Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Stanisława Byra

dr hab. Stanisława Byra
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
INSTYTUT PEDAGOGIKI, KATEDRA METODOLOGII NAUK PEDAGOGICZNYCH
Funkcje
Dyrektor Instytutu, Kierownik Katedry
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://www.researchgate.net/profile/Stanislawa_Byra2
Konsultacje

Uprzejmie informuję, że od 27.07. do 04.09. 2020 przebywam na urlopie wypoczynkowym


Kontakt mailowy:


stanislawa.byra@poczta.umcs.lublin.pl; byras@interia.pl


 


 

Adres

Narutowicza 12, pok. 42 lub 37
20-004 Lublin

O sobie

Aktualna tematyka badawcza

- doświadczanie pozytywnych zmian w kontekście niepełnosprawności: perspektywa indywidualna i rodzinna;

- autonomia i uczestnictwo w życiu społecznym osób z niepełnosprawnością ruchową;

- metodologiczne aspekty badań nad niepełnosprawnością

 

Doktoranci:

mgr Katarzyna Skalska: Postrzeganie własnej autonomii a zasoby radzenia sobie u studentów z niepełnosprawnością ruchową


Działalność naukowa

Najważniejsze publikacje:

Byra S. (2020). Do beliefs influence posttraumatic growth in fathers of children with intellectual disabilities? Research in Developmental Disabilities, 104 (współautor: K. Ćwirynkało).

Byra S. (2019). Niepełnosprawność ruchowa w paradygmacie pozytywnie ukierunkowanym. Wyd. UMCS. Lublin, ss. 612.

Byra S. (2019). Basic hope and posttraumatic growth in people with traumatic paraplegia— the mediating effect of acceptance of disability. Spinal Cord, 57.

Byra S. (2019). Impact on Participation and Autonomy Questionnaire (IPA) – sprawdzenie właściwości psychometrycznych polskiej wersji narzędzia. Niepełnosprawność. Dyskursy pedagogiki specjalnej, 4 (współautor M. Duda). 

Byra S. (2018). Coping strategies in students with physical disabilities-predictive role of self-esteem, general self-efficacy and basic hope. Croatian Review of Rehabilitation Research, 4. (współautor K. Ćwirynkało).

Byra S. (2018). Resilience a strategie radzenia sobie z problemami u matek dzieci z niepełnosprawnością. Człowiek – Niepełnosprawność-Społeczeństwo, 4 (współautor M. Parchomiuk).

Byra S. (2017). Posttraumatic growth in mothers of children with disabilities. Croatian Review of Rehabilitation Research, 53(współautor K. Ćwirynkało, A. Żyta).

Byra S. (2017). Education of children and youth with disabilities in Poland and the Un Convention on the rights of persons with disabilities. Croatian Review of Rehabilitation Research, 53(współautor K. Ćwirynkało, A. Żyta).

Byra S. (2017). Sexuality of adults with intellectual disabilities as described by support staff workers. Croatian Review of Rehabilitation Research, 53 (współautor K. Ćwirynkało, A. Żyta).

Byra S. (2017). Appraisal of DisAbility Primary and Secondary Scale R. E. Dean, P. Kennedy: polska adaptacja. Podręcznik. Przegląd Badań Edukacyjnych, 27a.

Byra S. (2017). Courtesy stigma and self-concept in partners of individuals with a physical disability. Człowiek Niepełnosprawność Społeczeństwo, 3 (współautor M. Parchomiuk).

Byra S. (2017). Wielowymiarowa Skala Akceptacji Utraty Sprawności (WSAUS) – polska adaptacja Multidimensional Acceptance of Loss Scale Jemesa M. Ferrina, Fonga Chana, Julie Chronister i Chiy Chiu. Człowiek Niepełnosprawność Społeczeństwo, 1.

Byra S. (2016). Kwestionariusz Reakcji Przystosowawczych (KRP) – polska adaptacja Reactions to Impairment and Disability Inventory – RIDI H. Livneha i R. F. Antonaka. Studia Edukacyjne, 3 (współautor J. Kirenko).

Byra S. (2016). Czy paradoks niepełnosprawności rzeczywiście istnieje? Wybrane konteksty i wątki dyskusyjne. Kwartalnik Pedagogiczny, 1.

Byra S. (2016). Posttraumatic growth in people with traumatic long-term spinal cord injury: predictive role of basic hope and coping. Spinal Cord, 54.

Byra S. (2012). Przystosowanie do życia z niepełnosprawnością ruchową i chorobą przewlekłą. Struktura i uwarunkowania. Wyd. UMCS. Lublin, ss. 558.

Byra S. (2011). Zasoby osobiste w chorobach psychosomatycznych. Wydanie II poprawione i uzupełnione. Wyd. UMCS. Lublin, ss. 260 (współautor J. Kirenko).

Byra S. (2009). Osobowościowe i społeczne uwarunkowania radzenia sobie ze stresem przez studentów pierwszego roku. Wyd. UMCS. Lublin, ss. 272 (współautor M. Parchomiuk).