Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Jakub Dadlez

Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://orcid.org/0000-0003-1381-5965
https://umcs-pl.academia.edu/JakubDadlez
https://philpeople.org/profiles/jakub-dadlez
Konsultacje

 • Poniedziałek, godz. 9.10–9.40 oraz 12.50–14.20, pok. 341 

Działalność naukowa

Zainteresowania:

 • filozofia współczesna, filozofia nowożytna, w tym myśl wczesnonowożytna;
 • zagadnienia historii i historiografii, podmiotowości, inności i obcości;
 • nurty poststrukturalizmu, teorii krytycznej, posthumanizmu i inne;
 • literatura, polityka i życie społeczne, historia, psychologia.

Wybrane publikacje:

 • Jacques Derrida jako filozof historii – poróżnienie z Michelem Foucaultem, „Analiza i Egzystencja” 2022, nr 60, s. 95–112.
 • Filozofia a historiografia, czyli o możliwości historii myślenia, „Historyka” 2020, nr 50, s. 199–211.
 • Próbowanie innych Michela de Montaigne, „Etyka” 2019, t. 58, nr 1, s. 219–242.
 • Możliwość niewiary u progu nowoczesności, w: S. Wróbel, K. Skonieczny (red.), Ateizm. Próba dokończenia projektu, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2018, s. 167–178.
 • Interpretacja dekonstrukcji. Nietzsche, Derrida i styl filozofowania, „Studia Philosophica Wratislaviensia” 2018, t. 13, nr 1, s. 55–68.
 • Inny w tekście, inny w polityce – Gadamer a Derrida, „Hybris” 2017, nr 39, s. 96–112.

Przekłady:

 • S. Kaye, Wielcy myśliciele i wielkie idee. Wschodnia i zachodnia filozofia dla dzieci, PWN, Warszawa 2021.
 • J. Wirth, Koniec mentalności, „Kultura i Historia” 2017, nr 32, s. 363–378.
 • G. Deleuze, Wykłady Gilles’a Deleuze’a (15.02.1977), „Machina Myśli” 2016, on-line.

Autor rozprawy doktorskiej pt. Michel de Montaigne i nowoczesność.