Komisje Rektorskie

KOMISJA DS. NAGRÓD I ODZNACZEŃ
dr hab. Arkadiusz Bereza prof. nadzw. - Przewodniczący
dr hab. Robert Litwiński prof. nadzw.
dr hab. Anna Deryło – Marczewska  prof. nadzw.
prof. dr hab. Iwona Hofman
prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
prof. dr hab. Kazimierz Trębacz
prof. dr hab. Janusz Kirenko
dr hab. Krzysztof Szymanowicz prof. nadzw.
dr hab. Sławomir Terpiłowski prof. nadzw.
dr hab. Zbigniew Pastuszak prof. nadzw.
dr hab. Stefan Korczak prof. nadzw.
dr hab. Andrzej Ostrowski
dr hab. Grzegorz Smyk prof. nadzw.
mgr Grażyna Elżbieta Fiok
dr Bogusław Kasperek
mgr Małgorzata Chmielewska
dr Tomasz Bielecki
dr Henryk Kowalski
dr Józef Kaczor
Agnieszka Weinberger-Zarzycka

 

KOMISJA DS. BEZPIECZENSTWA I HIGIENY PRACY

mgr Grzegorz Narolski - przewodniczący
mgr Witold Muszyński
Henryk Bartkiewicz
mgr Wojciech Błaszczak
inż Wioletta Krzysztoń
mgr Michał Wójcik
lek. med. Marek Lalak
dr Andrzej Trembaczowski
mgr Aleksander Badewski
mgr Dominik Firkowski
mgr Antoni Hoffman
dr Agnieszka Marcewicz-Kuba
dr Hanna Wójciak
Agnieszka Weinberger-Zarzycka

 

KOMISJA DS. LIKWIDACJI MIENIA I APARATURY NAUKOWEJ

mgr Piotr Dukowski – Przewodniczący
mgr Hubert Pietras – Wiceprzewodniczący
mgr Teresa Mołdoch – Wiceprzewodniczący
inż. Czesław Gawroński – Wiceprzewodniczący
inż. Marcin Sugier – Wiceprzewodniczący
inż. Bogdan Dziedzic – Sekretarz
mgr inż. Rafał Sosiński
inż. Andrzej Jakubek
mgr Wojciech Brzana
inż. Zbigniew Smoliński
Kamil Strzempioł
Andrzej Góra
Ewa Olszak
Agnieszka Gryczan

    Autor
    Redakcja UMCS