Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Elwira Śliwkiewicz-Cisak

prof. dr hab. Elwira Śliwkiewicz-Cisak
Stanowisko
profesor
Jednostki
INSTYTUT MUZYKI, KATEDRA PEDAGOGIKI INSTRUMENTALNEJ I TEORII MUZYKI
Funkcje
Kierownik Katedry, Z-ca Dyrektora Instytutu
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

poniedziałek godz. 8.45 - 9.15 i środa godz.10.00-11.30

Adres

al. Krasnicka 2a;
20-718 Lublin

O sobie

Absolwentka Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie akordeonu prof. W.L. Puchnowskiego   (dyplom z wyróżnieniem na Kierunku Instrumentalistyka w specjalności pedagogika instrumentalna (1985),dyplom na  Kierunku Instrumentalistyka w specjalności gry na akordeonie (1987). W roku 2000 Rada Wydziału Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie nadała Jej kwalifikacje I stopnia w dziedzinie sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka; w roku 2010 Rada Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu nadała stopień doktora habilitowanego; w 2013 Prezydent RP nadał tytuł profesora sztuk muzycznych. Od 1996 roku pracownik naukowy UMCS na Wydziale Artystycznym w Instytucie Muzyki w Zakładzie Pedagogiki Instrumentalnej na stanowiskach: asystenta (1996-2001 r.); adiunkta (2001-2013); profesora (od 2013 r.). W latach 2010-2019 pełniła funkcję Kierownika Zakładu. Od 2019 pełni funkcje Zastepcy Dyrektora Instytutu Muzyki oraz  Kierownika Katedry Pedagogiki Instrumentalnej i Teorii Muzyki. Konsultant akordeonu szkolnictwa artystycznego przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ekspert komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli szkół artystycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej. Jest członkiem Międzyuczelnianej Katedry Akordeonistyki Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Doradca metodyczny - nominacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. E. Śliwkiewicz-Cisak wielokrotnie uczestniczyła w pracach jury międzynarodowych (Castelfidardo/Italia, Wilno/Litwa, Sanok, Przemyśl), ogólnopolskich (Mława, Warszawa, Chełm, Stalowa Wola) i regionalnych (Lublin, Koscierzyna, Kielce) konkursów i festiwali akordeonowych. Wykładowca na międzynarodowych i ogólnopolskich mistrzowskich kursach, warsztatach i seminariach dla akordeonistów (Polska, Litwa). Jej uczniowie ponad 120-krotnie zdobywali laury na międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach instrumentalnych.

Elwira Śliwkiewicz-Cisak prowadzi ożywioną działalność koncertową jako solistka i kameralistka. Występuje również z towarzyszeniem orkiestr symfonicznych. W 1985 zakwalifikowała sie do trzeciego etapu Ogólnopolskiego Konkursu Akordeonowego w Białymstoku. W Finale Konkursu zdobyła IV nagrodę. Elwira Śliwkiewicz-Cisak współtworzy zespoły:El Duende (muzyka współczesna), Kwintet Tanguillo (tango argentyńskie), Świętokrzyski Duet Akordeonowy (muzyka współczesna, musette). Dokonała  18 prawykonań utworów muzyki współczesnej. W swoim repertuarze posiada 13 utworów  na akordeon z towarzyszeniem orkiestry (koncerty i formy koncertujące): 62 utwory solowe, 6  utworów na akordeon i kwartet/ kwintet smyczkowy; 90 utworów w składach kameralnych.  E.Śliwkiewicz-Cisak prowadziła działalność koncertową jako solistka i kameralistka występując łącznie na ponad 650 koncertach w Polsce, Litwie, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Ukrainie.

Publikacje:

Rozwój klasy akordeonu w szkolnictwie muzycznym Lublina, [w] Nowe trendy w edukacji muzycznej, red. A. Białkowski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005;

Sztuka transkrybowania na akordeon koncertowy na podstawie wybranych kompozycji Domenico Scarlattiego, Izaaka Albeniza, Astora Piazzolli, Henryka Wieniawskiego, Jana Sebastiana Bacha, Maurycego Moszkowskiego, ISBN 9788372707796 Polihymnia, Lublin 2010;

Wygłaszone referaty na sesjach, konferencjach naukowych, seminariach m.in: Wybrane zagadnienia z transkrypcji na akordeon koncertowy podczas II sesji naukowej Akordeon u progu XXI wieku w AM im. K. Szymanowskiego w Katowicach (2006); Rozwój klasy akordeonu w szkolnictwie muzycznym Lublina podczas sesji naukowej Akordeon instrument XX wieku w ramach III Lubelskiego Forum Sztuka i Edukacja w UMCS w Lublinie (2002); Gamy, wprawki, etiudy – pomoc czy przeszkoda w doskonaleniu warsztatu wykonawczego akordeonisty, na każdym etapie kształcenia, na Międzynarodowym Sympozjum Akordeonowym w Palandze /Litwa/ sierpień (2009); 50-lecie profesjonalnego kształcenia gry na akordeonie w Regionie Lubelskim, referat wygłoszony na Sesji naukowej 50-lecie profesjonalnego kształcenia w specjalności gry na akordeonie w Polsce, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie (2009); Kompozycje z taśmą w twórczości Andrzeja Krzanowskiego, Sesja naukowa - Andrzej Krzanowski In memoriam (2010), Międzynarodowa Sesja Naukowa, Akademia Muzyczna im.K. Szymanowskiego w Katowicach, (2010); Jubileusz 80 lecia urodzin prof. W. L. Puchnowskiego, referat wprowadzający podczas uroczystej Sesji naukowej z okazji Jubileuszu, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Warszawa (2012); Zagadnienia wykonawcze składu instrumentalnego akordeon, gitara, Forum Akordeonu i Gitary, Akademia Muzyczna w Gdańsku (2012).

Dokonania artystyczne zostały zarejestrowane na sześciu nośnikach elektronicznych CD:15 lecie Zakładu Pedagogiki Instrumentalnej UMCS, (A.Piazzolla, Historia tanga cz. II i III, w wykonaniu Duetu Instrumentalnego El Duende); Lublin, 2005; • Cztery Pory Roku, (J.Karcz Toccata i A. Tuchowski Suita Jazz Amerycana, w wykonaniu Duetu Świętokrzyskiego);Akademia Świętokrzyska, Kielce 2006; • ISKRY, transkrypcje na akordeon solo (D. Scarlatti Sonata K.1, I. Albeniz Asturia, H. Wieniawski Scherzo tarantela op.16, J. S. Bach Chaconne, M. Moszkowski Iskry op. 36) oraz w wykonaniu Duetu Instrumentalnego El Duende (A. Piazzolla Historia tanga cz. I, II , III), MEGAVOX 040. Lublin 2008; • Chopin, Brahms, Niziurski, Marek Mizera fortepian, Elwira Śliwkiewicz –Cisak akordeon, Jerzy Mądrawski akordeon, (M. Niziurski Walc Pierścień wielkiej damy w wykonaniu Duetu Świętokrzyskiego), DUX 0749 2010; • Kwintet Tanguillo, Kwintet Tanguillo w składzie: Elwira Śliwkiewicz-Cisak akordeon, Piotr Chilimoniuk fortepian, Dariusz Drzazga skrzypce, Michał Kowalczyk kontrabas, Jakub Niedoborek gitara, 2010 (A. Piazzolla: Otoño porteño, Invierno porteñ, Concerto para Quiteto, Resurection del Angel, Michelangelo 70, Soledad, Verano porteño, Primavera porteño), PROQ 07/2010; • W rytmie bolera, (Piotr Selim Na dziś – zespół instrumentalny w składzie: Piotr Selim vocal, Elwira Śliwkiewicz-Cisak akordeon, Jakub Niedoborek gitara, Kwartet smyczkowy), DALMAFON DAL CD 144, Łódź 2012.

W Jej opracowaniu i pod Jej redakcją wspólnie z J. Mądrawskim ukazały się kompozycje na dwa akordeony opublikowane w wydawnictwie ASTRA: Mirosława Niziurskiego Walc Pierścień wielkiej damy, ISMN M – 801508 – 22 – 5, 2005 oraz Juliusza Karcza Toccata na dwa akordeony, ISMN M – 801508 – 23 – 2, 2005.

Nagrody: za osiągnięcia artystyczne, pedagogiczne i za działalność społeczną otrzymała: Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi (2009, 2004), Medal Komisji Edukacji Narodowej (2004); Brązowy Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis (2013);Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego II stopnia za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej i artystycznej (2005 i 2008 rok), Nagrodę Rektora (2004, 2011, 2019).