INSTYTUT SOCJOLOGII

Adres

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4
20-031 Lublin

Kontakt

mgr Agnieszka Pawłowicz


Tel/fax: 81 537 28 -88


E=mail: instsoc@poczta.umcs.lublin.pl