Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Katarzyna Marzęda-Młynarska

dr hab. Katarzyna Marzęda-Młynarska
Stanowisko
adiunkt ze stopniem naukowym dr hab.
Jednostki
ZAKŁAD STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze zimowym 2018/19 / Office gours in winter semester 2018/19


pokój 224 /room 224


 


Poniedziałek 11.10-12.40 / Monday 11.10-12.40


Wtorek 8.00-9.30 / Tuesday 8.00-9.30


 


 


 


 


 

O sobie

Wykształcenie:

Doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce 

17 kwietnia 2015 - stopień doktora habilitowanego

28 października 2005 – stopień doktora

27 czerwca 2001 – tytuł magistra 

 

Studia podyplomowe:

2016/2017 - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Agrobioinżynierii, Studia Podyplomowe w zakresie rolnictwa 

2009/2010 Studium Polityki Zagranicznej Akademii Dyplomatycznej PISM


Zainteresowania badawcze:

- global governance, zarządzanie międzynarodowe
- bezpieczeństwo żywnościowe

- polityka zagraniczna
- międzynarodowa ekonomia polityczna; procesy globalizacji  


Główne publikacje

MONOGRAFIE

K. Marzęda-Młynarska, Globalne zarządzanie bezpieczeństwem żywnościowym na przełomie XX i XXI wieku, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014 ss. 641.

Późnowestfalski ład międzynarodowy, red. M. Pietraś, K. Marzęda, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008, ss. 472.

• K. Marzęda, Proces globalizacji korporacyjnej, Wydawnictwo Branta, Warszawa – Bydgoszcz – Lublin 2006, ss. 344.

ARTYKUŁY

• K. Marzęda-Młynarska, The Application of the Multi-Level Governance Model outside the EU-context – The Case of Food Security”, “European Autonomy and Diversity Papers – EDAP”, 2011, nr 1, URL: <http://www.eurac.edu/en/research/institutes/imr/Documents/2011_edap01.pdf>.
• K. Marzęda-Młynarska, Rating Agencies and Their Role in the Process of the Multi-level Governance of Globalized Financial Markets, “Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” 2011, vol. 29, s. 254-273.
• K. Marzęda-Młynarska, Korporacje międzynarodowe: nowy fenomen w polityce międzynarodowej, [w:] Polityka zagraniczna. Aktorzy – potencjały – strategie, red. T. Łoś-Nowak, Wydawnictwo POLTEXT, Warszawa 2011, s. 236-257.
• K. Marzęda, Unia Europejska a problem bezpieczeństwa żywnościowego u progu XXI wieku, [w:] Polityka bezpieczeństwa na Starym Kontynencie, red. Tomasz Jarocki, Witold Sokała, Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń 2010, s. 258-272.
• K. Marzęda, Pozycja geopolityczna Polski po 1989 roku, [w:] Polityka wschodnia Polski. Uwarunkowania. Koncepcje. Realizacja, red. A. Gil, T. Kapuśniak, Lublin 2009, s. 55-66.
• K. Marzęda, Pozycja ekonomiczna Białorusi, [w:] Białoruś w stosunkach międzynarodowych, red. Ireneusz Topolski, Lublin 2009, s. 137-158.
• K. Marzęda, Stosunki Białorusi z Organizacją Narodów Zjednoczonych, [w:] Białoruś w stosunkach międzynarodowych, red. Ireneusz Topolski, Lublin 2009, s. 319-332.
• K. Marzęda, Zarządzanie wielopoziomowe jako mechanizm funkcjonowania późnowestfalskiego ładu międzynarodowego, [w:] Późnowestfalski ład międzynarodowy, red. M. Pietraś, K. Marzęda, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008, s. 272-282.
• K. Marzęda, Stosunki Ukrainy z Organizacją Narodów Zjednoczonych, [w:] Ukraina w stosunkach międzynarodowych, red. M. Pietraś, T. Kapuśniak, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007, s. 406-421.

Inne osiągnięcia (granty, stypendia, itd.):
Granty: Grant habilitacyjny 2011-2013, nr NN116461140; grant indywidualny Prorektora UMCS ds. Nauki – 2007 r.

Stypendia – EURAC Winter School; Innsbruck, Bolzano/Bozen - 2010; Komisja Europejska/ GARNET; Rzym - 2009; CEU Summer School; Budapeszt – 2006, 2003 r.

Prowadzone zajęcia
w języku polskim: 

Polityka zagraniczna RP 
Polityka bezpieczeństwa RP 
Ekonomia rozwoju 
Międzynarodowe transakcje gospodarcze

w języku angielskim 
International Social Challenges of Civilization 

Economics of Development