Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Paweł Rydzewski

dr hab. Paweł     Rydzewski
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA SOCJOLOGII GOSPODARKI I METOD BADAŃ SPOŁECZNYCH
Telefon
81 5372851
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://orcid.org/0000-0002-8144-6340
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36198701600
https://publons.com/researcher/2979316/pawe-rydzewski/
https://www.scienceopen.com/user/pawel
Konsultacje

Konsultacje w II sem. roku akad. 22/23: wtorki 9.00-10.00 i 12.15-13.15, pok 212. Proszę o wcześniejszy kontakt mailowy w celu ustalenia tematu konsultacji. Mozliwe są tez konsultacje online MS Teams poza wyznaczonymi godzinami. 

O sobie

Specjalizacja naukowa w zakresie: rozwój zrównoważony, socjologia środowiskowa, metodologia badań społecznych, statystyka komputerowa, analiza danych, problemy społeczne, rynek pracy, zarządzanie przesiębiorstwem,  społeczności lokalne


Działalność naukowa

Najważniejsze artykuły naukowe opublikowane w ostatnich latach (sumaryczny Impact Factor: 11,44):

 1. P. Rydzewski, Challenges in Sustainable Development in International Public Opinion, Problems of Sustainable Development, 2023, vol. 18, no. 1. 
 2. P. Rydzewski, Sustainable Development and Religion. European Perspective, Problems of Sustainable Development, 2022, vol. 17, no. 1. 
 3. P. Rydzewski, Between Environmental Protection and Technology: Europeans’ Ecological Attitudes, International Journal of Conservation Science, 2021, vol.12, special issue no. 1. 
 4. P. Rydzewski, Sociology and Sustainable Development. The Most Important Areas of Interdisciplinary Research, Problems of Sustainable Development, 2021, vol. 16, no. 1.
 5. P. Rydzewski, Between Economy and Security. Dilemmas of Sustainable Development in the Covid-19 Era – an Example of Great Britain, Problems of Sustainable Development, 2020, vol. 15, no. 2. 
 6. P. Rydzewski, Immigration and Social Aspects of Sustainable Development. The Case of Germany, Problems of Sustainable Development, 2020, vol. 15, no. 1. 
 7. P. Rydzewski, Social Dimensions of Sustainable Development in International Public Opinion, Problems of Sustainable Development, 2019, vol. 14, no. 1.
 8. P. Rydzewski, Indicators of Social Aspects of Sustainable Development in Selected Nationwide Databases, Problems of Sustainable Development, 2018, vol. 13, no. 1.
 9. P. Rydzewski, General Social Survey and Sustainable Development. Methodological and Empirical Aspects, Problems of Sustainable Development, 2017, vol. 12, no. 1.
 10. P. Rydzewski, Changes in Environmental Attitudes in Selected Countries of Central and Eastern Europe, Problems of Sustainable Development, 2016, vol. 11, no. 1.
 11. P. Rydzewski, Sustainable Development as Seen by the Residents of Eastern and Western Europe on the Basis of ISSP Environment Data, Problems of Sustainable Development, 2015, vol. 10, no. 2.
 12. P. Rydzewski, Implementation of Sustainable Development vs. Environmental Attitudes in International Comparative Studies, Problems of Sustainable Development, 2013, vol. 8, no 1.
 13. P. Rydzewski, Social Marginalization vs. Sustainable Development – Case of Homelessness, Problems of Sustainable Development, 2012, vol. 7, no 1
 14. P. Rydzewski, Methodology and Key Issues of ISSP Environment Research Project from Sustainable Development Perspective, Problems of Sustainable Development, 2010, vol. 5, no 2.

Wiecej informacji o moich publikacjach i projektach badawczych na mojej stronie internetowej