Nagroda Naukowa „Marii Curie”

Nagroda Naukowa „Marii Curie” jest przyznawana za wyjątkowo ważne dla danej dyscypliny indywidualne lub zespołowe osiągnięcia i odkrycia naukowe uzyskane w ostatnim roku, do których w szczególny sposób zaliczają się:

 • oryginalne opublikowane prace naukowe (lub cykl prac), istotne dla dalszego rozwoju danej dyscypliny (lub wyróżniające się w danej dyscyplinie),
 • monografie naukowe,
 • patenty (wynalazki, rozwiązania technologiczne itp.),
 • nowe metody badań.

Eksperci oceniający zgłoszenia biorą pod uwagę następujące kryteria:

 • wartość naukową i oryginalność dzieła lub osiągnięcia,
 • znaczenie pracy dla rozwoju dyscypliny (lub/i rozwoju kraju, regionu, Uniwersytetu, rozwoju cywilizacyjnego, gospodarczego, itd.),
 • spodziewaną użyteczność osiągnięcia w różnych sferach nauki lub praktyki.

Laureatami Nagrody mogą zostać pracownicy UMCS lub innych uniwersytetów w Polsce.
  Autor
  Anna Adamczyk