Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Barbara Bilewicz

dr hab. Barbara Bilewicz
Stanowisko
adiunkt ze stopniem naukowym dr hab.
Jednostki
INSTYTUT PEDAGOGIKI, KATEDRA WCZESNEJ EDUKACJI
Funkcje
Z-ca Dyrektora Instytutu
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Instytut Pedagogiki, ul . Głęboka 43


DYŻUR DYREKTORSKI: SEKREARIAT INSTYTUTU,


POKÓJ 1.30


PONIEDZIAŁEK 10.00 -12.00 


CZWARTEK  9.00-9.45


 


KONSULTACJE: INSTYTUT PEDAGOGIKI, POKÓJ 3.27


PONIEDZIAŁEK:12.00-13.00


Piątek on line - wg uprzedniego umówienia się


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Adres

ul. Głęboka 43, pokój 3.27
20-612 LUBLIN

Działalność naukowa

Aktualna tematyka badawcza:

- Innowacje pedagogiczne we wczesnej eduakcji;

- Skuteczność matematycznych interwencji dydaktycznych w przedszkolu i klasach I-III;

- Badania nad edukacją przedszkolną według myśli pedagogicznej Friedricha Froebla i jego kontynuatorów;

- Zabawa jako droga uczenia się i narzędzie nauczania.

 

Najważniejsze publikacje 

  1. Bilewicz-Kuźnia B.,Andrzejewska J. (red.), Oblicza edukacji przedszkolnej i szkolnej, Lublin: Wyd. UMCS,  2020, s. 330.
  2. Bilewicz-Kuźnia B., Rozwijanie umiejętności matematycznych dzieci w wieku przedszkolnym, Lublin: Wyd. UMCS,  2018, s. 448.
  3. Bilewicz-Kuźnia B. (red.), Zabawa i zabawka. konteksty, wartość, znaczenie Lublin: Wyd. UMCS, 2017, s. 281.
  4. Bilewicz-Kuźnia B., Edukacja geometryczna dzieci, Lublin: Wyd. UMCS, 2014, s. 260.
  5. Bilewicz-Kuźnia B., Dar zabawy. Metodyka i propozycje zajęć z dziećmi wg założeń pedagogicznych Froebla. Lublin: Wyd. Froebel.pl., 2014, s. 288.