Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Krzysztof Kosior

dr hab. Krzysztof Kosior
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA HISTORII FILOZOFII I FILOZOFII PORÓWNAWCZEJ
Telefon
815372838
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Środy 10-12 p. 311


 

O sobie

Zainteresowania: historia i filozofia religii, w głównej mierze buddyzmu i tradycji dalekowschodnich. 


Działalność naukowa

Autor ponad setki publikacji, uczestnik ponad pół setki konferencji.

Publikacje w ostatnich 10 latach:

1. Trojaka radość w buddyzmie, Ethos 93-94 (2011 nr 1-2), s. 201-214

2. Podmiot moralny we wczesnej myśli chińskiej [w:] Purusza, atman, tao, sin …Wokół problematyki podmiotu w tradycjach filozoficznych Wschodu, red. O. Lucyszyna i M. St. Zięba, Wydawnictwo AH-E, Łódź 2011, s. 143-156

3. Summum bonum religii chińskiej,  Estetyka i Krytyka nr 22 (3/2011),  s. 323-328

4. Badania nad buddyzmem w Polsce [w:] Badania religiologiczne w Polsce, pod red. Z . Kupisińskiego SVD, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, s. 137-146

5.  Polskie studia nad konfucjanizmem i taoizmem [w:] Badania religiologiczne w Polsce, pod red. Z . Kupisińskiego SVD, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, s. 147-152

6. Is Tantric Buddhism Buddhism at all? [w:] Tsyrendorzhiyev Readings -2012 (V): Tibetan Civilization and Nomadic Peoples of Eurasia: Cross-Cultural Contacts, Kyiv: Polygraphist, 2012, s. 438-447

7. Pośledniość polityki w doktrynach religii chińskich. Niedziałanie (wuwei) jako zasada panowania, Horyzonty polityki nr 3 (4)/ 2012, s. 89-106

8. Иисусова  молитва и практика Нианфo (Нэмбуцу), XIX Ежегодная богословская конференция ПСТГУ: Материалы; Moskwa: Издательствo ПСТГУ 2012, s. 275-7

9.The Relationship between Morality and Meditation in Pali Buddhism and in Mahayana [w:] Seventh International Conference on Oriental Studies (Torchinov Readings) – Metamorphoses June 22 – 25, 2011, Part I, St. Petersburg: Издательствo СПбГУ 2013 s. 305-314

10.  Светпреображениясветнирваны. [w:] Человек и религия. Материалы Международной научно-практической конференции 14–16 марта 2013 г.,Минск, Республика БеларусьМинск, «Издательский центр БГУ» 2013, s. 377-382

11.  Jak buddyzm stał się religią chińską? Nurt SVD. Półrocznik misjologiczno-religioznawczy, rocznik 48, zeszyt 1/czerwiec 2014 (tom 135), s.262-276

12. Ograniczona moc bogów buddyjskich, Filo-Sofija nr 30 (2015/3), s. 45-54

13. Szlachetne milczenie we wczesnym buddyzmie, Ethos 113 (2016 nr 1 ), s. 171-185.

14. Dharma sprzed abhidharmy, Argument  7 (1/2017) s. 9-16

15. Buddharupa w therawadzie. Podejście religioznawcze [w:] "Oblicza sztuki buddyjskiej", red. K. Jakubczak, Wydawnictwo Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Kraków 2018. ISBN 978-83-62096-78-7, s. 35-46

16. Odrodzenie religii w Chinach po Mao, Roczniki  humanistyczne KUL, Tom  LXVII, zeszyt 9 (sinologia) – 2019, s. 71-88

17. Barbara Hoster, Dirk Kuhlman, Zbigniew Wesołowski (red.), Rooted in Hope. China-Religion-Christianity/ In der Hoffnung verwurzelt. China-Religion-Christentum. Festschrift in Honor of/ Festschrift für Roman Malek S.V.D. on the Occasion of His 65th Birthday/zu seinem 65. Geburtstag, 2-Volume Set, Monumenta Serica Monograph Series, Sankt Augustin, Routledge, Abingdon and New York 2017, 1028 Pages, ISBN 9781138718081 2017, Nurt SVD 2 (2019) s. 297-306

18. Czy chiński buddyzm może stać się religią Zachodu? [w:]R. Piekarski, J. Melonowska (red.), Pytanie o przyszłość chrześcijaństwa na Zachodzie. Biblioteka filozofii chrześcijańskiej 11, UAM  w Poznaniu, Wydział Teologiczny, Poznań 2019, s. 133-141

19. Wielkość odwiecznej dharmy. Wyzwolenie w hinduizmie, Przegląd Religioznawczy 4(278)/2020, s. 47-58