Nagroda im. Jerzego Giedroycia

Nagroda im. Jerzego Giedroycia została ustanowiona przez Senat UMCS i jest przyznawana od 2001 r. za badania nad dziedzictwem paryskiej „Kultury” lub za twórczą kontynuację przesłania Jerzego Giedroycia w dziedzinie nauki.

Decyzję o przyznaniu nagrody podejmują członkowie Kapituły Nagrody. Do konkursu mogą być zgłaszane „monografie i wydawnictwa zbiorowe, opublikowane w ciągu pełnych dwóch lat kalendarzowych poprzedzających rok przyznania nagrody, oparte na niewykorzystanych dotąd lub na nowo zinterpretowanych materiałach źródłowych i wnoszące nowe ustalenia do stanu badań nad daną problematyką".

Zgłoszenia może dokonać każdy z członków Kapituły, instytucje i osoby prawne z kraju i instytucje polonijne. Wyniki konkursu są ogłaszane 14 września, w rocznicę śmierci Jerzego Giedroycia. Wysokość nagrody wynosi 25 tysięcy złotych.