Władze Wydziałów UMCS 2019-2024

Wydział Artystyczny

Dziekan: dr hab. Alicja Snoch-Pawłowska, prof. UMCS

 

Prodziekan ds. studenckich:
dr hab. szt. Alicja Kupiec

Wydział Biologii i Biotechnologii

Dziekan: dr hab. Joanna Czarnecka, prof. UMCS

 

Prodziekan ds. studenckich:
dr hab. Małgorzata Wójcik, prof. UMCS

Wydział Chemii

Dziekan: prof. dr hab. Anna Deryło-Marczewska

 

Prodziekan:
dr hab. Piotr Borowski, prof. UMCS

Wydział Ekonomiczny

Dziekan: dr hab. Radosław Mącik, prof. UMCS

 

Prodziekan ds. studenckich:
dr Małgorzata Kamieniecka

Prodziekan ds. jakości kształcenia:
dr Mirosław Łoboda

Wydział Filozofii i Socjologii

Dziekan: dr hab. Leszek Kopciuch, prof. UMCS

Prodziekan ds. studenckich:
dr hab. Urszula Kusio, prof. UMCS

 

Wydział Humanistyczny

Dziekan: prof. dr hab. Robert Litwiński

 

Prodziekan ds. studenckich:
dr hab. Marek Woźniak, prof. UMCS

Prodziekan ds. kształcenia:
dr Małgorzata Krzemińska-Adamek

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Dziekan: dr hab. Stefan Zbigniew Korczak, prof. UMCS

Prodziekan ds. studenckich i doktorantów:
dr hab. Przemysław Matuła, prof. UMCS
 

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Dziekan: dr Jolanta Rodzoś

 

Prodziekan ds. studenckich:
dr hab. Wojciech Zgłobicki, prof. UMCS

Pełnomocnik Dziekana ds. organizacji kształcenia:
dr hab. Monika Wesołowska

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Dziekan:  dr hab. Andrzej Różański, prof. UMCS

 

Prodziekan ds. studenckich:
dr Beata Daniluk

Prodziekan ds. jakości kształcenia:
dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent, prof. UMCS

Wydział Politologii i Dziennikarstwa

Dziekan: dr hab. Wojciech Ziętara, prof. UMCS

 

Prodziekan ds. studenckich:
dr hab. Małgorzata Adamik-Szysiak


Wydział Prawa i Administracji

Dziekan: prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak

 

Prodziekani:
dr hab. Bartosz Liżewski, prof. UMCS

dr hab. Sławomir Patyra, prof. UMCS

dr Jarosław Kostrubiec

Wydział Zamiejscowy w Puławach

Dziekan: dr hab. Grzegorz Smyk, prof. UMCS

Prodziekan ds. studenckich:
prof. dr hab. Zbigniew Hubicki