Terminy posiedzeń Senatu UMCS

PLANOWANE TERMINY
POSIEDZEŃ SENATU UMCS
W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

 

2021

29 WRZEŚNIA

24 LISTOPADA

15 GRUDNIA

 2022

26 STYCZNIA

23 LUTEGO

30 MARCA

27 KWIETNIA

25 MAJA

29 CZERWCA