Terminy posiedzeń Senatu UMCS

PLANOWANE TERMINY
POSIEDZEŃ SENATU UMCS
W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

 

2020

30 WRZEŚNIA

28 PAŹDZIERNIKA (opcjonalnie)

25 LISTOPADA

16 GRUDNIA

 2021

27 STYCZNIA

24 LUTEGO

24 MARCA

28 KWIETNIA

26 MAJA

30 CZERWCA