Stypendium im. Leopolda Ungera

 

Laureaci VIII edycji Stypendium im. Leopolda Ungera

Szanowni Państwo,
mamy przyjemność poinformować, że Laureatami VIII edycji Stypendium im. Leopolda Ungera zostali:

Zbigniew Rokita
– stypendium w formie nagrody pieniężnej w wysokości 5 tys. złotych za reportaż pt. „Rzeczpospolici” opublikowany w miesięczniku „Pismo. Magazyn Opinii”;
Magdalena Chodownik – dwutygodniowy staż w dzienniku „Le Soir”;
Katarzyna Nakonieczna – jednomiesięczny staż w dzienniku „Gazeta Wyborcza”;
Paulina Padzik – jednomiesięczny staż w tygodniku „Polityka”;
Maria Lipińska – obsługa prasowa podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Serdecznie gratulujemy Laureatom i dziękujemy wszystkim osobom, które przesłały zgłoszenia do tegorocznej edycji Stypendium. 

Kapituła Stypendium im. Leopolda Ungera

Przesunięcie terminu ogłoszenia wyników

Szanowni Państwo,
pragniemy zawiadomić, że nazwiska Laureatów VIII edycji Stypendium im. Leopolda Ungera ogłosimy do 30 czerwca br.

VIII edycja Stypendium im. Leopolda Ungera

Stypendium przeznaczone jest dla młodych dziennikarzy i adeptów dziennikarstwa – studentów wszystkich kierunków i stopni kształcenia

Do zdobycia:

  • stypendium w  formie nagrody pieniężnej  w wysokości 5 tys. złotych za utwór publicystyczny spełniający  kryteria dziennikarstwa poważnego (dotyczy prac opublikowanych jak również ukończonych, ale wcześniej  niepublikowanych)
  • stypendium w formie dwutygodniowego stażu w redakcji belgijskiego dziennika „Le Soir” w Brukseli
  • stypendium w formie miesięcznego stażu w redakcji dziennika „Gazeta Wyborcza” w Warszawie
  • stypendium w formie miesięcznego stażu w redakcji tygodnika „Polityka” w Warszawie
  • stypendium dla 2-3 pracowników obsługi prasowej w trakcie Forum Ekonomicznego w Krynicy

Kryteria oceny:

  • opublikowane w różnych rodzajach mediów tematy publicystyczne
  • praca na rzecz mediów studenckich
  • współpraca z mediami internetowymi
  • udokumentowane publikacjami efekty staży dziennikarskich

Stypendium im. Leopolda Ungera to cykliczny program stypendialny, zainicjowany przez Rodzinę Patrona, który został uruchomiony w 2013 roku przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

W tym roku z uwagi na szczególną sytuację związaną ze stanem epidemicznym, zgłoszenia wniosków przyjmujemy do 15 maja br. wyłącznie drogą mailową - stypendium.unger@umcs.lublin.pl

Zachęcamy do zapoznania się z poniżej załączonym wnioskiem i regulaminem!


Kontakt:
dr Justyna Maguś
Sekretarz Kapituły Stypendium
tel. (81) 537 60 10
e-mail: stypendium.unger@umcs.lublin.pl

Pracownia Badań nad Instytutem Literackim w Paryżu
Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS
Plac Litewski 3
20-080 Lublin


Patronat medialny

 

       

 

       

Partner