Terminy posiedzeń Senatu UMCS

PLANOWANE TERMINY
POSIEDZEŃ SENATU UMCS
W ROKU AKADEMICKIM 2022/20232022

28 WRZEŚNIA
26 PAŹDZIERNIKA (opcjonalnie)
23 LISTOPADA
14 GRUDNIA

2023

25 STYCZNIA
22 LUTEGO
29 MARCA
26 KWIETNIA
31 MAJA
28 CZERWCA