Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Katarzyna Marzęda-Młynarska

dr hab. Katarzyna Marzęda-Młynarska
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
WYDZIAŁ POLITOLOGII I DZIENNIKARSTWA, KATEDRA BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO
Funkcje
Kierownik Katedry, Kierownik Studiów Doktoranckich
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://www.researchgate.net/profile/Katarzyna_Marzeda-Mlynarska
Konsultacje

Konsultacje w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/23


 


Wtorek: 14.30-16.00


Środa: 10.50-11.20


pokój A.5.40 (4 piętro)


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

O sobie

Wykształcenie:

Doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce 

17 kwietnia 2015 - stopień doktora habilitowanego

28 października 2005 – stopień doktora

27 czerwca 2001 – tytuł magistra 

 

Studia podyplomowe:

2016/2017 - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Agrobioinżynierii, Studia Podyplomowe w zakresie rolnictwa 

2009/2010 Studium Polityki Zagranicznej Akademii Dyplomatycznej PISM


Zainteresowania badawcze:

- global governance, zarządzanie międzynarodowe
- bezpieczeństwo żywnościowe

- polityka zagraniczna

- procesy migracyjne
- międzynarodowa ekonomia polityczna; procesy globalizacji  

 


Główne publikacje / Publications 

MONOGRAFIE /BOOKS

K. Marzęda-Młynarska, Globalne zarządzanie bezpieczeństwem żywnościowym na przełomie XX i XXI wieku, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014 ss. 641.

K. Marzęda-Młynarska, J. Olchowski, 20 lat polsko-litewskiego sąsiedztwa 1991-2011. Wybrane problemy. Lublin 2015.

Późnowestfalski ład międzynarodowy, red. M. Pietraś, K. Marzęda, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008, ss. 472.

• K. Marzęda, Proces globalizacji korporacyjnej, Wydawnictwo Branta, Warszawa – Bydgoszcz – Lublin 2006, ss. 344.

ARTYKUŁY / ARTICLES

 • Działania ONZ na rzecz rozwoju, [w:] Rola Organizacji Narodów Zjednoczonych w kształtowaniu ładu międzynarodowego, red. M. Pietraś, K.A. Wojtaszczyk, Warszawa 2017, s. 95-124.

 • Bezpieczeństwo żywnościowe Ukrainy w kontekście konfliktu zbrojnego w Donbasie, [w:] Europa Środkowo-Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar bezpieczeństwa, red. H. Chałupczak, J. Misiągiewicz, M. Pietraś, Zamość 2016, s. 331-346.

 • Agencje ratingowe i ich rola w zarządzaniu gospodarką światową, [w:] Globalne zarządzanie i jego aktorzy. W poszukiwaniu rozwiązań dla zmieniającego się świata, red. M. Rewizorski, Warszawa 2016, s. 97-118.

 • Zastosowanie koncepcji zarządzania ryzykiem w obszarze bezpieczeństwa żywnościowego, “Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych PAN” 2015, nr 10, s. 83-102.

 • Globalne zarządzanie ekologiczne [w:] Encyklopedia globalnego zarządzania ekologicznego i energetycznego, red. M. Rewizorski, K. Bieniek, Poznań 2018, s. 49-61.

 • Food Security Governance in Southeast Asia Region: from National to Regional Governance, “Historia i Polityka” 2017, nr 20 (27), s. 31-48.

 • The 2015 Migration Crisis in the European Union as a Non-Traditional Security Challenge, “Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych PAN” 2017, nr 12/3, s. 43-58.

 • K. Marzęda-Młynarska, The Application of the Multi-Level Governance Model outside the EU-context – The Case of Food Security”, “European Autonomy and Diversity Papers – EDAP”, 2011, nr 1, URL: <http://www.eurac.edu/en/research/institutes/imr/Documents/2011_edap01.pdf>.

 • K. Marzęda-Młynarska, Rating Agencies and Their Role in the Process of the Multi-level Governance of Globalized Financial Markets, “Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” 2011, vol. 29, s. 254-273.

 • K. Marzęda-Młynarska, Korporacje międzynarodowe: nowy fenomen w polityce międzynarodowej, [w:] Polityka zagraniczna. Aktorzy – potencjały – strategie, red. T. Łoś-Nowak, Wydawnictwo POLTEXT, Warszawa 2011, s. 236-257.

 • K. Marzęda, Unia Europejska a problem bezpieczeństwa żywnościowego u progu XXI wieku, [w:] Polityka bezpieczeństwa na Starym Kontynencie, red. Tomasz Jarocki, Witold Sokała, Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń 2010, s. 258-272.

 • K. Marzęda, Pozycja geopolityczna Polski po 1989 roku, [w:] Polityka wschodnia Polski. Uwarunkowania. Koncepcje. Realizacja, red. A. Gil, T. Kapuśniak, Lublin 2009, s. 55-66.

 • K. Marzęda, Pozycja ekonomiczna Białorusi, [w:] Białoruś w stosunkach międzynarodowych, red. Ireneusz Topolski, Lublin 2009, s. 137-158.

 • K. Marzęda, Stosunki Białorusi z Organizacją Narodów Zjednoczonych, [w:] Białoruś w stosunkach międzynarodowych, red. Ireneusz Topolski, Lublin 2009, s. 319-332.

 • K. Marzęda, Zarządzanie wielopoziomowe jako mechanizm funkcjonowania późnowestfalskiego ładu międzynarodowego, [w:] Późnowestfalski ład międzynarodowy, red. M. Pietraś, K. Marzęda, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008, s. 272-282. 

 • K. Marzęda, Stosunki Ukrainy z Organizacją Narodów Zjednoczonych, [w:] Ukraina w stosunkach międzynarodowych, red. M. Pietraś, T. Kapuśniak, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007, s. 406-421.

  Inne osiągnięcia (granty, stypendia, itd.):
  Granty: Grant habilitacyjny 2011-2013, nr NN116461140; grant indywidualny Prorektora UMCS ds. Nauki – 2007 r.

  Stypendia – EURAC Winter School; Innsbruck, Bolzano/Bozen - 2010; Komisja Europejska/ GARNET; Rzym - 2009; CEU Summer School; Budapeszt – 2006, 2003 r.

  Prowadzone zajęcia
  w języku polskim: 

  Polityka zagraniczna RP 
  Polityka bezpieczeństwa RP 
  Ekonomia rozwoju 
  Międzynarodowe transakcje gospodarcze

  w języku angielskim 

 • International Social Challenges of Civilizatation

 • Global Political Economy

 • Social Policy in the Global Context

 • Economic Diplomacy of Poland

 

 


Ogłoszenia