Konwent Godności Honorowych

prof. dr hab. Radosław Dobrowolski - przewodniczący

prof. dr hab. Stanisław Michałowski
prof. dr hab. Wiesław Skrzydło
prof. dr hab. Kazimierz Goebel
prof. dr hab. Marian Harasimiuk
prof. dr hab. Wiesław Andrzej Kamiński
prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski 

Obsługa administracyjna Konwentu: Centrum Prawno-Organizacyjne