Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Przemysław Stpiczyński

dr hab. Przemysław Stpiczyński
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
INSTYTUT INFORMATYKI, KATEDRA OPROGRAMOWANIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH
Funkcje
Kierownik Katedry, Z-ca Dyrektora Instytutu
Telefon
81 5376155
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
http://stpiczynski.umcs.lublin.pl
Konsultacje

 • poniedziałki 14:20-15:50

 • wtorki 8:30-10:00

Adres

Instytut Informatyki UMCS
ul. Akademicka 9/519
20-033 Lublin

O sobie

Wykształcenie:

 • doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie informatyki, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Politechnika Śląska w Gliwicach (2010)
 • doktor nauk matematycznych w zakresie matematyki, Wydział Matematyki i Fizyki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (1995)
 • magister matematyki, specjalność metody numeryczne i programowanie - Wydział Matematyki i Fizyki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (1989)

 


Działalność naukowa

Zainteresowania naukowe:

 • projektowanie i implementacja wysokowydajnych algorytmów na współczesne komputery równoległe dużych mocy oraz klastry komputerowe,
 • adaptacja oprogramowania dla efektywnego wykorzystania możliwości współczesnych hybrydowych komputerów wielordzeniowych,
 • projektowanie i implementacja systemów wieloagentowych,
 • struktury danych i algorytmy,
 • metody numeryczne,
 • geoinformatyka i przetwarzanie danych przestrzennych.

Publikacje (link)

ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-8661-414X

SCOPUS