Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Paweł Rydzewski

dr hab. Paweł         Rydzewski
Stanowisko
adiunkt ze stopniem
Jednostki
KATEDRA SOCJOLOGII GOSPODARKI I METOD BADAŃ SPOŁECZNYCH
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
www.badania.biz
https://orcid.org/0000-0002-8144-6340
Konsultacje

Konsultacje w II semestrze 2019/2020: środy 8.30-9.30 i 12.50-13.50


ul. Sowińskiego 12, pok. 8 lub 15


W sprawach pilnych proszę o wcześniejszy kontakt mailowy

O sobie

Wszystkie informacje na stronie badania.biz


Działalność naukowa

Specjalizacja: metody badań społecznych, analiza danych, statystyka komputerowa

Badania: rozwój zrównoważony, problemy społeczne, rynek pracy, społeczności lokalne


Ogłoszenia

 Instalacja IBM SPSS 25 - po wcześniejszym zgłoszeniu mailowym. Należy przynieść: (1) komputer - z napędem DVD, (2) wydrukowany, wypełniony i podpisany formularz użytkownika (plik do pobrania - poniżej).  Do aktywacji potrzeby jest dostęp do Internetu. Sieć kablowa UMCS dopuszcza tylko komputery opisane (uczelniane), dlatego też komputer, na którym ma być zainstalowany program powinien mieć dostęp do Internetu mobilnego lub poprzez hotspot z telefonu. Uczelniana sieć eduroam nie obejmuje zasięgiem pawilonu.