Pracownicy UMCS wyróżnieni doktoratami honoris causa

prof. Józef Parnas
1949 r. - doktor honoris causa Akademii Medycyny Weterynaryjnej w Brnie

prof. Grzegorz Leopold Seidler
1975 r. - doktor honoris causa Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny)

prof. Andrzej Burda
1977 r. - doktor honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego

prof. Wiesław Skrzydło
1979 r. - doktor honoris causa Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie

prof. Andrzej Waksmundzki
1987 r. - doktor honoris causa Akademii Medycznej w Lublinie, 1989 r. - doktor honoris causa Politechniki Łódzkiej

prof. Marian Ochmański
1999 r. - doktor honoris causa Tarnopolskiego Eksperymentalnego Instytutu Pedagogiki

prof. Marian Harasimiuk
2005 r. - doktor honoris causa Uniwersytetu w Dniepropietrowsku

prof. Henryk Gmiterek
2008 r. - doktor honoris causa na Państwowym Pedagogicznym Uniwersytecie w Drohobyczu