Komisje Rektorskie

KOMISJA DS. NAGRÓD
dr hab. Arkadiusz Bereza, prof. UMCS - przewodniczący
prof. dr hab. Anna Deryło – Marczewska   
prof. dr hab. Barbara Hlibowicka-Węglarz
dr hab. Joanna Sobiesiak, prof. UMCS  
prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
dr hab. Joanna Czarnecka, prof. UMCS
dr hab. Andrzej Różański, prof. UMCS
dr hab. Leszek Kopciuch, prof. UMCS
dr hab. Monika Budzyńska, prof. UMCS
dr hab. Wojciech Ziętara, prof. UMCS
dr hab. Alicja Snoch-Pawłowska, prof. UMCS
dr hab. Grzegorz Smyk, prof. UMCS
dr Jolanta Rodzoś, prof. UMCS
dr hab. Mariusz Kicia
mgr Grażyna E. Fiok
dr Bogusław Kasperek

KOMISJA DS. BEZPIECZENSTWA I HIGIENY PRACY
mgr Grzegorz Narolski - przewodniczący
lek. med. Marek Lalak
dr Agnieszka Marcewicz-Kuba
dr Andrzej Trembaczowski
dr Hanna Wójciak
mgr Aleksander Badewski
mgr Wojciech Błaszczak
mgr Dominik Firkowski
mgr Antoni Hoffman
mgr Witold Muszyński
mgr Michał Wójcik
inż. Wioletta Krzysztoń
Henryk Bartkiewicz
Agnieszka Weinberger-Zarzycka

KOMISJA DS. LIKWIDACJI MIENIA I APARATURY NAUKOWEJ
mgr Piotr Dukowski – Przewodniczący
mgr Teresa Mołdoch – Wiceprzewodniczący
mgr Hubert Pietras – Wiceprzewodniczący
inż. Czesław Gawroński – Wiceprzewodniczący
inż. Marcin Sugier – Wiceprzewodniczący
inż. Bogdan Dziedzic – Sekretarz
mgr inż. Rafał Sosiński
mgr Wojciech Brzana
mgr Agnieszka Wnuk
inż. Andrzej Jakubek
inż. Zbigniew Smoliński
Agnieszka Gryczan
Kamil Strzempioł
    Autor
    Redakcja UMCS