Skład Senatu UMCS w kadencji 2020-2024

Skład Senatu UMCS w Kadencji 2020-2024

REKTOR

 1. prof. dr hab. Radosław Dobrowolski      

PRZEDSTAWICIELE NAUCZYCIELI AKADEMICKICH ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKU PROFESORA I PROFESORA UCZELNI

2.  prof. dr hab. Anna Jarosz-Wilkołazka     

3.  dr  Jolanta Rodzoś, prof. UMCS

4.  dr hab. Sławomir Terpiłowski, prof. UMCS

5.  dr hab. Ryszard Zdyb, prof. UMCS

6.  dr hab. Grzegorz Wójcik, prof. UMCS

7.  dr hab. Monika Budzyńska, prof. UMCS

8.  prof. dr hab. Dorota Kołodyńska

9.  prof. dr hab. Andrzej Jakubecki

10. prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska

11. dr hab. Ewa Głażewska, prof. UMCS

12. dr hab. Renata Bizek-Tatara, prof. UMCS

13. dr hab. Mariusz Mazur, prof. UMCS

14. dr hab. Piotr Łuczkiewicz, prof. UMCS

15. prof. dr hab. Agnieszka Sitko Lutek

16. dr hab. Jolanta Szołno-Koguc, prof. UMCS

17. dr hab. Stanisław Lachowski, prof. UMCS

18. dr hab. Leszek Kopciuch, prof. UMCS

19. dr hab. Stanisława Byra, prof. UMCS

20. prof. dr hab. Grażyna Krasowicz-Kupis

21. prof. dr hab. Iwona Hofman

22. prof. dr hab. Marek Pietraś

23. prof. dr hab. Elwira Śliwkiewicz-Cisak

24. dr hab. Alicja Snoch-Pawłowska, prof. UMCS

PRZEDSTAWICIELE NAUCZYCIELI AKADEMICKICH ZATRUDNIONYCH NA INNYCH STANOWISKACH

25.  dr hab. Małgorzata Marczak

26.  dr Andrzej Jakubowski

27.  dr hab. Beata Bylina

28.  dr Grzegorz Wójcik

29.  dr hab. Jarosław Kostrubiec, prof. UMCS

30.  dr Monika Krzemińska-Adamek

31.  dr hab. Paweł Pasierbiak

32.  dr Artur Wysocki

33.  dr Urszula Lewartowicz

34.  dr Ewelina Panas

35.  mgr Karol Pomykała

PRZEDSTAWICIEL NAUCZYCIELI AKADEMICKICH ZATRUDNIONYCH W JEDNOSTKACH OGÓLNOUCZELNIANYCH I FILII UMCS

36.  dr Tomasz Bielecki, prof. UMCS

PRZEDSTAWICIEL PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI

37.   mgr Anna Bukowska

PRZEDSTAWICIELE STUDENTÓW I DOKTORANTÓW

38.   Alicja Prus

39.   Nina Samoń

40.   Piotr Kawka

41.   Dawid Kobylański

42.   Dominika Pycka

43.   Paulina Jamrozik

44.   Kacper Janik

45.   Weronika Chołojczyk

46.   Adam Pudło

47.   mgr Barbara Pietrzyk-Tobiasz