Terminy posiedzeń Senatu UMCS

PLANOWANE TERMINY
POSIEDZEŃ SENATU UMCS

W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

 
 

 2018

26 WRZEŚNIA

7 LISTOPADA

28 LISTOPADA

19 GRUDNIA

 

 

2019

30 STYCZNIA
27 LUTEGO
27 MARCA
17 KWIETNIA
29 MAJA
26  CZERWCA

Pierwsza połowa lipca – posiedzenie nadzwyczajne statutowe - opcjonalnie