Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Andrzej Juros

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA SPOŁECZNYCH PROBLEMÓW ZDROWOTNOŚCI
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

środa 13:00 - 14:00


czwartek 8:30 - 9:30

Adres

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4
20-033 Lublin

Ogłoszenia

Zakres problemowy zagadnień w ramach Seminarium dyplomowego - I stopień Socjologia:

- od przedsiębiorczości społecznej do ekonomii społecznej

- społeczeństwo obywatelskie (organizacje pozarządowe, partycypacja społeczna, od dialogu społecznego do dialogu obywatelskiego, partnerstwa społeczne)

- osoby z niepełnosprawnością w życiu społecznym (dostępność i włączenie społeczne, podmiotowość)

- opieka zdrowotna i pomoc społeczna (np. koordynowana opieka zdrowotna, centra usług społecznych)