Rada Programowa ACK „Chatka Żaka”

1.    Przewodnicząca – prof. dr hab. Urszula Bobryk (Prorektor ds. Studenckich)
2.    Przedstawiciel Rektora – dr hab. Grzegorz Wójcik (Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki),
3.    Przedstawiciel Senatu UMCS - dr hab. szt. Marzena Bernatowicz (Wydział Artystyczny),
4.    Przewodniczący Zarządu Uczelnianego Samorządu Studentów - Olga Szczygielska,
5.    Przewodniczący Komisji Kultury Zarządu Uczelnianego Samorządu Studentów - Kinga Parcheta,
6.    Przedstawiciele nauczycieli akademickich:
    1)    prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska (Wydział Humanistyczny),
    2)    dr Zbigniew Pakuła (Wydział Pedagogiki  i Psychologii),
    3)    dr Dominika Boroń (Wydział Filozofii i Socjologii),
    4)    dr hab. Sławomir Toman (Wydział Artystyczny),
    5)    dr hab. Natasza Ziółkowska-Kurczuk (Wydział Politologii),
7.    Przedstawiciele studentów:
    1)    Mateusz Strzempa (Wydział Artystyczny),
    2)    Aleksandra Surma (Wydział Filozofii i Socjologii),
    3)    Kinga Łopatek (Wydział Humanistyczny),
    4)    Dominika Zdolska (Wydział Pedagogiki  i Psychologii),
    5)    Karolina Piejko (Wydział Politologii),
8.    Przedstawiciel Rady Osiedla Akademickiego UMCS – Dominika Pacut (Studentka Wydziału Filozofii i Socjologii).


    Autor
    Anna Adamczyk