Matylda Unger, Monika Unger, Marek Unger – Honorowi Przewodniczący Kapituły Stypendium

prof. dr hab. Iwona Hofman – przewodnicząca Kapituły, Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS

Zygmunt Berdychowski – Forum Ekonomiczne w Karpaczu

ks. Adam Boniecki - „Tygodnik Powszechny”

Stefan Bratkowski

Béatrice Delvaux - „Le Soir”

Marian Turski – „Polityka”

Jarosław Kurski – „Gazeta Wyborcza”

dr Justyna Maguś - sekretarz Kapituły

prof. dr hab. Jacek Purchla – Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie

prof. dr hab. Adam Daniel Rotfeld – Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

Janusz Sepioł – senator RP VII i VIII kadencji

Wojciech Sikora – Stowarzyszenie Instytut Literacki Kultura w Maisons-Laffitte  

prof. dr hab. Radosław Dobrowolski (obecny Rektor UMCS)

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Stefana Bratkowskiego, dziennikarza, publicystę, prawnika, wieloletniego Prezesa Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, członka Kapituły Stypendium mi. Leopolda Ungera.
Niech spoczywa w pokoju!