Matylda Unger, Monika Unger, Marek Unger – Honorowi Przewodniczący Kapituły Stypendium

prof. dr hab. Iwona Hofman – przewodnicząca Kapituły, Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS

Zygmunt Berdychowski – Forum Ekonomiczne w Karpaczu

ks. Adam Boniecki - „Tygodnik Powszechny”

Stefan Bratkowski

Béatrice Delvaux - „Le Soir”

Marian Turski – „Polityka”

Jarosław Kurski – „Gazeta Wyborcza”

dr Justyna Maguś - sekretarz Kapituły

prof. dr hab. Jacek Purchla – Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie

prof. dr hab. Adam Daniel Rotfeld – Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

Janusz Sepioł – senator RP VII i VIII kadencji

Wojciech Sikora

prof. dr hab. Radosław Dobrowolski (obecny Rektor UMCS)