Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Stanisława Byra

dr hab. Stanisława Byra
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
INSTYTUT PEDAGOGIKI, KATEDRA METODOLOGII NAUK PEDAGOGICZNYCH
Funkcje
Dyrektor Instytutu, Kierownik Katedry
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://www.researchgate.net/profile/Stanislawa_Byra2
Konsultacje

Konsultacje w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 odbywają się w następujących dniach:


poniedziałek: 18.30-19.30 (zdalnie https://kampus.umcs.pl/course/view.php?id=22225


czwartek: 13.00-14.00 (stacjonarnie, p. 4.09)


Serdecznie zapraszam


Osoby, które zechcą skorzystać z konsultacji w formie zdalnej proszę o informację mailową dzień wcześniej.


Kontakt mailowy:


stanislawa.byra@mail.umcs.pl; byras@interia.pl


 


 

Adres

Głęboka 43
Lublin

O sobie

Aktualna tematyka badawcza

- doświadczanie pozytywnych zmian w kontekście niepełnosprawności i choroby przewlekłej: perspektywa indywidualna i rodzinna;

- autonomia i uczestnictwo w życiu społecznym osób z niepełnosprawnością ruchową;

- metodologiczne aspekty badań nad niepełnosprawnością

 

 


Działalność naukowa

Najważniejsze publikacje:

Byra S. (2022). Wielowymiarowa Skala Postaw Wobec Osób z Niepełnosprawnościami - sprawdzenie własciwości psychometrycznych polskiej wersji. Studia z Teorii Wychowania, 3 (współautor E. Domagała-Zyśk)

Byra S. (2022). The lived experience of fathers with intellectual disabilities: An interpretative phenomenological analysis. Research in Developmental Disabilities (współautorki: K. Ćwirynkało, P. Fronek)

Byra S. (2022).Resilience, Coping Strategies, and Stress Related to Online Diploma Exam in University Students in Poland. Przegląd Badań Edukacyjnych, DOI:10.12775/PBE.2022.008 (współautor M. Boczkowska)

Byra S. (2022). Resilience, Coping, and Posttraumatic Growth in Fathers of Children with Intellectual Disabilities: Stress as Moderator. Family Relations. DOI: 10.1111/fare.12750 (współautor: K. Ćwirynkało)

Byra S. (2022). Posttraumatic growth and interpersonal forgiveness in persons with physical disabilities. Rehabilitation Psychology DOI:10.1037/rep0000451 (współautorzy: K. Kaleta. J. Mróz)

Byra S. (2022). Coping strategies of Women With Long-Term Spinal Cord Injury: The Role of Beliefs About the World, Self-Efficacy, and Disability. Rehabilitation Counseling Bulletin ttps://doi.org/10.1177/00343552211063649 (współautor A. Gabryś)

Byra S. (2021).Sense of Stress and Posttraumatic Growth in Mothers of Children with Cystic Fibrosis-The Moderating Role of Resilience. Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics, DOI: 10.1097/DBP.0000000000000967 (współautorzy: R. Zubrzycka, P. Wójtowicz)

Byra S. (2021). Multidimensional assessment of student teachers’ self-esteem and attitudes towards inclusive education and people with disabilities. Teaching Education, DOI:10.1080/10476210.2020.1856065 (współautor. Ewa Domagała-Zyśk)

Byra S. (2021). Associations between post-traumatic growth and wisdom in people with long-term paraplegia – the role of disability appraisals and participation. Disability and Rehabilitation DOI:10.1080/09638288.2020.1867903

Byra S. (2020). Positive orientation and posttraumatic growth in mothers of children with cystic fibrosis - mediating role of coping strategies. Journal of Pediatric Nursing, (współautorzy: R. Zubrzycka, P. Wójtowicz). https://doi.org/10.1016/j.pedn.2020.09.009

Byra S. (2020). Do beliefs influence posttraumatic growth in fathers of children with intellectual disabilities? Research in Developmental Disabilities, 104 (współautor: K. Ćwirynkało).

Byra S. (2020). Forgiveness and acceptance of disability in people with spinal cord injury - the mediating role of disability appraisal. A cross-sectional study. Spinal Cord, https://doi.org/10.1038/s41393-020-0507-6 (współautor: J. Mróz, K. Kaleta).

Byra S. (2019). Niepełnosprawność ruchowa w paradygmacie pozytywnie ukierunkowanym. Wyd. UMCS. Lublin, ss. 612.

Byra S. (2019). Basic hope and posttraumatic growth in people with traumatic paraplegia— the mediating effect of acceptance of disability. Spinal Cord, 57.

Byra S. (2019). Impact on Participation and Autonomy Questionnaire (IPA) – sprawdzenie właściwości psychometrycznych polskiej wersji narzędzia. Niepełnosprawność. Dyskursy pedagogiki specjalnej, 4 (współautor M. Duda). 

Byra S. (2018). Coping strategies in students with physical disabilities-predictive role of self-esteem, general self-efficacy and basic hope. Croatian Review of Rehabilitation Research, 4. (współautor K. Ćwirynkało).

Byra S. (2018). Resilience a strategie radzenia sobie z problemami u matek dzieci z niepełnosprawnością. Człowiek – Niepełnosprawność-Społeczeństwo, 4 (współautor M. Parchomiuk).

Byra S. (2017). Posttraumatic growth in mothers of children with disabilities. Croatian Review of Rehabilitation Research, 53(współautor K. Ćwirynkało, A. Żyta).

Byra S. (2017). Education of children and youth with disabilities in Poland and the Un Convention on the rights of persons with disabilities. Croatian Review of Rehabilitation Research, 53(współautor K. Ćwirynkało, A. Żyta).

Byra S. (2017). Sexuality of adults with intellectual disabilities as described by support staff workers. Croatian Review of Rehabilitation Research, 53 (współautor K. Ćwirynkało, A. Żyta).

Byra S. (2017). Appraisal of DisAbility Primary and Secondary Scale R. E. Dean, P. Kennedy: polska adaptacja. Podręcznik. Przegląd Badań Edukacyjnych, 27a.

Byra S. (2017). Courtesy stigma and self-concept in partners of individuals with a physical disability. Człowiek Niepełnosprawność Społeczeństwo, 3 (współautor M. Parchomiuk).

Byra S. (2017). Wielowymiarowa Skala Akceptacji Utraty Sprawności (WSAUS) – polska adaptacja Multidimensional Acceptance of Loss Scale Jemesa M. Ferrina, Fonga Chana, Julie Chronister i Chiy Chiu. Człowiek Niepełnosprawność Społeczeństwo, 1.

Byra S. (2016). Kwestionariusz Reakcji Przystosowawczych (KRP) – polska adaptacja Reactions to Impairment and Disability Inventory – RIDI H. Livneha i R. F. Antonaka. Studia Edukacyjne, 3 (współautor J. Kirenko).

Byra S. (2016). Czy paradoks niepełnosprawności rzeczywiście istnieje? Wybrane konteksty i wątki dyskusyjne. Kwartalnik Pedagogiczny, 1.

Byra S. (2016). Posttraumatic growth in people with traumatic long-term spinal cord injury: predictive role of basic hope and coping. Spinal Cord, 54.

Byra S. (2012). Przystosowanie do życia z niepełnosprawnością ruchową i chorobą przewlekłą. Struktura i uwarunkowania. Wyd. UMCS. Lublin, ss. 558.

Byra S. (2011). Zasoby osobiste w chorobach psychosomatycznych. Wydanie II poprawione i uzupełnione. Wyd. UMCS. Lublin, ss. 260 (współautor J. Kirenko).

Byra S. (2009). Osobowościowe i społeczne uwarunkowania radzenia sobie ze stresem przez studentów pierwszego roku. Wyd. UMCS. Lublin, ss. 272 (współautor M. Parchomiuk).