Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Marcin Krawczyk

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
ZAKŁAD ESTETYKI
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Poniedziałek:  11.00-13.00

O sobie

Adiunkt w Zakładzie Estetyki UMCS. Opiekun II roku Filozofii, specjalność: Doradztwo i komunikacja w biznesie. Opiekun praktyk studenckich dla kierunku: Filozofia


Działalność naukowa

Konferencje:

  • ECREA's 5th European Communication Conference 'Communication for Empowerment: Citizens, Markets, Innovations’, Lusofona Univeristy, Lisbon, Portugal, 12-15 listopad 2014, referat: Media, the Stock Market and Feeling of Empowerment.

  • Witkacy w kontekstach. Stanisław Ignacy Witkiewicz a kryzys metafizyki, Zakopane 23-25 maj 2014, referat: Estetyzacja i metafizyka w perspektywie Witkacego.

  • 19th International Congress of Aesthetics, Aesthetics in Action, 21-27.07.2013 Krakow, Poland, referat: The Aesthetic of the Stock Market.

  • Kultura w horyzoncie stałych i płynnych tożsamości, 12-13.04.2013, Ostróg, Ukraina, referat: Miejsce, tożsamość, estetyka.

  • Estetyka jako narracja i metanarracja, 27-28.09.2012 Gdańsk, referat: Estetyka a metafizyka. Estetyka wobec kryzysu metafizyki.

  • Powrót modernizmu? 19-20.04.2012 Kazimierz Dolny, referat: Kategoria zaangażowania w estetyce pragmatycznej.