2017

Joanna Krakowska
„PRL. Przedstawienia", Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Państwowy Instytut Wydawniczy, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2016.

Fot. Bartosz Proll 

2016

Mirosław Szumiło
„Roman Zambrowski 1909-1977. Studium z dziejów elity komunistycznej w Polsce", Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2014.
Nagroda honorowa
Andrzej Peciak

Fot. Bartosz Proll

2015

Andrzej St. Kowalczyk
„Wena do polityki. O Giedroyciu i Mieroszewskim", t. 1-2, Towarzystwo „Więź”, Warszawa 2014.

Fot. Robert Frączek
Wyróżnienie
Bohdan Cywiński
„Szańce kultur. Szkice z dziejów narodów Europy Wschodniej", Wydawnictwo Trio, Centrum Europejskie Natolin, Warszawa 2013.

 2014

Grzegorz Motyka, Rafał Wnuk, Tomasz Stryjek, Adam F. Baran
„Wojna po wojnie. Antysowieckie podziemie w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1944-1953”, Wydawnictwo Naukowe Scholar - Instytut Studiów Politycznych PAN - Muzeum II Wojny Światowej, Gdańsk - Warszawa 2012.

Fot. Maciej Przysucha

Wyróżnienie
Karol Modzelewski
„Zajeździmy kobyłę historii. Wspomnienia poobijanego jeźdźca", Iskry, Warszawa 2013.

2013

Jarosław Hrycak

„Prorok we własnym kraju. Iwan Franko i jego Ukraina (1856-1886)”, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2011.

Fot. Maciej Kaczanowski

2012

Dariusz Kosiński
„Teatra polskie. Historie”, PWN, Warszawa 2010.

2011

Mariusz Mazur
„O człowieku tendencyjnym. Obraz nowego człowieka w propagandzie komunistycznej w okresie Polski Ludowej i PRL 1944–1956”, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009.2010

Tomasz Rakowski
„Łowcy, zbieracze, praktycy niemocy”, Wydawnictwo Słowo/ obraz terytoria, Gdańsk 2009.

2009

Maciej Janowski, Jerzy Jedlicki, Magdalena Micińska
„Dzieje inteligencji polskiej do roku 1918”, Instytut Historii PAN, Wydawnictwo Neriton – Instytut Historii PAN, Warszawa 2008.

2008

Timothy Snyder
„Rekonstrukcja narodów: Polska, Ukraina, Litwa i Białoruś 1569–1999”, Wydawnictwo Pogranicze, Sejny 2006.2007

Robert Traba
Wschodniopruskość. Tożsamość regionalna i narodowa w kulturze politycznej Niemiec”, PTPN, Poznań 2005.

2006

Daniel Beauvoise
„Trójkąt ukraiński. Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 1793–1914”, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005.

2005

Marek Kornat
- „Bolszewizm, totalitaryzm, rewolucja, Rosja. Początki sowietologii i badań nad systemami totalitarnymi w Polsce (1918–1939)”, Księgarnia Akademicka, t. 1–2, Kraków 2003; 
- „Polska szkoła sowietologiczna 1930–1939”, Wydawnictwo Arcana, Kraków 2003.

2004

Aleksandra Hnatiuk
„Pożegnanie z imperium. Ukraińskie dyskusje o tożsamości”, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2003.

2003

Barbara Engelking, Jacek Leociak
„Getto warszawskie. Przewodnik po nieistniejącym mieście”, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 2001.

2002

Tadeusz Wyrwa
„Krytyczne eseje z historii Polski XX wieku”, PWN, Warszawa 2001.

2001

„Druga Wielka Emigracja 1945–1990”, Biblioteka „Więzi”, Warszawa 1999 (Andrzej Friszke, t. 1: „Życie polityczne emigracji”; Paweł Machcewicz, t. 2: „Emigracja w polityce międzynarodowej”; Rafał Habielski, t. 3: „Życie społeczne i kulturalne emigracji”).