Logotypy Wydziałów

Poniżej znajdują się logotypy wydziałowe w formacie jpg. Otwarte pliki w różnych wersjach można pobrać na końcu tego artykułu.


Wydział Artystyczny

Wydział Biologii i Biotechnologii

Wydział Chemii

Wydział Ekonomiczny

Wydział Filologiczny

Wydział Filozofii i Socjologii

Wydział Historii i Archeologii

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Wydział Politologii i Dziennikarstwa

Wydział Prawa i Administracji

Wydział Zamiejscowy w Puławach