Władze Wydziałów UMCS 2019-2024

Wydział Artystyczny

Dziekan: dr hab. Alicja Snoch-Pawłowska, prof. UMCS

 

Prodziekan ds. studenckich:
dr hab. szt. Alicja Kupiec

Wydział Biologii i Biotechnologii

Dziekan: dr hab. Joanna Czarnecka, prof. UMCS

 

Prodziekan ds. studenckich:
dr hab. Małgorzata Wójcik, prof. UMCS

Wydział Chemii

Dziekan: prof. dr hab. Anna Deryło-Marczewska

 

Prodziekan:
dr hab. Beata Cristóvão, prof. UMCS

Wydział Ekonomiczny

Dziekan: dr hab. Mariusz Kicia

 

Prodziekan ds. studenckich:
dr Małgorzata Kamieniecka

Prodziekan ds. jakości kształcenia:
dr Anna Tatarczak

 

Wydział Filologiczny

Dziekan: prof. dr hab. Barbara Hlibowicka-Węglarz

 

Prodziekan ds. kształcenia:
dr hab. Jarosław Krajka, prof. UMCS

Prodziekan ds. studenckich:
dr hab. Joanna Szadura, prof. UMCS

 

Wydział Filozofii i Socjologii

Dziekan: dr hab. Leszek Kopciuch, prof. UMCS

 

Prodziekan ds. studenckich:
dr hab. Urszula Kusio, prof. UMCS

 

Wydział Historii i Archeologii

Dziekan: dr hab. Joanna Sobiesiak, prof. UMCS

 

Prodziekan ds. studenckich:
prof. dr hab. Anna Zakościelna

 

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Dziekan: dr hab. Monika Budzyńska, prof. UMCS

 

Prodziekan ds. studenckich:
dr hab. Beata Bylina

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Dziekan: dr Jolanta Rodzoś, prof. UMCS

 

Prodziekan ds. studenckich:
prof. dr hab. Wojciech Zgłobicki

Pełnomocnik Dziekana ds. organizacji kształcenia:
dr hab. Monika Wesołowska, prof. UMCS

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Dziekan:  dr hab. Andrzej Różański, prof. UMCS

 

Prodziekan ds. studenckich:
dr Beata Daniluk

Prodziekan ds. jakości kształcenia:
dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent, prof. UMCS

Wydział Politologii i Dziennikarstwa

Dziekan: dr hab. Wojciech Ziętara, prof. UMCS

 

Prodziekan ds. studenckich:
dr hab. Małgorzata Adamik-Szysiak


Wydział Prawa i Administracji

Dziekan: prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak

 

Prodziekani:
dr hab. Bartosz Liżewski, prof. UMCS

dr hab. Radosław Pastuszko, prof. UMCS

dr hab. Jarosław Kostrubiec, prof. UMCS

Wydział Zamiejscowy w Puławach

Dziekan: dr hab. Grzegorz Smyk, prof. UMCS

Prodziekan ds. studenckich:
prof. dr hab. Zbigniew Hubicki