Komisje Rektorskie

KOMISJA DS. NAGRÓD
dr hab. Arkadiusz Bereza prof. UMCS - przewodniczący
dr hab. Joanna Czarnecka prof. UMCS
dr Jolanta Rodzoś
dr hab. Stefan Korczak prof. UMCS
prof. dr hab. Anna Deryło – Marczewska   
prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
prof. dr hab. Robert Litwiński  
dr hab. Mariusz Kicia
dr hab. Andrzej Różański prof. UMCS
dr hab. Leszek Kopciuch prof. UMCS
dr hab. Wojciech Ziętara prof. UMCS
dr hab. Alicja Snoch-Pawłowska prof. UMCS
dr hab. Grzegorz Smyk prof. UMCS
mgr Grażyna E. Fiok
dr Bogusław Kasperek

 

KOMISJA DS. BEZPIECZENSTWA I HIGIENY PRACY

mgr Grzegorz Narolski - przewodniczący
mgr Witold Muszyński
Henryk Bartkiewicz
mgr Wojciech Błaszczak
inż Wioletta Krzysztoń
mgr Michał Wójcik
lek. med. Marek Lalak
dr Andrzej Trembaczowski
mgr Aleksander Badewski
mgr Dominik Firkowski
mgr Antoni Hoffman
dr Agnieszka Marcewicz-Kuba
dr Hanna Wójciak
Agnieszka Weinberger-Zarzycka

 

KOMISJA DS. LIKWIDACJI MIENIA I APARATURY NAUKOWEJ

mgr Piotr Dukowski – Przewodniczący
mgr Hubert Pietras – Wiceprzewodniczący
mgr Teresa Mołdoch – Wiceprzewodniczący
inż. Czesław Gawroński – Wiceprzewodniczący
inż. Marcin Sugier – Wiceprzewodniczący
inż. Bogdan Dziedzic – Sekretarz
mgr inż. Rafał Sosiński
inż. Andrzej Jakubek
mgr Wojciech Brzana
inż. Zbigniew Smoliński
Kamil Strzempioł
Agnieszka Gryczan
mgr Agnieszka Wnuk

    Autor
    Redakcja UMCS