Rada Programowa ACK „Chatka Żaka”

1.    Przewodnicząca – prof. dr hab. Urszula Bobryk (Prorektor ds. Studenckich)
2.    Przedstawiciel Rektora – dr hab. Grzegorz Wójcik (Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki),
3.    Przedstawiciel Senatu UMCS - dr hab. szt. Marzena Bernatowicz (Wydział Artystyczny),
4.    Przewodniczący Zarządu Uczelnianego Samorządu Studentów - Maciej Bień,
5.    Przewodniczący Komisji Kultury Zarządu Uczelnianego Samorządu Studentów - Magdalena Maksymiuk,
6.    Przedstawiciele nauczycieli akademickich:
    1)    prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska (Wydział Humanistyczny),
    2)    dr Zbigniew Pakuła (Wydział Pedagogiki  i Psychologii),
    3)    dr Dominika Boroń (Wydział Filozofii i Socjologii),
    4)    dr hab. Sławomir Toman (Wydział Artystyczny),
    5)    prof. dr hab. Iwona Hofman (Wydział Politologii),
7.    Przedstawiciele studentów:
    1)    Monika Piróg (Wydział Artystyczny),
    2)    Maciej Wodziński (Wydział Filozofii i Socjologii),
    3)    Anna Kurkiewicz (Wydział Humanistyczny),
    4)    Mateusz Piłat (Wydział Pedagogiki  i Psychologii),
    5)    Roman Voloshyn (Wydział Politologii),
8.    Przedstawiciel Rady Osiedla Akademickiego UMCS – Beata Stokłosa.