Terminy posiedzeń Senatu UMCS

PLANOWANE TERMINY
POSIEDZEŃ SENATU UMCS
W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

2017
27 WRZEŚNIA
22 LISTOPADA
20 GRUDNIA

2018
31 STYCZNIA
28 LUTEGO
21 MARCA
25 KWIETNIA
30 MAJA
27 CZERWCA

    Autor
    Anna Adamczyk