Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Krzysztof Szymanowicz

Stanowisko
profesor zwyczajny
Jednostki
WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY, ZAKŁAD WYPUKŁODRUKU
Funkcje
Dziekan, Kierownik Zakładu, Pełnomocnik J.M. Rektora
Adres e-mail
Wyświetl