2022
1. Zbigniew Majchrowski, Krypta Gustawa, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Warszawa 2021.
2. Michał Rauszer, Siła podporządkowanych, Wydawnictwo UW, Warszawa 2021.
3. Joanna Ostrowska, Oni. Homoseksualiści w czasie II wojny światowej, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2021.
4. Agnieszka Gajewska, Stanisław Lem. Wypędzony z Wysokiego Zamku. Biografia, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2021.
5. Piotr Mitzner, Ludzie z nieludzkiej ziemi. Rosyjski krąg Józefa Czapskiego, Wydawnictwo Naukowe UKSW, PIW, 2021.
6. Ireneusz Krzemiński, Solidarność a narodziny demokratycznej Polski. Powtórzona interwencja socjologiczna 1981-2015, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2021.
7. Jędrzej Piekara, Polskie wątki w życiu Michaiła Hellera, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź-Paryż 2021.
8. Magdalena Ptaszyńska, Radosław Ptaszyński, Skalpel ’68. Kampania antysemicka w środowisku szczecińskich lekarzy, Universitas, Kraków 2021.
9. Katarzyna Drąg, Lwowskie korzenie polskiego dziennikarstwa. Studia nad profesjonalizacją zawodu na przełomie wieków (1848-1914), Wydawnictwo Petrus, Kraków 2021.
10. Rafał Matyja, Miejski grunt. 250 lat polskiej gry z nowoczesnością, Karakter, Kraków 2021.
11. Reprezentacje Zagłady w kulturze polskiej (1939-2019), pod red. Sławomira Buryły, Doroty Krawczyńskiej i Jacka Leociaka, t. 1. Problematyka Zagłady w filmie i teatrze, t.2. Problematyka Zagłady w sztukach wizualnych i popkulturze, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2021.
12. Anna Wylegała, Był dwór, nie ma dworu. Reforma rolna w Polsce, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2021.

2021
1. Katarzyna Rembacka, Komunista na peryferiach władzy. Historia Leonarda Borkowicza (1912-1989), Szczecin-Warszawa 2020.
2. Pavlo Levchuk, Trójjęzyczność ukraińsko-rosyjsko-polska Ukraińców niepolskiego pochodzenia, Księgarnia Akademicka, Kraków 2020.
3. Katarzyna Woniak, Zwangswelten. Emotions- und Alltagsgeschichte polnischer ,Zivilarbeiter' in Berlin 1939-1945, Verlag Ferdinand Schöningh, Paderborn 2020, (Światy wymuszone. Historia emocji i codzienności polskich robotników przymusowych w Berlinie).
4. Eryk Krasucki, „A jednak coraz silniej wierzę". Życie i los Witolda Kolskiego (1902–1943), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2019.
5. Tomasz Stryjek, Współczesna Serbia i Chorwacja wobec własnej historii, ISP PAN, Warszawa 2020.
6. Tomasz Kizwalter, Polska nowoczesność. Genealogia, Wydawnictwo UW, Warszawa 2020.
7. Jerzy Giedroyc - Bohdan Osadczuk. Korespondencja 1950–2000, opr. B. Berdychowska, M. Żebrowski, KEW, Wojnowice 2019.
8. Aleksandra Leyk, Joanna Wawrzyniak, Cięcia. Mówiona historia transformacji, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2020.
9. Mariusz Mazur, Antykomunistycznego podziemia portret zbiorowy 1945–1956. Aspekty mentalno-psychologiczne, wyd. Bellona, UMCS, Warszawa-Lublin 2019.

2020
1. Magdalena Grochowska, W czasach Szaleństwa. Hertz. Fiłosofow. Stempowski. Moltke, Agora, Warszawa 2019.
2. Justyna Kowalska-Leder, „Nie wiem, jak ich mam cenić...” Strefa ambiwalencji w świadectwach Polaków i Żydów, Instytut Badań Literackich, Warszawa 2019.
3. Eric Karpeles, Prawie nic. Józef Czapski. Biografia malarza, przełożył Marek Fedyszak, Noir sur Blanc 2019.
4. Helena Krasowska, Magdalena Pokrzyńska, Lech Aleksy Suchomłynow, Świadectwo zanikającego dziedzictwa. Mowa polska na Bukowinie: Rumunia – Ukraina, Instytut Slawistyki PAN, Warszawa 2018.
5. Piotr M. Majewski, Kiedy wybuchnie wojna? 1938. Studium kryzysu, Krytyka Polityczna, Warszawa 2019.
6. Włodzimierz Mędrzecki, Kresowy kalejdoskop. Wędrówki przez Ziemie Wschodnie Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1939, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2018.
7. Marek Hańderek, Unia 1940-1948. Dzieje zapomnianego ruchu ideowego, IPN, Warszawa 2019.

2019
1. Łukasz Garbal, Jan Józef Lipski. Biografia źródłowa, t. 1, 2, Instytut Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Polską. Oddział Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Warszawa 2018. 
2. Andrzej Franaszek, Herbert. Biografia, t.1: Niepokój, t. 2: Pan Cogito, Znak, Kraków 2018. 
3. Olga Linkiewicz, Lokalność i nacjonalizm. Społeczności wiejskie w Galicji Wschodniej w dwudziestoleciu międzywojennym, Universitas, Kraków 2018. 
4. Paweł Kowal, Testament Prometeusza. Źródła polityki wschodniej III Rzeczypospolitej, Instytut Studiów Politycznych PAN, Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Warszawa – Wojnowice 2018.
5. Jan Olaszek, Jan Walc. Biografia opozycjonisty, Wydawnictwo Trzecia Strona, Warszawa 2018. 
6. Tomasz Rakowski, Przepływy, współdziałania, kręgi możliwego Antropologia powodzenia, Fundacja Terytoria Książki, Gdańsk 2018. 
7. Michał Siedziako, Bez wyboru. Głosowania do Sejmu PRL (1952-1989), Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Warszawa 2018. 
8. Joanna Tokarska-Bakir, Pod klątwą. Społeczny portret pogromu kieleckiego, t. 1, Dokumenty, t. 2, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2018. 
9. Anna Ziębińska-Witek, Muzealizacja komunizmu w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2018. 

2018
1. Marcin Jarząbek, Legioniści i inni. Pamięć zbiorowa weteranów I wojny światowej w Polsce i Czechosłowacji okresu międzywojennego, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 2017. 
2. Jerzy Kochanowski, Rewolucja międzypaździernikowa. Polska 1956-1957, Wydawnictwo Znak, Kraków 2017. 
3. Grzegorz Krzywiec, Polska bez Żydów. Studia z dziejów idei, wyobrażeń i praktyk antysemickich na ziemiach polskich początku XX wieku (1905-1914), Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2017. 
4. Xawery Stańczyk, Macie swoją kulturę. Kultura alternatywna w Polsce 1978-1996, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2017. 
5. Marcin Starnawski, Socjalizacja i tożsamość żydowska w Polsce powojennej. Narracje emigrantów z pokolenia marca 1968, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2016. 
6. Klementyna Suchanow, Gombrowicz. Ja, geniusz, t.1-2, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2017. 
7. Piotr Witek, Andrzej Wajda jako historyk. Metodologiczne studium z historii wizualnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2016. 

2017
1. Przemysław Czapliński, „Poruszona mapa. Wyobraźnia geograficzno-kulturowa polskiej literatury przełomu XX i XXI wieku”, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2016;
2. Małgorzata Domagalska, „Zatrute ziarno: proza antysemicka na łamach Roli (1883-1912)”, Polskie Towarzystwo Historyczne: Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2015;
3. Joanna Krakowska, „PRL. Przedstawienia”, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Państwowy Instytut Wydawniczy, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2016;
4. Łukasz Krzyżanowski, „Dom, którego nie było. Powroty ocalałych do powojennego miasta”, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2016;
5. „Najmniej jestem tam gdzie jestem... Listy Zofii z Vorzimmerów Breustedt z Warszawy i getta warszawskiego do córki Marysi w Szwajcarii (1939-1942)”, Wstęp, opracowanie i komentarze E. Orman, Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego: Księgarnia Akademicka, Kraków 2016;
6. Weronika Parfianowicz-Vertun, „Europa Środkowa w tekstach i działaniach. Polskie i czeskie dyskusje”, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016;
7. Dorota Sajewska, „Nekroperformans. Kulturowa rekonstrukcja teatru wielkiej wojny”, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Warszawa 2016.

2016
1. Alfredas Bumblauskas, Wielkie Księstwo Litewskie. Wspólna historia, podzielona pamięć”, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 2013;
2. Jacek Chrobaczyński, Dwie klęski. Wrześniowy syndrom 1939 i klęska Francji 1940 w postawach, zachowaniach i nastrojach społeczeństwa polskiego. Próba retrospekcji i komparatystyki: kontrowersje i dylematy”, Universitas, Kraków 2015;
3. Bartosz Kaliski, Kurierzy wolnego słowa (Paryż – Praga – Warszawa 1968-1970)”, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2014;
4. Elżbieta Kossewska, Ona jeszcze mówi po polsku, ale śmieje się po hebrajsku. Partyjna prasa polskojęzyczna i integracja kulturowa polskich Żydów w Izraelu (1948-1970)”, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015;   
5. Anna Machcewicz, Bunt. Strajki w Trójmieście. Sierpień 1980”, Europejskie Centrum Solidarności, Gdańsk 2015;
6. Joanna Beata Michlic, Obcy jako zagrożenie. Obraz Żyda w Polsce od roku 1880 do czasów obecnych”, Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa 2015;  
7. Piotr Mitzner, Warszawski krąg Dymitra Fiłosofowa”, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Biblioteka „Więzi”, Warszawa 2015;
8. Mirosław Szumiło, Roman Zambrowski 1909-1977. Studium z dziejów elity komunistycznej w Polsce”, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2014;
9. Jan Olaszek, Rewolucja powielaczy. Niezależny ruch wydawniczy w Polsce 1976-1989”, Trzecia Strona, Warszawa 2015;
10. Przemysław Urbańczyk, Zanim Polska została Polską”, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2015.

2015

1. Piotr Cichoracki, Województwo poleskie 1921-1939. Z dziejów politycznych", Wydawnictwo LTW, Łomianki 2014;
2. Bohdan Cywiński, Szańce kultur. Szkice z dziejów narodów Europy Wschodniej", Wydawnictwo Trio, Centrum Europejskie Natolin, Warszawa 2013;
3. Tomasz Kizwalter, W stronę równości", Universitas, Kraków 2014;
4. Krzysztof Kosiński, Wiwisekcja powszedniości. Studium wczesnej twórczości Marka Nowakowskiego (1957-1971)", Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2014;
5. Andrzej St. Kowalczyk, Wena do polityki. O Giedroyciu i Mieroszewskim", t. 1-2, Towarzystwo „Więź”, Warszawa 2014;
6. Robert Kuśnierz, W świetle stalinowskich zbrodni. Ukraina w latach czystek i terroru (1934-1938) w obserwacjach i analizach MSZ oraz wywiadu wojskowego Drugiej Rzeczypospolitej", Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, Słupsk 2013;
7. Andrzej Leder, Prześniona rewolucja. Ćwiczenia z logiki historycznej", Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2014;
8. Grzegorz Motyka, Na Białych Polaków obława. Wojska NKWD w walce z polskim podziemiem 1944-1953", Wydawnictwo Literackie, Kraków 2014;
9. Anna Wylegała, Przesiedlenia a pamięć. Studium (nie)pamięci społecznej na przykładzie ukraińskiej Galicji i polskich <Ziem Odzyskanych>", Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2014.

 

2014

1. Jerzy Borzęcki, „Pokój ryski 1921 roku i kształtowanie się międzywojennej Europy Wschodniej”, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2012.
2. Sławomir Buryła, „Tematy (nie)opisane”, Universitas, Kraków 2013.
3. Wojciech Frazik, „Emisariusz Wolnej Polski. Biografia polityczna Wacława Felczaka (1916-1993)”, krakowski oddział IPN, Attyka, Kraków 2013.
4. Dariusz Gawin, „Wielki zwrot. Ewolucja lewicy i odrodzenie społeczeństwa obywatelskiego 1956-1976”, Znak, Kraków 2013.
5. Helena Krasowska, „Mniejszość polska na południowo-wschodniej Ukrainie”, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 2012.
6. Bartłomiej Krupa, „Opowiedzieć zagładę. Polska proza i historiografia wobec Holocaustu (1987-2003)”, Universitas, Kraków 2013.
7. Adam Leszczyński, „Skok w nowoczesność. Polityka wzrostu w krajach peryferyjnych 1943-1980”, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2013.
8. Grzegorz Motyka, Rafał Wnuk, Tomasz Stryjek, Adam F. Baran, „Wojna po wojnie. Antysowieckie podziemie w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1944-1953”, Wydawnictwo Naukowe Scholar - Instytut Studiów Politycznych PAN - Muzeum II Wojny Światowej, Gdańsk - Warszawa 2012.
9. Lech Nijakowski, „Rozkosz zemsty. Socjologia historyczna mobilizacji ludobójczej”, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2013.
10. Grzegorz Niziołek, „Polski teatr Zagłady”, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2013.
11. Jan Sowa, „Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą”, Universitas, Kraków 2012.

2013


1. Anna Engelking, „Kołchoźnicy. Antropologiczne studium tożsamości wsi białoruskiej przełomu XX i XXI wieku”, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2012.
2. Andrzej Franaszek, „Miłosz. Biografia”, Wydawnictwo Znak, Kraków 2011.
3. Jarosław Hrycak, „Prorok we własnym kraju. Iwan Franko i jego Ukraina (1856–1886)”, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2011.
4. Elżbieta Janicka, „Festung Warschau”, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2011.
5. Tatiana Kosinowa, „Polski mit. Polska w oczach sowieckich dysydentów”, Instytut Książki – Biblioteka Nowej Polszy, Kraków 2012.
6.Michał Łuczewski, „Odwieczny naród. Polak i katolik w Żmiącej”, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2012.
7. Grzegorz Motyka, „Od rzezi wołyńskiej do akcji „Wisła”. Konflikt polsko-ukraiński 1943–1947”, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2011.
8. Konrad Rokicki, „Literaci. Relacje między literatami a władzami PRL w latach 1956–1970”, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2011.
9. Andrzej Sakson, „Od Kłajpedy do Olsztyna. Współcześni mieszkańcy byłych Prus Wschodnich: Kraj Kłajpedzki, Obwód Kaliningradzki, Warmia i Mazury”, Instytut Zachodni, Poznań 2011.
10.Marcin Zaremba, „Wielka Trwoga. Polska 1944–1947. Ludowa reakcja na kryzys”, Wydawnictwo Znak, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Kraków 2012.

2012

1.
Piotr Filipkowski, „Historia mówiona i wojna. Doświadczenie obozu koncentracyjnego w perspektywie narracji biograficznych”, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010.
2. Piotr Forecki, „Od Shoah do strachu. Spory o polsko-żydowską przeszłość i pamięć w debatach publicznych”, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2010.
3. Hans Hennig Hahn, „Stereotypy – tożsamość – konteksty. Studia nad polską i europejską historią”, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2011.
4. Natalia Jakowenko, „Druga strona lustra. Z historii wyobrażeń i idei na Ukrainie XVI–XVII wieku”, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010.
5. Dariusz Kosiński, „Teatra polskie. Historie”, PWN, Warszawa 2010.
6. Grzegorz Motyka, „Od rzezi wołyńskiej do akcji Wisła. Konflikt polsko-ukraiński 1943–1947”, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2011.
7. Andrzej Sakson, „Od Kłajpedy do Olsztyna. Współcześni mieszkańcy byłych Prus Wschodnich: Kraj Kłajpedzki, Obwód Kaliningradzki, Warmia i Mazury”, Instytut Zachodni, Poznań 2011.


2011

1.
Jacek Breczka, „Poglądy historiozoficzne pisarzy z kręgu Kultury paryskiej. Przezwyciężenie katastrofizmu, odrzucenie mesjanizmu”, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010. 
2. Piotr Filipkowski, „Historia mówiona i wojna. Doświadczenie obozu koncentracyjnego w perspektywie narracji biograficznych”, Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010.
3. Mariusz Mazur, „O człowieku tendencyjnym. Obraz nowego człowieka w propagandzie komunistycznej w okresie Polski Ludowej i PRL 1944–1956”, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009.
4. Marek Radziwon, „Iwaszkiewicz. Pisarz po katastrofie”, W.A.B., Warszawa 2010.
5. Dariusz Stola, „Kraj bez wyjścia? Migracje z Polski 1949–1989”, IPN, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2010.
6. Hanna Świda-Ziemba, „Młodzież PRL: portrety pokoleń w kontekście historii”, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2010.


2010

1.
Eryk Krasucki, „Międzynarodowy komunista. Jerzy Borejsza, biografia polityczna”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
2. Grzegorz Krzywiec, „Szowinizm po polsku. Przypadek Romana Dmowskiego (1886–1905)”, Wydawnictwo Neriton – Instytut Historii PAN, Warszawa 2009.
3. Jacek Leociak, „Doświadczenia graniczne. Studia o dwudziestowiecznych formach reprezentacji”, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich, Warszawa 2009.
4. Mariusz Mazur, „O człowieku tendencyjnym. Obraz nowego człowieka w propagandzie komunistycznej w okresie Polski Ludowej i PRL 1944–1956”, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009.
5. Adam Puławski, „W obliczu Zagłady. Rząd RP na Uchodźstwie, Delegatura Rządu na Kraj, ZWZ-AK wobec deportacji Żydów do obozów zagłady (1941–1942)”, IPN, Lublin 2009.
6. Tomasz Rakowski, „Łowcy, zbieracze, praktycy niemocy”, Wydawnictwo Słowo/ obraz terytoria, Gdańsk 2009.


2009

1.
Maciej Janowski, Jerzy Jedlicki, Magdalena Micińska, „Dzieje inteligencji polskiej do roku 1918”, Wydawnictwo Neriton – Instytut Historii PAN, t. 1–3, Warszawa 2008.
2. Hubert Łaszkiewicz, „Grigorij Karpowicz Kotoszychin o władzy w Carstwie Moskiewskim pierwszych Romanowów”, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007.
3. Paweł Machcewicz, „Monachijska menażeria: walka z Radiem Wolna Europa 1950–1989”, IPN, Warszawa 2007.
4. Ireneusz Piotr Maj, „Działalność Instytutu Wschodniego w Warszawie 1926–1939”, Oficyna Wydawnicza Rytm – Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2007.
5. Danuta Sosnowska, „Inna Galicja”, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2008.
6. Tomasz Szarota, „Karuzela na placu Krasińskich. Studia i szkice z lat wojny i okupacji”, Oficyna Wydawnicza Rytm – Fundacja „Historia i Kultura”, Warszawa 2007.
7. Andrzej Trzciński, „Hebrajskie inskrypcje na materiale kamiennym w Polsce w XIII–XX wieku”, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007.
8. Joanna Wiszniewicz, „Życie przecięte. Opowieści pokolenia Marca”, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2008.


2008

1.
Helena Datner, „Ta i tamta strona. Żydowska inteligencja Warszawy drugiej połowy XIX wieku”, Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa 2007.
2. Andrzej Friszke, „Przystosowanie i opór. Studia z dziejów PRL”, Biblioteka „Więzi”, Warszawa 2007.
3. Rafał Habielski, „Dokąd nam iść wypada? Jerzy Giedroyc od «Buntu młodych» do «Kultury»”, Biblioteka „Więzi”, Warszawa 2006.
4. Lech M. Nijakowski, „Domeny symboliczne. Konflikty narodowe i etniczne w wymiarze symbolicznym”, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2006.
5. Włodzimierz Osadczy, „Święta Ruś. Rozwój i oddziaływanie idei prawosławia w Galicji”, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007.
6. Małgorzata Ptasińska-Wójcik, „Z dziejów Biblioteki «Kultury» 1945–1966”, IPN, Warszawa 2006.
7. Timothy Snyder, „Rekonstrukcja narodów. Polska, Ukraina, Litwa, Białoruś 1569–1999”, Wydawnictwo Pogranicze, Sejny 2006.
8. Tomasz Stryjek, „Jakiej przeszłości potrzebuje przyszłość?”, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 2007.
9. Violetta Wejs-Milewska, „Radio Wolna Europa na emigracyjnych szlakach pisarzy”, Wydawnictwo Arcana, Kraków 2007.


2007

1.
Bogdan Gancarz, „My, szlachta ukraińska. Zarys życia i działalności Wacława Lipińskiego 1882–1914”, Wydawnictwo Arcana, Kraków 2006.
2. Andrzej Stanisław Kowalczyk, „Od Bukaresztu do Lafitów. Jerzego Giedroycia rzeczpospolita epistolarna”, Wydawnictwo Pogranicze, Sejny 2006.
3. Eugeniusz Cezary Król, „Polska i Polacy w propagandzie narodowego socjalizmu w Niemczech”, Instytut Studiów Politycznych PAN, Collegium Civitas, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 2006.
4. Marek Kwapiszewski, „Późny romantyzm i Ukraina. Z dziejów motywu i życia literackiego”, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2006.
5. Anna Landau-Czajka, „Syn będzie Lech… Asymilacja Żydów w Polsce międzywojennej”, Wydawnictwo Neriton – Instytut Historii PAN, Warszawa 2006.
6. Wojciech Materski, „Na widecie. II Rzeczpospolita wobec Sowietów 1918–1943”, Oficyna Wydawnicza Rytm – Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2005.
7. Małgorzata Ptasińska-Wójcik, „Z dziejów Biblioteki «Kultury» 1945–1966”, IPN, Warszawa 2006.
8. Timothy Snyder, „Rekonstrukcja narodów. Polska, Ukraina, Litwa, Białoruś 1599–1999”, Wydawnictwo Pogranicze, Sejny 2006.
9. Robert Traba, „Wschodniopruskość. Tożsamość regionalna i narodowa w kulturze politycznej Niemiec”, PTPN, Poznań 2005.
10. Andrzej Żbikowski, „U genezy Jedwabnego. Żydzi na kresach północno-wschodnich II Rzeczypospolitej, wrzesień 1939 – lipiec 1941”, Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa 2006.


2006

1.
Daniel Beauvois, „Trójkąt ukraiński. Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 1793–1914”, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005.
2. Małgorzata Domagalska, „Antysemityzm dla inteligencji. Kwestia żydowska w publicystyce Adolfa Nowaczyńskiego na łamach «Myśli Narodowej» (1921–1934) i «Prosto z mostu» (1935–1939) (na tle porównawczym)”, Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa 2004.
3. Joanna Lisek, „Jung Wilne – żydowska grupa artystyczna”, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005.
4. Marcin Niemojewski, „Zwierciadła i drogowskazy. Litewskie almanachy literackie w I połowie XX wieku”, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005.
5. Waldemar Paruch, „Myśl polityczna obozu piłsudczykowskiego 1926–1939”, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005.
6. Urszula Prokop-Janiec, „Literatura i nacjonalizm. Twórczość krytyczna Zygmunta Wasilewskiego”, Universitas, Kraków 2004.
7. Rafał Stobiecki, „Klio na wygnaniu. Z dziejów polskiej historiografii na uchodźstwie w Wielkiej Brytanii po 1945 roku”, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2005.
8. Grażyna Szwat-Gyłybowa, „Haeresis bulgarica w bułgarskiej świadomości kulturowej XIX i XX wieku”, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 2005.
9. Wiktoria Śliwowska, „Ucieczki z Sybiru”, Wydawnictwo Iskry, Warszawa 2005.
10. Robert Traba, „Wschodniopruskość. Tożsamość regionalna i narodowa w kulturze politycznej Niemiec”, PTPN, Poznań 2005. 


2005

1.
Joanna Bielska-Krawczyk, „Między widzialnym a niewidzialnym. Twórczość Gustawa Herlinga-Grudzińskiego”, Universitas, Kraków 2004.
2. Marek Kornat, „Bolszewizm, totalitaryzm, rewolucja, Rosja. Początki sowietologii i badań nad systemami totalitarnymi w Polsce (1918–1939)”, t. 1–2, Księgarnia Akademicka, Kraków 2003; „Polska szkoła sowietologiczna 1930–1939”, Wydawnictwo Arcana, Kraków 2003.
3. Sergiusz Kowalski, Magdalena Tulli, „Zamiast procesu. Raport o mowie nienawiści”, W.A.B., Warszawa 2003.
4. Daria Mazur, „Między Wschodem a Zachodem. Horyzonty aksjologiczne literatury europejskiej w lekturze Józefa Czapskiego”, Universitas, Kraków 2004.
5. Mariusz Mazur, „Propagandowy obraz świata. Polityczne kampanie prasowe w PRL 1956–1980. Model analityczno-koncepcyjny”, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2003; „Polityczne kampanie prasowe w okresie rządów Władysława Gomułki”, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin 2004.
6. Małgorzata Melchior, „Zagłada a tożsamość”, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 2004.
7. Krystyna Trębicka, „Okrągły stół. Studium o porozumieniu politycznym”, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2003.
8. Anna Wolff-Powęska, „A bliźniego swego… Kościoły w Niemczech wobec problemu żydowskiego”, Wydawnictwo Instytutu Zachodniego, Poznań 2003.
9. Konrad Zieliński, Nina Zielińska, „Jesziwa Chachmej Lublin”, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004.

 
2004

1.
Aleksandara Hnatiuk, „Pożegnanie z imperium. Ukraińskie dyskusje o tożsamości”, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2003.
2. Hubert Orłowski, „Zrozumieć świat. Szkice o literaturze i kulturze niemieckiej XX wieku”, Oficyna Wydawnicza ATUT Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2003.
3. Beata Surmacz, „Współczesne stosunki polsko-ukraińskie. Politologiczna analiza traktatu o dobrym sąsiedztwie”, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2002.
4. Robert Traba, „Kraina tysiąca granic. Szkice o historii i pamięci”, Wydawnictwo Borussia, Olsztyn 2003.
5. Roman Wysocki, „Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów w Polsce w latach 1929–1939”, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2003.

 
2003

1. Tadeusz Bujnicki, „Szkice wileńskie. Rozprawy i eseje”, Wydawnictwo Collegium Columbinum, Kraków 2002.
2. Bogusław Grodzki, „Tradycja i transgresja. Od dyskursu do autokreacji w eseistyce i formach pojemnych Czesława Miłosza”, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2002.
3. Barbara Engelking, Jacek Leociak, „Getto warszawskie. Przewodnik po nieistniejącym mieście”, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 2001.
4. Dora Kacnelson, „Skazani za lekturę Mickiewicza. Z archiwów Lwowa i Wilna”, Norbertinum, Lublin 2001.
5. Mykoła Riabczuk, „Od Małorosji do Ukrainy”, Universitas, Kraków 2003.
6. Hienadź Sahanowicz, „Historia Białorusi. Od czasów najdawniejszych do końca XVIII wieku”, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2002.
7. Ludmiła Siryk, „Naznaczony Ukrainą. O twórczości Józefa Łobodowskiego”, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2002.

 
2002
1.
H.J. Bömelburg, R. Stössinger, R. Traba, „Wypędzeni ze Wschodu. Wspomnienia Polaków i Niemców”, Wydawnictwo Borussia, Olsztyn 2001.
2. Jan Jacek Bruski, „Petlurowcy. Centrum państwowe Ukraińskiej Republiki Ludowej na wychodźstwie (1919–1924)”, Wydawnictwo Arcana, Kraków 2000.
3. Barbara Engelking, Jacek Leociak, „Getto warszawskie. Przewodnik po nieistniejącym mieście”, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 2001.
4. Wojciech Ligęza, „Jaśniejsze strony katastrofy. Szkice o twórczości poetów emigracyjnych”, Universitas, Kraków 2001.
5. Tadeusz Wyrwa, „Krytyczne eseje z historii Polski XX wieku”, PWN , Warszawa 2001.
6. Marcin Zaremba, „Komunizm, legitymizacja, nacjonalizm. Nacjonalistyczna legitymizacja władzy komunistycznej w Polsce”, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2001.
7. Paweł Ziętara, „Emigracja wobec Października. Postawy polskich środowisk emigracyjnych wobec liberalizacji w PRL w latach 1955–1957”, Wydawnictwo LTW, Warszawa 2001.


2001

1.
Hanna Bojar, „Mniejszości społeczne w państwie i społeczeństwie II RP”, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2000 (Monografie Fundacji Nauki Polskiej).
2. „Druga Wielka Emigracja 1945–1990”, Biblioteka „Więzi”, Warszawa 1999 (Andrzej Friszke, t. 1: „Życie polityczne emigracji”; Paweł Machcewicz, t. 2: „Emigracja w polityce międzynarodowej”; Rafał Habielski, t. 3: „Życie społeczne i kulturalne emigracji”).
3. Grzegorz Hryciuk, „Polacy we Lwowie. Życie codzienne 1939–45”, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa 2000.
4. Tomasz Szarota, „U progu zagłady. Zajścia antyżydowskie i pogromy w okupowanej Europie. Warszawa – Paryż – Amsterdam – Antwerpia – Kowno”, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2000.
5. Elżbieta Tarkowska (red.), „Zrozumieć biednego. O dawnej i obecnej biedzie w Polsce”, Oficyna Graficzno-Wydawnicza Typografika, Warszawa 2000.