Komisje Rektorskie

Komisja ds. nagród

dr hab. Arkadiusz Bereza, prof. UMCS – przewodniczący
prof. dr hab. Anna Deryło-Marczewska
prof. dr hab. Barbara Hlibowicka-Węglarz
dr hab. Joanna Sobiesiak, prof. UMCS
prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
dr hab. Joanna Czarnecka, prof. UMCS
dr hab. Andrzej Różański, prof. UMCS
dr hab. Leszek Kopciuch, prof. UMCS
dr hab. Monika Budzyńska, prof. UMCS
dr hab. Wojciech Ziętara, prof. UMCS
dr hab. Alicja Snoch-Pawłowska, prof. UMCS
dr hab. Grzegorz Smyk, prof. UMCS
dr Jolanta Rodzoś, prof. UMCS
dr hab. Mariusz Kicia
mgr Grażyna E. Fiok
dr Bogusław Kasperek
przedstawiciele związków zawodowych działających w Uniwersytecie, po jednym z każdego związku

Komisja ds. odznaczeń

dr hab. Arkadiusz Bereza, prof. UMCS – przewodniczący
prof. dr hab. Anna Deryło – Marczewska
prof. dr hab. Barbara Hlibowicka-Węglarz
dr hab. Joanna Sobiesiak, prof. UMCS
prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
dr hab. Joanna Czarnecka, prof. UMCS
dr hab. Andrzej Różański, prof. UMCS
dr hab. Leszek Kopciuch, prof. UMCS
dr hab. Monika Budzyńska, prof. UMCS
dr hab. Wojciech Ziętara, prof. UMCS
dr hab. Alicja Snoch-Pawłowska, prof. UMCS
dr hab. Grzegorz Smyk, prof. UMCS
dr Jolanta Rodzoś, prof. UMCS
dr hab. Mariusz Kicia
mgr Grażyna Elżbieta Fiok
dr Bogusław Kasperek
przedstawiciele związków zawodowych działających w Uniwersytecie, po jednym z każdego związku

Komisja do spraw odwołań od oceny okresowej nauczycieli akademickich

dr hab. Arkadiusz Bereza, prof. UMCS – przewodniczący
dr hab. Andrzej Mazur, prof. UMCS
dr hab. Marek Nowosad, prof. UMCS
dr hab. Michał Warda, prof. UMCS
dr hab. Renata Łyszczek, prof. UMCS
dr hab. Kamil Sikora, prof. UMCS
dr hab. Mariusz Bartnicki
dr hab. Joanna Szadura, prof. UMCS
dr hab. Aleksandra Kowalska, prof. UMCS
dr hab. Krzysztof Stachyra
dr hab. Paweł Bytniewski, prof. UMCS
prof. dr hab. Konrad Zieliński
prof. szt. film. Irena Nawrot-Trzcińska

Komisja ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

mgr Grzegorz Narolski - przewodniczący
mgr Piotr Dukowski - wiceprzewodniczący
dr Bartosz Bojarczyk - wiceprzewodniczący
mgr Edyta Kapusta-Stecyk
inż. Wioletta Krzysztoń
mgr Wojciech Błaszczak
mgr Michał Wójcik
mgr Witold Muszyński
mgr inż. Michał Warda
mgr Magdalena Zgórka-Miller
lek. med. Marek Lalak
mgr Dominik Firkowski
mgr Dariusz Chojna
Agnieszka Weinberger-Zarzycka
mgr Edyta Tyburek
mgr Piotr Kukier
dr Marta Łacek
mgr Kamil Mazurkiewicz

Komisja ds. likwidacji mienia i aparatury naukowej

mgr Piotr Dukowski – Przewodniczący
mgr Teresa Mołdoch – Wiceprzewodniczący
mgr Hubert Pietras – Wiceprzewodniczący
inż. Czesław Gawroński – Wiceprzewodniczący
inż. Marcin Sugier – Wiceprzewodniczący
inż. Bogdan Dziedzic – Sekretarz
mgr inż. Rafał Sosiński
mgr Wojciech Brzana
mgr Agnieszka Wnuk
inż. Andrzej Jakubek
inż. Zbigniew Smoliński
Agnieszka Gryczan
Kamil Strzempioł

Zespół ds. zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2

dr hab. Arkadiusz Bereza, prof. UMCS – przewodniczący
dr hab. Monika Budzyńska, prof. UMCS
dr hab. Joanna Czarnecka, prof. UMCS
prof. dr hab. Anna Deryło-Marczewska
mgr Grażyna Elżbieta Fiok
prof. dr hab. Barbara Hlibowicka-Węglarz
dr hab. Mariusz Kicia
prof. dr hab. Dorota Kołodyńska
dr hab. Leszek Kopciuch, prof. UMCS
prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
dr hab. Grzegorz Smyk, prof. UMCS
dr hab. Alicja Snoch-Pawłowska, prof. UMCS
dr hab. Joanna Sobiesiak, prof. UMCS
mgr Małgorzata Stręciwilk
prof. dr hab. Agnieszka Szuster-Ciesielska
dr Jolanta Rodzoś, prof. UMCS
dr hab. Andrzej Różański, prof. UMCS
dr hab. Wojciech Ziętara, prof. UMCS