Konwent Godności Honorowych

prof. dr hab. Radosław Dobrowolski - przewodniczący

prof. dr hab. Marian Harasimiuk
prof. dr hab. Wiesław Andrzej Kamiński
prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski
prof. dr hab. Stanisław Michałowski

Obsługa administracyjna Konwentu: Centrum Prawno-Organizacyjne