2021
Katarzyna Woniak
„Zwangswelten. Emotions- und Alltagsgeschichte polnischer ,Zivilarbeiter' in Berlin 1939-1945", Verlag Ferdinand Schöningh, Paderborn 2020, („Światy wymuszone. Historia emocji i codzienności polskich robotników przymusowych w Berlinie").

Nagroda specjalna
Sławomir M. Nowinowski i Rafał Stobiecki za książkę pt. „Mam na Pana nowy zamach... Wybór korespondencji Jerzego Giedroycia z historykami i świadkami historii 1946-2000", wybór i opracowanie Sławomir M. Nowinowski i Rafał Stobieckiprzy współpracy Anny Brzezińskiej i Mileny Przybysz-Gralewskiej. Łódź-Paryż 2019, T. I-III. 

Nagroda honorowa
Profesor Juliusz Domański za książkę pt. „Wykłady o humanizmie", Biblioteka Kwartalnika Kronos, Warszawa 2020.

2020
Piotr M. Majewski

„Kiedy wybuchnie wojna? 1938. Studium kryzysu”, Krytyka Polityczna, Warszawa 2019.

Nagroda honorowa
Paweł Kowal
za książkę „Testament Prometeusza”oraz kwartalnik „Akcent”

2019
Łukasz Garbal

„Jan Józef Lipski. Biografia źródłowa", t. 1, 2, Instytut Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Polską.Oddział Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Warszawa 2018. 

Nagroda honorowa
Fundacja Ośrodka KARTA

Fot. Bartosz Proll

2018

Jerzy Kochanowski
„Rewolucja międzypaździernikowa". Polska 1956-1957, Znak Horyzont, Kraków 2017. 

Fot. Bartosz Proll

2017

Joanna Krakowska
„PRL. Przedstawienia", Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Państwowy Instytut Wydawniczy, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2016.

Fot. Bartosz Proll 

 


2016

Mirosław Szumiło
„Roman Zambrowski 1909-1977. Studium z dziejów elity komunistycznej w Polsce", Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2014.
Nagroda honorowa
Andrzej Peciak

Fot. Bartosz Proll

2015

Andrzej St. Kowalczyk
„Wena do polityki. O Giedroyciu i Mieroszewskim", t. 1-2, Towarzystwo „Więź”, Warszawa 2014.

Fot. Robert Frączek
Wyróżnienie
Bohdan Cywiński
„Szańce kultur. Szkice z dziejów narodów Europy Wschodniej", Wydawnictwo Trio, Centrum Europejskie Natolin, Warszawa 2013.

 2014

Grzegorz Motyka, Rafał Wnuk, Tomasz Stryjek, Adam F. Baran
„Wojna po wojnie. Antysowieckie podziemie w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1944-1953”, Wydawnictwo Naukowe Scholar - Instytut Studiów Politycznych PAN - Muzeum II Wojny Światowej, Gdańsk - Warszawa 2012.

Fot. Maciej Przysucha

Wyróżnienie
Karol Modzelewski
„Zajeździmy kobyłę historii. Wspomnienia poobijanego jeźdźca", Iskry, Warszawa 2013.

2013

Jarosław Hrycak

„Prorok we własnym kraju. Iwan Franko i jego Ukraina (1856-1886)”, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2011.

Fot. Maciej Kaczanowski

2012

Dariusz Kosiński
„Teatra polskie. Historie”, PWN, Warszawa 2010.

2011

Mariusz Mazur
„O człowieku tendencyjnym. Obraz nowego człowieka w propagandzie komunistycznej w okresie Polski Ludowej i PRL 1944–1956”, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009.2010

Tomasz Rakowski
„Łowcy, zbieracze, praktycy niemocy”, Wydawnictwo Słowo/ obraz terytoria, Gdańsk 2009.

2009

Maciej Janowski, Jerzy Jedlicki, Magdalena Micińska
„Dzieje inteligencji polskiej do roku 1918”, Instytut Historii PAN, Wydawnictwo Neriton – Instytut Historii PAN, Warszawa 2008.

2008

Timothy Snyder
„Rekonstrukcja narodów: Polska, Ukraina, Litwa i Białoruś 1569–1999”, Wydawnictwo Pogranicze, Sejny 2006.2007

Robert Traba
Wschodniopruskość. Tożsamość regionalna i narodowa w kulturze politycznej Niemiec”, PTPN, Poznań 2005.

2006

Daniel Beauvoise
„Trójkąt ukraiński. Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 1793–1914”, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005.

2005

Marek Kornat
- „Bolszewizm, totalitaryzm, rewolucja, Rosja. Początki sowietologii i badań nad systemami totalitarnymi w Polsce (1918–1939)”, Księgarnia Akademicka, t. 1–2, Kraków 2003; 
- „Polska szkoła sowietologiczna 1930–1939”, Wydawnictwo Arcana, Kraków 2003.

2004

Aleksandra Hnatiuk
„Pożegnanie z imperium. Ukraińskie dyskusje o tożsamości”, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2003.

2003

Barbara Engelking, Jacek Leociak
„Getto warszawskie. Przewodnik po nieistniejącym mieście”, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 2001.

2002

Tadeusz Wyrwa
„Krytyczne eseje z historii Polski XX wieku”, PWN, Warszawa 2001.

2001

„Druga Wielka Emigracja 1945–1990”, Biblioteka „Więzi”, Warszawa 1999 (Andrzej Friszke, t. 1: „Życie polityczne emigracji”; Paweł Machcewicz, t. 2: „Emigracja w polityce międzynarodowej”; Rafał Habielski, t. 3: „Życie społeczne i kulturalne emigracji”).