawa 2013, s. 131-145

„Wielka rzecz wymaga wielkich przestrzeni”. Antyczne podstawy średniowiecznego obrazu świata. W: Ethos, 2013, nr 104, s. 97-116. .

The linguistic artistry of Hildegard of Binfen as exemplified in her letters. W: Roczniki Kulturoznawcze, tom V, numer 1, 2014, s. 125-152

Hildegarda z Bingen o Tajemnicy Trójjedyności Boga, Acta Mediaevalia, XXV, Lublin 2014, s. 79-106.  

Treść i forma "Piesni" Hildegardy z Bingen, w: Studia Hildegardiana Sarnensia, 1(2014), s. 25-33

Dyskurs i obraz: wartość poznawcza miniatur obrazujących treść dzieł Hildegardy z Bingen, w: Obrazy i poznanie, Lublin 2015, s. 151-163.

Filozoficzne podstawy medycyny Hildegardy z Bingen, w: Studia Hildegardiana Sarnensia 2(2015), s. 15-25

Ku Symfonii chwały. Rola muzyki w myśli HIldegardy z Bingen.w: Studia Hildegardiana Sariensia, 2(2015), s. 55 - 65 (Przedruk art. za Ethos rok 19 2006 nr 1(73), s. 103-117)  

Filozoficzne podstawy teologii Hildegardy z Bingen, w: Studia Hildegardiana Sariensia 3(2016), s. 29-37.,

Kilka uwag na temat 'Commentarii in Ciceronis Somnium Scipionis'  Makrobiusza Ambrosiusza Teodozjusza , w: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio 1, Lublin 2017, vol, XLII, 2, s. 61-75

Filozoficzne i teologiczne podstawy antropologii Hildegrdy z Bingen, w: Studia Hildegardiana Sariensia, 4 (2017), s. 59-71

List mnichow hummeńskich do Hildegardy, Tekst, tłumaczenie, komentarz. w: Perspectiva. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne, Rok XVI 2017, nr 2 (31), Legnica 2017, s. 195-235

Egzegeza integumentalna w komentarzu Wilhema z Conches do 'Consolatio Philosophiae, Boecjusza, , w: Rzeczywistość i jej obrazowe reprezentacje" t. 2.  Lublin,2018, s. 39-59

Relacja czlowieka i Boga i świata w świetle Liber Divinorum Operum św. HIldegardy z Bingen, w: Studia Hildegardiana Sariensia 5 (2018)s. 25-59

Ciało i dusza w Liber Divinorum Operum Hildegardy z Bingen. w: Studia Hildegardiana Sariensia 6 (2019), Lublin 2019, s. 23-29.

Hildegarda z Bingen. Głos z przeszłości, ktorego słuchamy, w: Małgorzata Kowalewska, Anita Pyrek-Nąckiewicz, s. Susi Ferfoglia, Ad caelestem Jerusalemm perducando, Krakow 2020, s. 9-35

  Ze starego średniowiecza do nowego, w: Roczniki kulturoznawcze 11(4), 51-69, Lublin 2021

 

tlumaczenia:

a)  Ludwiga Wittgensteina: Uwagi różne. [w:] Ludwig Wittgenstein. Uwagi o  religii i etyce. Pod red. W. Sadego, Znak, Kraków 1955, s. 108– 206. Wyd. 2  (poszerzone)  2000  Ludwig Wittgenstein, Uwagi różne,  Wyd. KR. Warszawa 2000, s. 5-139.

b) Św. Hildegarda z Bingen, Wyjaśnienie Symbolu św. Atanazego. w: Hildegardiana opera minora, Ełk 2015.

c) Św. Hildegarda z Bingen, Komentrz do Reguły św. Benedykta, w: Studia Hildegardiana Sariensia, t. 5(2108), s. 25-59 

d) Hildegardy z Bingen "Wyjasnienia trzydziestu ośmiu kwestii"  w: Studia Hildegardiana Sariensia, 2(2015), s. 65-73

e) Żywot św. Hildegardy, dziewicy. Księga Pierwsza, w: Studia Hildegardiana Sariensia, 3 (2016), s. 21-29.

f) Żywot św. HIldegardy dziewicy. Księga Druga., w: Studia Hildegardiana Sariensia, 4 (2017),  s. 19-31.

g) Zywot św. Hildegardy, dziewicy. Księga Druga, w: Studia Hildegardiana Sariensia 5(2018),  s. 19-25

h) Zywot św. Hildegardy, dziewicy. Księga Trzecia, w: Studia Hildegardiana Sarniensia 6(2019),  Lublin 2019, s. 17-23.

 

 

 

III. Hasła encyklopedyczne

a)    29 haseł w   Encyklopedii Filozofii Polskiej, tomy 1 i 2.

b) 46 haseł w PEF, tomy 1-10

 

IV. recenzje:

-rozprawa habilitacyjna dr hab. Hanny Wojtczak pt: „Marsyliusza z Inghen Quaestiones super librum Praedicamentorum Aristotelis” TN KUL  2008. 

  - rozprawa habilitacyjna dr hab. Wandy Bajor (LUL) pt. „Benedicti Hesse quaestiones disputatae super tres libros De anima” Aristotelis (Lublin, 2011).

 - rozprawa habilitacyjna dr hab. Jacka Surzyna, Rozważania nad statusem teologii. Analiza Prologu z Reportatio Parisiensis Jana Dunsa Szkota (Katowice 2012).

   - recenzja wydawnicza książki dr Andrzeja Marka Nowika zatytułowaną: „Poznanie refleksyjne w filozofii przedkartezjańskiej” (UKSW)

- recenzja wydawnicza ksiązki dr hab. Marii Małgorzaty Boużyk pt. "Wychowanie otwarte na religię" (UKSW)

 -recenzia książki dr hab. Krystyny Krauze- Błachowicz  (UW) pt. „Jan z Głogowa i tradycja gramatyki spekulatywnej”  w związku z wnioskiem o Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. (2010r.)

 -recnzja książki dr hab. Teresy Zaniewskiej (SGGW) pt. „Wierzę w Kismet” w związku z wnioskiem o Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego            (2011)

 - recenzja książki dr hab. Wandy Bajor (KUL) pt. „Benedicti Hesse quaestiones disputatae super tres libros De anima” Aristotelis „w związku z wnioskiem o Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego       (2012)

 -recenzja rozprawy doktorskiej mgr Sebastiana Oświecińskiego pt. „Co o człowieku i świecie mówi przeżycie mistyczne? Studium naturalistyczno-religioznawcze” napisaną pod kierunkiem dr hab. Krzysztofa Kosiora prof. nadzw. UMCS na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

-recenzja rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Otlewskiej zatytułowanej „Teofania stworzenia w myśli Hildegardy z Bingen”, napisaną pod kierunkiem Prof. dr hab. Janiny Gajdy - Krynickiej w Instytucie Filozofii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

-recenzja rozprawy doktorskiej dr Alfredy Walkowskiej pt. „Problem aktualizacji Kościoła w świetle teodycealnej, antropologicznej i eklezjologicznej myśli świętej Hildegardy z Bingen”, napisanej przy Katedrze Nowej Ewangelizacji Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu pod kierunkiem ks. prof. PWT dra hab. Bogusława Drożdża.

 

V. Granty:

Własne:

Złożone wnioski

a)      - „Duchowość, religijność i doświadczenie mistyczne kobiet w średniowieczu”  (2009r.  37 konkurs MNiSW)

b)      - „Problematyka filozoficzna w epistolografii Hildegardy z Bingen” (2010r. 39 konkurs MniSW)

Granty Zrealizowane:

a)      „Problematyka filozoficzna w epistolografii Hildegardy z Bingen”. Projekt nr NN 101287039. Projekt rozliczony, umowa zakończona. (Pismo NCN z 23,07. 2014)

Zespołowe:

W ramach: Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, projekt: Corpus Philosophorum Polonorum. (nr. 11H11016380, PAN, umowa: 0019/FniTP/H11/80/2011. Mój temat: „Edycja krytyczna dzieła filozoficznego Quaestiones in libros Parvorum naturalium Aristotelis Pawła z Worczyna”.  Czas realizacji  2012-2017).

 

 

 VI.

 członek korespondent LTN

  członk  redakcji naukowej:

   a)  10 – tomowej Powszechnej Encyklopedii filozofii. Lublin 200-2010. Dzial: Filozofia Polska    b)   Encyklopedia Filozofii Polskiej, tomy 1-2, Lublin 2011. Dział: filozofia współczesna

c) czasopisma Acta Mediaevalia

d) serii wydawniczej: Corpus Philosophorum Polonorum

 

 

Identyfikator ORCID:

https://orcid.org/0000-0002-2691-1318