Rada Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej na Lublinie na kadencję 2021-2024


1. Radosław Janik - Przewodniczący
2. Wiesław Czarnacki
3. Andrzej Rutkowski
4. prof. dr hab. Urszula Bobryk
5. prof. dr hab. Jan Pomorski
6. dr Adam Szot
7. Paulina Jamrozik