Nagroda Naukowa „Marii Curie”

Nagroda Naukowa „Marii Curie” jest przyznawana za wyjątkowo ważne dla danej dyscypliny indywidualne lub zespołowe osiągnięcia i odkrycia naukowe uzyskane w ostatnim roku, do których w szczególny sposób zaliczają się:

  • oryginalne opublikowane prace naukowe (lub cykl prac), istotne dla dalszego rozwoju danej dyscypliny (lub wyróżniające się w danej dyscyplinie),
  • monografie naukowe,
  • patenty (wynalazki, rozwiązania technologiczne itp.),
  • nowe metody badań.

Eksperci oceniający zgłoszenia biorą pod uwagę następujące kryteria:

  • wartość naukową i oryginalność dzieła lub osiągnięcia,
  • znaczenie pracy dla rozwoju dyscypliny (lub/i rozwoju kraju, regionu, Uniwersytetu, rozwoju cywilizacyjnego, gospodarczego, itd.),
  • spodziewaną użyteczność osiągnięcia w różnych sferach nauki lub praktyki.

Laureatami Nagrody mogą zostać pracownicy UMCS lub innych uniwersytetów w Polsce.