Konwent Godności Honorowych

prof. dr hab. Stanisław Michałowski - przewodniczący
prof. dr hab. Wiesław Skrzydło
prof. dr hab. Kazimierz Goebel
prof. dr hab. Marian Harasimiuk
prof. dr hab. Wiesław Andrzej Kamiński
prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski 

Obsługa administracyjna Konwentu: Centrum Prawno-Organizacyjne