Terminy posiedzeń Senatu UMCS

PLANOWANE TERMINY
POSIEDZEŃ SENATU UMCS
W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

 

2020

30 WRZEŚNIA