Władze Instytutów UMCS 2019-2024

Wydział Artystyczny

Dyrektor Instytutu Sztuk Pięknych (w zakresie dyscypliny sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki):

Prof. dr hab. Krzysztof Szymanowicz

Dyrektor Instytutu Muzyki (w zakresie dyscypliny sztuki muzyczne):

Dr hab. Piotr Wijatkowski

Wydział Biologii i Biotechnologii

Dyrektor Instytutu Nauk Biologicznych:

Prof. dr hab. Anna Jarosz-Wilkołazka

Wydział Chemii

Dyrektor Instytutu Nauk Chemicznych:

Prof. dr hab. Dorota Kołodyńska
 

Wydział Ekonomiczny

Dyrektor Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości:

Dr hab. Zbigniew Pastuszak, prof. UMCS
 

Dyrektor Instytutu Ekonomii i Finansów:

Dr hab. Elżbieta Bukalska, prof. UMCS
 

Wydział Filozofii i Socjologii

Dyrektor Instytutu Filozofii:

Dr hab. Piotr Konderak
 

Dyrektor Instytutu Socjologii:

Dr hab. Stanisław Lachowski, prof. UMCS
 

Wydział Humanistyczny

Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej (w zakresie dyscypliny językoznawstwo):

Prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska
 

Dyrektor Instytutu Neofilologii (w zakresie dyscypliny literaturoznawstwo):

Dr hab. Renata Bizek-Tatara, prof. UMCS

 

 

Z-ca Dyrektora Instytutu Neofilologii:

Dr hab. Przemysław Łozowski, prof. UMCS
 

Dyrektor Instytutu Nauk o Kulturze:

Dr hab. Ewa Głażewska, prof. UMCS
 

Dyrektor Instytutu Historii:

Dr hab. Dariusz Słapek, prof. UMCS
 

Dyrektor Instytutu Archeologii:

Dr hab. Piotr Łuczkiewicz, prof. UMCS
 

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Dyrektor Instytutu Matematyki:

Dr hab. Mariusz Bieniek, prof. UMCS

 

 

Z-ca Dyrektora Instytutu Matematyki:

Dr hab. Monika Budzyńska, prof. UMCS
 

Dyrektor Instytutu Fizyki:

Dr hab. Ryszard Zdyb, prof. UMCS
 

Dyrektor Instytut Informatyki:

Dr hab. Bogdan Księżopolski, prof. UMCS
 

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Dyrektor Instytutu Nauk o Ziemi i Środowisku:

Dr hab. Sławomir Terpiłowski, prof. UMCS

 

Dyrektor Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej:

Dr hab. Wojciech Janicki, prof. UMCS

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Dyrektor Instytutu Psychologii:

Prof. dr hab. Grażyna Krasowicz-Kupis
 

Dyrektor Instytutu Pedagogiki:

Dr hab. Stanisława Byra, prof. UMCS
 

Wydział Politologii i Dziennikarstwa

 

Dyrektor Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach:

Prof. dr hab. Iwona Hofman
 

Dyrektor Instytutu Nauk o Polityce i Administracji:

Prof. dr hab. Marek Pietraś
 

Wydział Prawa i Administracji

 

Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych:

Prof. dr hab. Leszek Leszczyński