Terminy posiedzeń Senatu UMCS

PLANOWANE TERMINY
POSIEDZEŃ SENATU UMCS
W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024


2023

27 WRZEŚNIA
25 PAŹDZIERNIKA (opcjonalnie)
29 LISTOPADA
20 GRUDNIA

2024

24 STYCZNIA
28 LUTEGO
27 MARCA
24 KWIETNIA
29 MAJA
26 CZERWCA