Władze Instytutów UMCS 2019-2024

 

Wydział Artystyczny

Dyrektor Instytutu Sztuk Pięknych (w zakresie dyscypliny sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki):

prof. dr hab. Krzysztof Szymanowicz

Dyrektor Instytutu Muzyki (w zakresie dyscypliny sztuki muzyczne):

dr hab. Piotr Wijatkowski

Wydział Biologii i Biotechnologii

Dyrektor Instytutu Nauk Biologicznych:

prof. dr hab. Anna Jarosz-Wilkołazka

Wydział Chemii

Dyrektor Instytutu Nauk Chemicznych:

prof. dr hab. Małgorzata Grabarczyk

 

Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk Chemicznych:

dr hab. Katarzyna Szymczyk, prof. UMCS

Wydział Ekonomiczny

Dyrektor Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości:

dr hab. Radosław Mącik, prof. UMCS
 

Dyrektor Instytutu Ekonomii i Finansów:

dr hab. Jolanta Szołno-Koguc, prof. UMCS
 

Wydział Filologiczny

Dyrektor Instytutu Językoznawstwa i Literaturoznawstwa:

prof. dr hab. Arkadiusz Bagłajewski

 

Zastępcy Dyrektora:

dr hab. Renata Jakubczuk, prof. UMCS

dr hab. Przemysław Łozowski, prof. UMCS

 

Dyrektor Instytutu Nauk o Kulturze:

Dr hab. Ewa Głażewska, prof. UMCS

 

 

Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk o Kulturze:

Dr Magdalena Grabias

 

Wydział Filozofii i Socjologii

Dyrektor Instytutu Filozofii:

Dr hab. Piotr Konderak
 

Dyrektor Instytutu Socjologii:

Dr hab. Stanisław Lachowski, prof. UMCS
 

Wydział Historii i Archeologii

Dyrektor Instytutu Archeologii:

Dr hab. Piotr Łuczkiewicz, prof. UMCS
 

Dyrektor Instytutu Historii:

Dr hab. Dariusz Słapek, prof. UMCS

 

 

Zastępca Dyrektora Instytutu Historii:

Prof. dr hab. Grzegorz Jawor

 

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Dyrektor Instytutu Matematyki:

Dr hab. Mariusz Bieniek, prof. UMCS
 

Dyrektor Instytutu Fizyki:

Dr hab. Ryszard Zdyb, prof. UMCS
 

Dyrektor Instytutu Informatyki:

dr hab. Przemysław Stpiczyński, prof. UMCS
 

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Dyrektor Instytutu Nauk o Ziemi i Środowisku:

Dr hab. Sławomir Terpiłowski, prof. UMCS

 

Dyrektor Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej:

Dr hab. Wojciech Janicki, prof. UMCS

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Dyrektor Instytutu Psychologii:

Prof. dr hab. Grażyna Krasowicz-Kupis
 

Dyrektor Instytutu Pedagogiki:

Dr hab. Stanisława Byra, prof. UMCS
 

Wydział Politologii i Dziennikarstwa

 

Dyrektor Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach:

Prof. dr hab. Iwona Hofman
 

Dyrektor Instytutu Nauk o Polityce i Administracji:

Prof. dr hab. Marek Pietraś
 

Wydział Prawa i Administracji

 

Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych:

Prof. dr hab. Leszek Leszczyński