Podstawowe informacje

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie to największa uczelnia publiczna w Polsce po wschodniej stronie Wisły. Jesteśmy instytucją głęboko zakorzenioną w regionie, gdzie od 1944 roku pełnimy funkcję kulturo- i opiniotwórczą oraz wnosimy istotny wkład w budowanie gospodarki opartej na wiedzy. Do chwili obecnej naszą Alma Mater ukończyło ponad 266 tys. absolwentów.

fot. Bartosz Proll

Wszechstronna oferta edukacyjna oraz bogate doświadczenie stanowią nasze atuty. UMCS prowadzi kształcenie na 12 Wydziałach w Lublinie, blisko 90 kierunkach studiów oraz ok. 300 specjalnościach. Co roku proponujemy kandydatom nowe ścieżki kształcenia oraz ulepszamy dostępną już ofertę za pomocą unikalnych i praktycznych specjalizacji. Obecnie na UMCS funkcjonuje ponad 100 kół naukowych i organizacji ogólnouczelnianych, które skupiają aktywnych, organizujących ciekawe inicjatywy młodych ludzi. 

Łącznie na UMCS-ie studiuje blisko 16 000 studentów, w tym 1600 cudzoziemców (czyli 10% wszystkich osób kształcących się w uczelni) reprezentujących blisko 45 krajów świata. Dla porównania: w roku akademickim 2010/2011 łącznie na naszej uczelni kształciło się tylko ok. 200 cudzoziemców z zagranicy.

Kształcimy także doktorantów w ramach trzech Szkół Doktorskich: Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych, Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych oraz Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych. Obecnie realizujemy badania w aż 23 dyscyplinach naukowych. Posiadamy również atrakcyjną ofertę studiów podyplomowych, z których większość realizowana jest we współpracy z partnerami otoczenia społeczno-gospodarczego.

Stale rozwijamy nasz potencjał naukowo-badawczy. Dysponujemy nowoczesnymi laboratoriami i pracowniami, a także inwestujemy w infrastrukturę oraz modernizację już istniejących obiektów. Na uczelni funkcjonuje m.in. nowoczesny Instytut Informatyki, Centrum Nanomateriałów Funkcjonalnych na Wydziale Chemii czy Inkubator Medialno-Artystyczny. Wraz z czterema jednostkami badawczo-naukowymi powołaliśmy do życia Centrum Analityczno-Programowe dla Zaawansowanych Technologii Przyjaznych Środowisku ECOTECH-COMPLEX, zaopatrzone w innowacyjne laboratoria i sprzęt na wysokim poziomie, wśród nich znajduje się wysokopolowy rezonans magnetyczny.

UMCS utrzymuje także aktywne kontakty z zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Współpracujemy również z wieloma instytucjami, władzami samorządowymi i przedsiębiorcami oraz partnerami zagranicznymi z krajów Unii Europejskiej, jak również Ukrainy czy Chin.

W 2017 roku UMCS otrzymał Logo HR Excellence in Research przyznawane przez Komisję Europejską. Potwierdza ono, że stwarzamy naukowcom jak najlepsze warunki pracy oraz zapewniamy przejrzyste zasady rekrutacji i odpowiednią przestrzeń do rozwoju nauki, zgodną z europejskimi standardami. 

W lutym 2020 roku Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej otrzymał tytuł Ambasadora Województwa Lubelskiego. Kapituła honorowa zdecydowała się przyznać uczelni nagrodę w kategorii „Instytucja”, doceniając jednocześnie ogromny, wieloletni wkład w wielopłaszczyznowy rozwój regionu. Nagroda ta przyznawana jest wybitnym organizacjom i instytucjom za szczególną promocję Lubelszczyzny w kraju oraz poza jego granicami. UMCS zbudował silny kapitał naukowy, dydaktyczny, organizacyjny i społeczny, tworząc uczelnię kompletną, która promuje region nie tylko, dzięki rozwojowi badań oraz kształceniu na wysokim poziomie, ale także nowoczesnemu podejściu do kultury oraz popularyzacji sportu.

W maju 2022 roku UMCS dołączył do prestiżowej sieci Uniwersytetów Europejskich ATHENA, dzięki czemu wraz z innymi uczelniami z całego kontynentu może realizować działania z zakresu zaawansowanych technologii w szkolnictwie wyższym.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej spośród innych uczelni, nie tylko w regionie, ale i w Polsce, wyróżnia unikatowy, zlokalizowany w centrum miasta kampus studencki, na który składają się: budynki dydaktyczne, kluby, obiekty sportowe oraz kulturalne. Możemy poszczycić się 9 akademikami, w których oferujemy ponad 2300 miejsc o wysokim standardzie i dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

We wrześniu 2020 roku nastąpiło uroczyste otwarcie nowoczesnych obiektów dydaktycznych Wydziału Politologii i Dziennikarstwa oraz Instytutu Psychologii na Kampusie Zachodnim im. Unii Lubelskiej. Rozpoczęta w 2018 roku inwestycja przy ul. Głębokiej obejmowała realizację trzech funkcjonalnie połączonych obiektów. Od strony zachodniej zlokalizowany jest budynek Wydziału Politologii i Dziennikarstwa, zaś w skrzydle wschodnim Instytut Psychologii. W tzw. łączniku znajdują się części wspólne, takie jak: biblioteka, szatnia, barek oraz pomieszczenia techniczne. Dzięki inwestycji studenci mają możliwość korzystania z wyjątkowo komfortowych warunków kształcenia. Oba obiekty – oprócz nowoczesnych auli, sal wykładowych i seminaryjnych – posiadają również pomieszczenia specjalistyczne, co wzmacnia praktyczny aspekt zajęć dydaktycznych. Są to również budynki o ciekawej, nowoczesnej architekturze oraz wystroju wnętrz.

Z kolei w kwietniu 2022 roku oficjalnie otwarto gmach Instytutu Pedagogiki UMCS. Nowa siedziba powstała w sąsiedztwie obiektów Wydziału Politologii i Dziennikarstwa oraz Instytutu Psychologii na Kampusie Zachodnim. Nowoczesny obiekt zawiera m.in. dwie aule, sale wykładowe i ćwiczeniowe, izbę pamięci, pracownie komputerowe oraz specjalistyczne: wielofunkcyjną pracownię Montessori, pomieszczenie do diagnozy neuropedagogicznej, a także profesjonalnie wyposażone pracownie: plastyczną, teatralno-muzyczną i taneczną. Dzięki ww. inwestycjom, uczelnia zgrupowała wszystkie swoje obiekty uniwersyteckie na jednym obszarze, integrując je i skupiając w pobliżu miasteczka akademickiego.

Na naszej Alma Mater od 2012 roku prężnie działa również Uniwersytet Dziecięcy, który posiada filie w Nałęczowie, Puławach, Bełżycach, Końskowoli, Tarnogrodzie i Kazimierzu Dolnym z siedzibą w Dąbrówce. Liczba małych studentów to ok. 3,5 tys. Patronujemy także Uniwersytetom III Wieku w Lublinie, Puławach i Bieczy.

Studenckie życie kulturalne koncentruje się wokół Akademickiego Centrum Kultury i Mediów Chatka Żaka UMCS. Trwająca blisko 2 lata modernizacja oraz prace remontowo-wyposażeniowe obiektu zakończyły się we wrześniu 2020 roku. Zmodernizowana część „A” Chatki Żaka to słynna sala widowiskowa, wyremontowana część „B” zaś to zaplecze sali. Sala widowiskowa po remoncie nawiązuje do pierwotnego wyglądu (uwiecznionego na pocztówce ze słynną fotografią Zbigniewa Siemaszko z 1967 roku), zapewnia miejsca siedzące dla 372 osób oraz wykorzystuje niezbędne rozwiązania w zakresie techniki scenicznej. Obiekt zachował wszystkie charakterystyczne elementy wykończenia modernistycznego m. in. mozaikę na holu czy kręcone schody. ACKiM Chatka Żaka to miejsce powstałe z myślą o studentach i dzięki nim tętniące życiem. Funkcjonują tam różnorodne grupy artystyczne oraz nowatorskie media uniwersyteckie o charakterze informacyjnym i edukacyjnym: Akademickie Radio Centrum oraz Telewizja Akademicka TV UMCS. Rokrocznie odbywają się tam również znane w kraju i poza jego granicami wydarzenia artystyczne. ACKiM Chatka Żaka to także przestrzeń sprzyjająca wspólnej nauce i spędzaniu czasu ze znajomymi.

Innym takim miejscem jest niewątpliwie obiekt kultowej stołówki akademickiej „Trójka” zlokalizowany między akademikami UMCS. Miejsce nawiązuje do słynnej stołówki nr 3, która od lat 70. XX wieku służyła żakom. Absolwenci uniwersytetu do tej pory z dużym sentymentem wspominają ten charakterystyczny, dzięki swej architekturze, gmach. Reaktywując w październiku 2019 roku stołówkę akademicką, władze uczelni wsłuchały się w głos studentów, którzy opowiedzieli się za potrzebą przywrócenia takiego miejsca na terenie uniwersyteckiego kampusu. Obiekt przeszedł kapitalny remont zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. To zupełnie nowa przestrzeń, gdzie studenci, doktoranci, pracownicy uczelni, jak również mieszkańcy Lublina mogą zjeść zdrowe i smaczne posiłki. Oprócz części gastronomicznej w nowej przestrzeni przygotowana została także specjalna strefa coworkingowa dla studentów do swobodnej nauki, indywidualnej lub wspólnej pracy i do relaksu.

Do dyspozycji studentów pozostaje również Centrum Kultury Fizycznej wyposażone w basen o standardach międzynarodowych. Studenci mogą uczestniczyć w zajęciach ponad 30 sekcji sportowych prowadzonych przez Klub Uczelniany AZS UMCS. Ponadto w AZS UMCS działa 8 sekcji zaawansowanych, zaś sam Klub liczy ponad 1300 członków. Koszykarki Polski Cukier AZS UMCS Lublin od lat z powodzeniem występują w ekstraklasie koszykówki kobiet w Polsce – Energa Basket Lidze Kobiet. W dodatku AZS UMCS Lublin od wielu lat znajduje się w czołówce najlepszych drużyn w takich dyscyplinach jak lekkoatletyka czy pływanie. Zawodnikami Klubu są m.in. Paulina Guba – Mistrzyni Europy w pchnięciu kulą, Sofia Ennaoui – finalistka Igrzysk Olimpijskich 2016 oraz srebrna medalistka Mistrzostw Europy z 2018 roku na dystansie 1500 m, Małgorzata Hołub-Kowalik – Mistrzyni Europy w sztafecie 4x400m, zdobywczyni złotego medalu w sztafecie mieszanej oraz srebrnego w sztafecie kobiet 4x400 podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020, a także Konrad Czerniak i Jan Świtkowski – brązowi medaliści Mistrzostw Europy w pływaniu. Od niedawna w Klubie funkcjonuje również sekcja e-sportu, która cieszy się dużą popularnością i jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie sportem wirtualnym w dzisiejszych czasach.