Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Barbara Bilewicz-Kuźnia

dr hab. Barbara Bilewicz-Kuźnia
Stanowisko
adiunkt ze stopniem
Jednostki
INSTYTUT PEDAGOGIKI, KATEDRA WCZESNEJ EDUKACJI
Funkcje
Z-ca Dyrektora Instytutu
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Instytut Pedagogiki, ul . Narutowicza 12, pokój 47,  tel. (81) 537 63 19


KONSULTACJE : Piątek 11.00- 13.00  na platformie WK .


W związku z sytuacją epidemiczną konsultacje i zajęcia prowadzone są on-line.


Dyżur  dyrektorski: Piątek 10.00-11.00


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Adres

ul. G. Narutowicza 12
20-004 LUBLIN

Działalność naukowa

Aktualna tematyka badawcza:

- Skuteczność matematycznych interwencji dyaktycznych w przedszkolu;

- Badania nad edukacją przedszkolną według myśli pedagogicznej Friedricha Froebla i jego kontynuatorów;

- Zabawa jako droga uczenia się i narzędzie nauczania.

Projekty badawcze

 • Projekt badawczy:„Dar zabawy. Alternatywne metody i formy pracy w oparciu o koncepcję Froebla”(2013-2015). Projekt badawczy (badania w działaniu) realizowany na terenie placówek przedszkolnych miasta Lublin w latach 2013-2014. Partnerzy: Urząd Miejski w Lublinie, Wydział Oświaty; Froebel.pl; konsultant: Froebel Trust UK, Froebel USA. Rola w projekcie: autor innowacji pedagogicznej i projektu badawczego.
 • Projekt badawczy:„Matematyka z darami Froebla” (II 2015-VI 2015). Projekt badawczy (eksperyment i etnografia) realizowany na terenie placówek przedszkolnych miasta Lublin. Partner: Urząd Miejski w Lublinie, Wydział Oświaty. Rola w projekcie: kierownik, autor innowacji pedagogicznej.

Współpraca naukowa: Uniwersytert Carlo Bo w Urbino we Włoszech, Department of Humanities

Nagrody i wyróżnienia:

 • III Nagroda w konkursie Ministerstwa Edukacji Narodowej na najlepszy program wychowania przedszkolnego 2009 za program „Ku dziecku” (współautor programu Teresa Parczewska);
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej 2015;
 • Nagroda EDUISPIRATOR 2015 w kategorii szkolnictwo wyższe za wysoką jakość działań podejmowanych w obszarze edukacji, organizator Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji;
 • Wyróżnienie w konkursie „Innowacyjna zabawka dydaktyczna” przyznane na Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Innowacyjność w praktyce pedagogicznej” 27.04.2016 za klocki Esy-floresy (współautorzy koncepcji zabawki: Jolanta Bajun, Marek Bajun);
 • Nagroda indywidualna III stopnia Rektora UMCS za wyróżniającą się pracę na rzecz uczelni, 2016r.
 • Nagroda zespołowa III stopnia Rektora UMCS za dzałalność organizacyjną, 2018r.

Najważniejsze publikacje 

 1. Bilewicz-Kuźnia B.,Andrzejewska J. (red.), Oblicza edukacji przedszkolnej i szkolnej, Lublin: Wyd. UMCS,  2020, s. 330.
 2. Bilewicz-Kuźnia B., Rozwijanie umiejętności matematycznych dzieci w wieku przedszkolnym, Lublin: Wyd. UMCS,  2018, s. 448.
 3. Bilewicz-Kuźnia B. (red.), Zabawa i zabawka. konteksty, wartość, znaczenie Lublin: Wyd. UMCS, 2017, s. 281.
 4. Bilewicz-Kuźnia B., Edukacja geometryczna dzieci, Lublin: Wyd. UMCS, 2014, s. 260.
 5. Bilewicz-Kuźnia B., Dar zabawy. Metodyka i propozycje zajęć z dziećmi wg założeń pedagogicznych Froebla. Lublin: Wyd. Froebel.pl., 2014, s. 288.
 6. Bilewicz-Kuźnia B., Wczesna eduakcja matematyczna w kontekstach narracyjnych i środowisku lokalnym, Poblemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 2020, s. 587 (2), s. 54-63.
 7. Bilewicz-Kuźnia B., Model pracy grupy przedszkolnej a dorzałośc dzieci do uczenia się matematyki w warunkach szkolnych. Przegląd Pedagogiczny, 1, s. 171-184.
 8. Bilewicz-Kuźnia B.: The experimental approaches and creative mindsets of children in heuristic play, Agathios. An International Review of the humnanities and social studies, Volume 8, Issue 2 (15)/2017, pp. 197-212.
 9. Bilewicz-Kuźnia B.: Renesans poglądów pedagogicznych Friedricha Froebla w wychowaniu przedszkolnym XXI wieku - badania w działaniu [w] Dziecko i dzieciństwo. Wybrane konteksty badań, M. Nawrot-Borowska, D. Zajac (red.), Bydgoszcz: Wyd. UKW, 2017, s. 195-209.
 10. Bilewicz-Kuźnia B., Places, toys, and activities observed In the course of children’s free play in preschool, The New Educational Review, 2016, vol.  44, no2, s. 257-269.