Terminy posiedzeń Senatu UMCS

PLANOWANE TERMINY
POSIEDZEŃ SENATU UMCS
W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

 

2019

25 WRZEŚNIA
16 PAŹDZIERNIKA
27 LISTOPADA
18 GRUDNIA

2020

29 STYCZNIA
26 LUTEGO
25 MARCA
29 KWIETNIA
27 MAJA
24 CZERWCA