Matylda Unger, Monika Unger, Marek Unger – Honorowi Przewodniczący Kapituły Stypendium

prof. dr hab. Iwona Hofman – przewodnicząca Kapituły, Wydział Politologii UMCS

Stefan Bratkowski – Prezes Honorowy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

Zygmunt Berdychowski – Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdroju

ks. Adam Boniecki - „Tygodnik Powszechny”

Marian Turski – „Polityka”

Jerzy Kuczkiewicz – „Le Soir”

Jarosław Kurski – „Gazeta Wyborcza”

prof. dr hab. Jacek Purchla – Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie

prof. dr hab. Adam Daniel Rotfeld – Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

Janusz Sepioł – senator RP

Wojciech Sikora – Stowarzyszenie Instytut Literacki Kultura w Maisons-Laffitte  

prof. dr hab. Stanisław Michałowski, (obecny Rektor UMCS)