Doktorzy honoris causa

 Procedura nadania doktoratu honoris causa - wyciąg ze Statutu UMCS

Lata 1944-1959
Imię i nazwisko
Rok nadania
Kraj
Specjalność
Instytucja
Irène Joliot-Curie
1950
Francja
fizyk

Komitet ds. Energii Atomowej, Francja

Jean Frédéric Joliot-Curie
1950
Francja
fizyk
Uniwersytet Sorbona w Paryżu

 

Lata 1960-1969
Imię i nazwisko
Rok nadania
Kraj
Specjalność
Instytucja
Eugeniusz Konstantynowicz Łazarenko
1962
ZSRR
geolog
 

Uniwersytet im. I. Franki we Lwowie

 

Lata 1970-1979
Imię i nazwisko
Rok nadania
Kraj
Specjalność
Instytucja
Dymitr Leonidowicz Pochilewicz
1970
ZSRR
historyk

Uniwersytet im. I. Franki we Lwowie

Paolo Buffa
1970
Włochy
mikrobiolog
Uniwersytet w Modenie
Władysław Szafer
1973
Polska
botanik

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Sándor Szalay
1970
Węgry
fizyk
Instytut Fizyki Jądrowej w Debreczynie
Grzegorz Leopold Seidler
1970
Polska
prawnik
UMCS w Lublinie
Aleksander Romanowicz Łuria
1974
ZSRR
psycholog
Uniwersytet im. M. Łomonosowa w Moskwie 
Bruno Franciszek Straub
1974
Węgry
biochemik

Węgierska Akademia Nauk

Jan Leja
1976
Kanada
fizyko-chemik
Uniwersytet Kolumbii Brytyjskiej w Vancouver
Stefan Kieniewicz
1976
Polska
historyk
 
Uniwersytet Warszawski
Jacob Kistemaker
1978
Holandia
fizyko-chemik
Instytut Fizyki Atomowej i Molekularnej w Amsterdamie
Witold Czachórski
1979
Polska
prawnik
Uniwersytet Warszawski

 

Lata 1980-1989
Imię i nazwisko
Rok nadania
Kraj
Specjalność
Instytucja
Mikołaj Grigoriewicz Maksymowicz
1980
Polska, ZSRR
matematyk
 

Uniwersytet im. I. Franki we Lwowie

Wacław Szybalski
1980
Polska, USA
mikrobiolog

Uniwersytet Wisconsin, USA

Tadeusz Tomaszewski
1980
Polska
psycholog
Uniwersytet Warszawski 
Bohdan Dobrzański
1980
Polska
gleboznawca
Akademia Rolnicza w Lublinie
Narcyz Łubnicki
1982
Polska
filozof
 
UMCS w Lublinie
Adam Paszewski
1984
Polska
biolog
UMCS w Lublinie
Qazi Ibadur Rahman
1984
Kanada
matematyk
Uniwersytet w Montrealu
Józef F. K. Huber
1985
Austria
chemik
Uniwersytet w Wiedniu
Andrzej Waksmundzki
1985
Polska
chemik
UMCS w Lublinie
Alfred Jahn
1985
Polska
geomorfolog
Uniwersytet Wrocławski
Rudolf Kirchschlager
1986
Austria
prawnik, polityk
Premier Austrii 
Maria Kuncewicz
1989
Polska
pisarka
-

 

Lata 1990-1999
Imię i nazwisko
Rok nadania
Kraj
Specjalność
Instytucja
Willi Brandt
1990
Niemcy
polityk
Kanclerz Niemiec
Władysław Kunicki-Goldfinger
1990
Polska
mikrobiolog, genetyk drobnoustrojów

Polska Akademia Nauk w Warszawie

Egon Matijević
1990
Jugosławia, USA
chemik

Ditigushed University w Nowym Jorku

Tomas Venclowa
1991
Litwa, USA
filolog, poeta
 

Yale University w New Haven

Nikita Iljicz Tołstoj
1992
Rosja
filolog
Uniwersytet im. M. Łomonosowa w Moskwie
Aniela Chałubińska
1992
Polska
geograf
UMCS w Lublinie
Jerzy Minczewski
1992
Polska
chemik
Politechnika Warszawska
Klaus Dietrich
1993
Niemcy
fizyk

Technische Universität München, Niemcy

Norman Davies
1993
Wielka Brytania
historyk
UCL School of Slavonic and East European Studies w Londynie
William A. Steele
1994
USA
chemik
Uniwersytet w Pensylwanii
Jerzy Ignatowicz
1994
Polska
prawnik
UMCS w Lublinie
Zbigniew Lorkiewicz
1995
Polska
mikrobiolog
UMCS w Lublinie
Paul Weingartner
1995
Austria
filozof, logik
Uniwersytet w Salzburgu
Marcel Storme
1995
Belgia
prawnik
Uniwersytet w Gandawie
Jan Karski
1995
Polska
historyk, polityk

Uniwersytet Georgia, USA

Hubert Greppin
1996
Szwajcaria
biofizyk
Uniwersytet w Genewie
Gustaw Herling-Grudziński
1997
Polska, Włochy
pisarz, humanista
-
Tadeusz Baszyński
1997
Polska
biolog
UMCS w Lublinie
Andrzej Z. Hrynkiewicz
1998
Polska
fizyk jądrowy

Polska Akademia Naukowa w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Hanna Gronkiewicz-Waltz
1999
Polska
prawnik, ekonomista, polityk
Prezes NBP

 

Lata 2000-2009

Imię i nazwisko
Rok nadania
Kraj
Specjalność
Instytucja
Wiktor Juszczenko
2000
Ukraina
polityk, ekonomista
Premier Ukrainy
 
Jerzy Giedroyć
2000
Polska
publicysta, działacz emigracyjny
Twórca i redaktor paryskiej „Kultury”
Adam Sobiczewski
2001
Polska
fizyk jądrowy

Instytut Problemów Jądrowych PAN im. A. Sołtana

Teresa Skubalanka
2002
Polska
 
humanista
UMCS w Lublinie
Henryk Samsonowicz
2002
Polska
historyk
Uniwersytet Warszawski
Jerzy Haber
2002
Polska
chemik
Instytut Analizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie
Kashmiri Lal Mittal
2003
USA
fizykochemik
-
Krzysztof Pomian
2003
Polska
humanista

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

William Arthur Kirk
2004
USA
matematyk
Uniwersytet w Iowa
Stanisław Waltoś
2004
Polska
prawnik

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Gunnar Öquist
2004
Szwecja
biolog

Sekretarz Generalny Królewskiej Akademii Nauk w Szwecji

Andrzej B. Legocki
2004
Polska
biolog
Prezes Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
Anna Wierzbicka
2004
Australia
językoznawca

Uniwersytet Narodowy w Australii

Franciszek Ziejka
2005
Polska
humanista

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Stephen Fischer-Galati
2006
USA
filozof
Uniwersytet Colorado w Boulder
Kurt Binder
2007
Niemcy
fizyk
Uniwersytet im. J. Gutenberga w Moguncji
Jan Baszkiewicz
2008
Polska
historyk, politolog, prawnik
Uniwersytet Warszawski
Natalia Gorbaniewska
2008
Polska, Rosja, Francja
poetka
-
Ernst Bauer
2009
USA
fizyk

Arizona State University, USA

Jerzy Szacki
2009
Polska
socjolog
-
Leopold Unger
2009
Polska
publicysta, dziennikarz
-
Gerhardt Ertl
2009
Niemcy
fizyk, chemik
Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft w Berlinie

 

Lata 2010-...
Imię i nazwisko
Rok nadania
Kraj
Specjalność
Instytucja
Jerzy Pomianowski
2011
Polska
prozaik, eseista
-
Xavier Coqueret
2012
Francja
chemik
Uniwersytet w Reims
Frank Wilczek
2012
USA
fizyk

Massachusetts Institute of Technology, USA

Mykoła Grygorowicz Krykun
2012
Ukraina
historyk
Uniwersytet im. I. Franki we Lwowie
Vladimir Moiseevich Gun'ko
2013
Ukraina
chemik
Narodowa Akademia Nauk Ukrainy
Jean Poesen
2014
Belgia
geografia
Katolicki Uniwersytet w Leuven
Bogusław Śliwierski
2014
Polska
pedagogika
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie/ Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Roman Hauser
2014
Polska
prawo
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Henryk Skarżyński
2014
Polska
otorynolaryngologia, audiologia, foniatria
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
Adam Daniel Rotfeld
2014
Polska
politologia
Instytut Badań Interdyscyplinarnych "Artes Liberales" Uniwersytet Warszawski
Teresa Łoś-Nowak
2016
Polska
politologia, stosunki międzynarodowe
Uniwersytet Wrocławski
Timothy Snyder
2018
Stany Zjednoczone
historia
Yale University w New Heaven oraz Instytut Nauk o Człowieku w Wiedniu
Jerzy Marian Brzeziński
2018
Polska
psychologia
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ronald W. Langacker
2019
Stany Zjednoczone
językoznawstwo
Uniwersytetu Kalifornijski w San Diego
Michał Śliwa

2019

Polska

politologia, historia
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Krzysztof Mikulski

2019

Polska

historia

Polskie Towarzystwo Historyczne
Pierre Joliot

2019

Francja
biologia, biofizyka, biochemia
Francuska Akademia Nauk
Jurij Oganessian

2021

Federacja Rosyjska
fizyka jądrowa
Instytut Badań Jądrowych w Dubnej
Marian Turski

2022

Polska
prawa człowieka
Tygodnik „Polityka”