2020

Nagrodę Naukową „Marii Curie” za rok 2019 przyznano zespołowi naukowców z Instytutu Nauk Biologicznych UMCS (w składzie: dr hab. Marta Fiołka prof. UMCS, prof. dr hab. Teresa Urbanik-Sypniewska, dr hab. Jolanta Kutkowska prof. UMCS, dr hab. Roman Paduch prof. UMCS, dr hab. Paulina Czaplewska prof. UG) za „Opracowanie preparatu przeciwgrzybowego z płynu celomatycznego dżdżownic Dendrobaena veneta, aktywnego wobec Candida albicans”.

2019

Nagrodę Naukową „Marii Curie” za rok 2018 przyznano zespołowi naukowców z Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS (w składzie: dr hab. Mariusz Trytek prof. UMCS, dr hab. Aneta Ptaszyńska prof. UMCS, dr hab. Grzegorz Borsuk prof. UMCS, prof. dr hab. Dorota Gryko) za „Odkrycie nowych właściwości biologicznych związków porfirynowych przydatnych w zwalczaniu wewnątrzkomórkowych pasożytów pszczół”.

2018

Nagrodę Naukową „Marii Curie” za rok 2017 przyznano zespołowi naukowców z Wydziału Chemii UMCS (w składzie: dr Paweł Mergo, Krzysztof Poturaj, Grzegorz Wójcik, Lidia Czyżewska, Aleksander Walewski, dr Wiesław Podkościelny, dr Małgorzata Gil, Janusz Pędzisz, Jarosław Kopeć) za „Rozwój technologii światłowodów ze szkła krzemionkowego i polimerów oraz współpraca ze środowiskiem społeczno-gospodarczym Woj. Lubelskiego”.

2017

Nagrodę Naukową „Marii Curie” za rok 2016 przyznano zespołowi naukowców z Wydziału Ekonomicznego UMCS (w składzie: prof. dr hab. Jerzy Węcławski, prof. Helmut Pernsteiner, dr Robert Zajkowski, dr Markus Dick) za „Nowatorskie osiągnięcia i wkład naukowy w rozwój badań firm rodzinnych w Polsce”.

2016

Nagrodę Naukową „Marii Curie” za rok 2015 przyznano zespołowi naukowców z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS (w składzie: prof. dr hab. Wiesław I. Gruszecki, dr hab. Rafał Luchowski, dr Wojciech Grudziński) za „Odkrycie nowych możliwości obrazowania molekularnego”.

2015

Nagroda nie była wręczana. Wniosek nie przeszedł przez Kapitułę Nagrody Naukowej „Marii Curie”.

2014

Nagrodę Naukową „Marii Curie” za rok 2013 przyznano zespołowi naukowców z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (w składzie: prof. Grażyna Ginalska, dr Anna Belcarz, prof. Anna Ślósarczyk, mgr inż. Zofia Paszkiewicz) za „Hydroksyapatytowo-polimerowy biomateriał implantacyjny nowej generacji opracowany dla medycyny regeneracyjnej”.

2013

Nagrodę Naukową „Marii Curie” za rok 2012 przyznano zespołowi naukowców z Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS (w składzie: prof. Janusz Szczodrak, dr hab. Małgorzata Pleszczyńska, dr Adrian Wiater) za „Opracowanie przemysłowej technologii produkcji mutanazy – unikatowego enzymu skutecznego w walce z próchnicą zębów”.


2012

Nagrodę Naukową „Marii Curie” za rok 2011 przyznano zespołowi pod kierunkiem prof. dr. hab. Jerzego Bartmińskiego z Wydziału Humanistycznego UMCS (w składzie: dr Agata Kusto, mgr Beata Maksymiuk-Pacek, mgr Anna Michalec, prof. Jan Adamowski, mgr Grażyna Żuraw-Bączkowska, dr Zenon Koter, prof. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Włodzimierz Dębski, mgr Agnieszka Kościuk, dr Mariola Tymochowicz, mgr Agata Bielak, dr Iwona Bielińska-Gardziel, dr Ewa Pacławska, dr Katarzyna Prorok, dr Urszula Majer-Baranowska, dr Joanna Szadura, mgr Sebastian Wasiuta, mgr Helena Choraczyńska, dr Janina Petera-Górak, dr Tomasz Rokosz, dr Marta Wójcicka) za publikację „Lubelskie” z serii „Polska Pieśń i Muzyka Ludowa. Źródła i Materiały”. 


2011

Nagrodę Naukową „Marii Curie” za rok 2010 przyznano zespołowi naukowców z Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS za pracę nad szczepionką przeciwko malarii, w składzie: prof. dr hab. Nikodem Grankowski (Zakład Biologii Molekularnej), prof. nadzw. UMCS dr hab. Marek Tchórzewski (Zakład Biologii Molekularnej), prof. nadzw. UMCS dr hab. Agnieszka Szuster-Ciesielska (Zakład Wirusologii i Immunologii), dr Dawid Krokowski (Zakład Biologii Molekularnej), mgr Leszek Wawiórka (Zakład Biologii Molekularnej).