Władze Instytutów UMCS 2019-2024

Wydział Artystyczny

Dyrektor Instytutu Sztuk Pięknych (w zakresie dyscypliny sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki):

prof. dr hab. Krzysztof Szymanowicz

 

Zastępca Dyrektora:

dr Radosław Skóra

Dyrektor Instytutu Muzyki (w zakresie dyscypliny sztuki muzyczne):

dr hab. Piotr Wijatkowski

 

Zastępca Dyrektora:

prof. dr hab. Elwira Śliwkiewicz-Cisak

Wydział Biologii i Biotechnologii

Dyrektor Instytutu Nauk Biologicznych:

prof. dr hab. Anna Jarosz-Wilkołazka

 

Zastępca Dyrektora:

prof. dr hab. Agnieszka Szuster-Ciesielska

Wydział Chemii

Dyrektor Instytutu Nauk Chemicznych:

prof. dr hab. Małgorzata Grabarczyk

 

Zastępca Dyrektora:

dr hab. Katarzyna Szymczyk, prof. UMCS

Wydział Ekonomiczny

Dyrektor Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości:

dr hab. Radosław Mącik, prof. UMCS

 

Zastępca Dyrektora:

prof. dr hab. Anna Rakowska

 

Dyrektor Instytutu Ekonomii i Finansów:

dr hab. Jolanta Szołno-Koguc, prof. UMCS

 

Zastępca Dyrektora:

dr hab. Paweł Pasierbiak

 

Wydział Filologiczny

Dyrektor Instytutu Językoznawstwa i Literaturoznawstwa:

prof. dr hab. Arkadiusz Bagłajewski

 

Zastępcy Dyrektora:

dr hab. Renata Jakubczuk, prof. UMCS

dr hab. Przemysław Łozowski, prof. UMCS

 

Dyrektor Instytutu Nauk o Kulturze:

dr hab. Ewa Głażewska, prof. UMCS

 

Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk o Kulturze:

dr Magdalena Grabias

 

Wydział Filozofii i Socjologii

Dyrektor Instytutu Filozofii:

dr hab. Piotr Konderak

 

Zastępca Dyrektora:

dr Marcin Rządeczka

 

Dyrektor Instytutu Socjologii:

dr hab. Stanisław Lachowski, prof. UMCS

 

Zastępca Dyrektora:

dr hab. Dominika Polkowska

 

Wydział Historii i Archeologii

Dyrektor Instytutu Archeologii:

dr hab. Piotr Łuczkiewicz, prof. UMCS

 

Zastępca Dyrektora:

dr Marcin Szeliga

 

Dyrektor Instytutu Historii:

dr hab. Dariusz Słapek, prof. UMCS

 

 

Zastępca Dyrektora Instytutu Historii:

prof. dr hab. Piotr Bednarz

 

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

p.o. Dyrektora Instytutu Matematyki:

dr hab. Przemysław Matuła, prof. UMCS

 

Zastępca Dyrektora:

dr hab. Łukasz Kruk, prof. UMCS

 

Dyrektor Instytutu Fizyki:

dr hab. Ryszard Zdyb, prof. UMCS

 

Zastępca Dyrektora Instytutu:

dr hab. Bożena Zgardzińska, prof. UMCS

 

Dyrektor Instytutu Informatyki:

dr hab. Przemysław Stpiczyński, prof. UMCS

 

Zastępca Dyrektora:

dr hab. Jarosław Bylina

 

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Dyrektor Instytutu Nauk o Ziemi i Środowisku:

dr hab. Sławomir Terpiłowski, prof. UMCS

 

Zastępca Dyrektora:

prof. dr hab. Irena Pidek

 

Dyrektor Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej:

dr hab. Wojciech Janicki, prof. UMCS

 

Zastępca Dyrektora:

dr hab. Michał Łuszczuk, prof. UMCS

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Dyrektor Instytutu Psychologii:

prof. dr hab. Grażyna Krasowicz-Kupis

 

Zastępca Dyrektora:

dr hab. Aneta Borkowska, profesor UMCS

 

Dyrektor Instytutu Pedagogiki:

dr hab. Stanisława Byra, prof. UMCS

 

Zastępca Dyrektora:

dr hab. Barbara Bilewicz

 

Wydział Politologii i Dziennikarstwa

Dyrektor Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach:

prof. dr hab. Iwona Hofman

 

Zastępca Dyrektora:

dr Wojciech Maguś

 

p.o. Dyrektora Instytutu Nauk o Polityce i Administracji:

dr hab. Katarzyna Radzik-Maruszak, prof. UMCS

 

Zastępca Dyrektora:

dr hab. Marcin Wichmanowski, prof. UMCS

 

p.o. Dyrektora Instytutu Stosunków Międzynarodowych:

prof. dr hab. Marek Pietraś

 

Zastępca Dyrektora:

dr hab. Katarzyna Marzęda-Młynarska, prof. UMCS

 

Wydział Prawa i Administracji

Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych:

prof. dr hab. Leszek Leszczyński

 

Zastępca Dyrektora:

prof. dr hab. Andrzej Jakubecki