Władze UMCS 2020-2024

Rektor

 

prof. dr hab. Radosław Dobrowolski

tel. +48 (81) 537 51 07
rektor@umcs.pl

Rektorat
XV piętro, p. 1504

Prorektor ds. rozwoju i współpracy z gospodarką

 

dr hab. Zbigniew Pastuszak, prof. UMCS

tel. +48 (81) 537 51 12
prorektor.rozwoj@umcs.pl

Rektorat
XIII piętro, p. 1306

Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej

 

prof. dr hab. Wiesław I. Gruszecki

tel. +48 (81) 537 52 05
prorektor.nauka@umcs.pl

Rektorat
XV piętro, p. 1505

Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia

 

prof. dr hab. Dorota Kołodyńska

tel. +48 (81) 537 52 84
prorektor.studenci@umcs.pl

Rektorat
XIII piętro, p. 1307

Prorektor ds. ogólnych

 

dr hab. Arkadiusz Bereza, prof. UMCS

tel. +48 (81) 537 51 09
prorektor.ogolny@umcs.pl

Rektorat
XV piętro, p. 1504

Kanclerz

 

mgr Grażyna Elżbieta Fiok

tel. +48 (81) 537 51 13
kanclerz@umcs.pl