Władze Instytutów UMCS 2019-2024

Wydział Artystyczny

Dyrektor Instytutu Sztuk Pięknych (w zakresie dyscypliny sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki):

 

Dyrektor Instytutu Muzyki (w zakresie dyscypliny sztuki muzyczne):

 

Wydział Biologii i Biotechnologii

Dyrektor Instytutu Nauk Biologicznych:

 

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Dyrektor Instytutu Nauk o Ziemi i Środowisku:

 

Dyrektor Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki:

 

Wydział Chemii

Dyrektor Instytutu Nauk Chemicznych:

 

Wydział Ekonomiczny

Dyrektor Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości:

 

Dyrektor Instytutu Ekonomii i Finansów:

 

Wydział Filozofii i Socjologii

Dyrektor Instytutu Filozofii:

 

Dyrektor Instytutu Socjologii:

 

Wydział Humanistyczny

Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej (w zakresie dyscypliny językoznawstwo):

 

Dyrektor Instytutu Neofilologii (w zakresie dyscypliny literaturoznawstwo):

 

 Z-ca Dyrektora Instytutu Neofilologii:

 

Dyrektor Instytutu Nauk o Kulturze:

 

Dyrektor Instytutu Historii:

 

Dyrektor Instytutu Archeologii:

 

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Dyrektor Instytutu Matematyki:

 

Dyrektor Instytutu Fizyki:

 

Dyrektor Instytut Informatyki:

 

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Dyrektor Instytutu Psychologii:

 

Dyrektor Instytutu Pedagogiki:

 

Wydział Politologii i Dziennikarstwa

 

Dyrektor Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach:

 

Dyrektor Instytutu Nauk o Polityce i Administracji:

 

Wydział Prawa i Administracji

 

Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych: