2013

Nagrodę Naukową „Marii Curie” za rok 2012 przyznano zespołowi naukowców z Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS (w składzie: prof. Janusz Szczodrak, dr hab. Małgorzata Pleszczyńska, dr Adrian Wiater) za „Opracowanie przemysłowej technologii produkcji mutanazy – unikatowego enzymu skutecznego w walce z próchnicą zębów”.


2012

Nagrodę Naukową „Marii Curie” za rok 2011 przyznano zespołowi pod kierunkiem prof. dr. hab. Jerzego Bartmińskiego z Wydziału Humanistycznego UMCS (w składzie: dr Agata Kusto, mgr Beata Maksymiuk-Pacek, mgr Anna Michalec, prof. Jan Adamowski, mgr Grażyna Żuraw-Bączkowska, dr Zenon Koter, prof. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Włodzimierz Dębski, mgr Agnieszka Kościuk, dr Mariola Tymochowicz, mgr Agata Bielak, dr Iwona Bielińska-Gardziel, dr Ewa Pacławska, dr Katarzyna Prorok, dr Urszula Majer-Baranowska, dr Joanna Szadura, mgr Sebastian Wasiuta, mgr Helena Choraczyńska, dr Janina Petera-Górak, dr Tomasz Rokosz, dr Marta Wójcicka) za publikację „Lubelskie” z serii „Polska Pieśń i Muzyka Ludowa. Źródła i Materiały”. 


2011

Nagrodę Naukową „Marii Curie” za rok 2010 przyznano zespołowi naukowców z Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS za pracę nad szczepionką przeciwko malarii, w składzie: prof. dr hab. Nikodem Grankowski (Zakład Biologii Molekularnej), prof. nadzw. UMCS dr hab. Marek Tchórzewski (Zakład Biologii Molekularnej), prof. nadzw. UMCS dr hab. Agnieszka Szuster-Ciesielska (Zakład Wirusologii i Immunologii), dr Dawid Krokowski (Zakład Biologii Molekularnej), mgr Leszek Wawiórka (Zakład Biologii Molekularnej).