Stypendium im. Leopolda Ungera

Wyniki VII edycji Stypendium im. Leopolda Ungera

Szanowni Państwo,

miło nam poinformować, że Laureatami w VII edycji Stypendium im. Leopolda Ungera zostali:

Martyna Słowik – stypendium w wysokości 5 tys. złotych na realizację tematu
w formie publicystyki;

Maria Mazurek – dwutygodniowy staż w dzienniku „Le Soir”;

Dawid Dróżdż – jednomiesięczny staż w dzienniku „Gazeta Wyborcza”;

Anna Al-Araj – jednomiesięczny staż w tygodniku „Polityka”. 

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy wszystkim zainteresowanym za udział w konkursie.

Kapituła Stypendium im. Leopolda UngeraStypendium im. Leopolda Ungera to cykliczny program stypendialny, zainicjowany przez Rodzinę Patrona, który został uruchomiony w 2013 roku przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Stypendium przeznaczone jest dla młodych dziennikarzy i adeptów dziennikarstwa – studentów wszystkich kierunków i stopni kształcenia do 35 roku życia.

Nagrody: 

  • stypendium w formie pieniężnej w wysokości 5 tysięcy złotych dla osoby, która zgłosi do konkursu realizację tematu w formie publicystyki
  • stypendium w formie dwutygodniowego stażu w redakcji belgijskiego dziennika „Le Soir” w Brukseli
  • stypendium w formie miesięcznego stażu w redakcji dziennika „Gazeta Wyborcza” w Warszawie
  • stypendium w formie miesięcznego stażu w redakcji tygodnika „Polityka” w Warszawie
  • stypendium dla 2-3 pracowników obsługi prasowej w trakcie Forum Ekonomicznego w Krynicy 

Kryteria oceny:

  • opublikowane w różnych rodzajach mediów tematy publicystyczne
  • praca na rzecz mediów studenckich 
  • współpraca z mediami internetowymi 
  • udokumentowane publikacjami efekty staży dziennikarskich 

Szczegóły dotyczące przyznawania Stypendium znajdują się w załączonym regulaminie. 


Kontakt:
dr Justyna Maguś
Sekretarz Kapituły Stypendium
tel. (81) 537 60 10
e-mail: stypendium.unger@umcs.lublin.pl

Zakład Dziennikarstwa
Wydział Politologii UMCS
Plac Litewski 3
20-080 Lublin


Patronat medialny

 

       

 

       

Partner