Rektorzy UMCS

 • Prof. dr hab. Henryk Raabe: 1944-1948
 • Prof. dr hab. Tadeusz Kielanowski: 1948-1950
 • Prof. dr hab. Bohdan Dobrzański: 1952-1955
 • Prof. dr hab. Andrzej Burda: 1955-1957
 • Prof. dr hab. Adam Paszewski: 1957-1959
 • Prof. dr hab. Grzegorz L. Seidler: 1959-1969
 • Prof. dr hab. Zbigniew Lorkiewicz: 1969-1972
 • Prof. dr hab. Wiesław Skrzydło: 1972-1981
 • Prof. dr hab. Tadeusz Baszyński: 1981-1982
 • Prof. dr hab. Józef Szymański: 1982-1984
 • Prof. dr hab. Stanisław Uziak: 1984-1987
 • Prof. dr hab. Zdzisław Cackowski: 1987-1990
 • Prof. dr hab. Eugeniusz Gąsior: 1990-1993
 • Prof. dr hab. Kazimierz Goebel: 1993-1999
 • Prof. dr hab. Marian Harasimiuk: 1999-2005
 • Prof. dr hab. Wiesław A. Kamiński: 2005-2008
 • Prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski: 2008-2012
 • Prof. dr hab. Stanisław Michałowski: 2012-2020
 • Prof. dr hab. Radosław Dobrowolski: 2020-