Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Paweł Pasierbiak

dr hab. Paweł Pasierbiak
Stanowisko
adiunkt ze stopniem
Jednostki
KATEDRA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ I INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
Funkcje
Kierownik Katedry

Adres

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5/614
20-031 Lublin

O sobie

Wykształcenie

 • Stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie ekonomia i finanse, Wydział Ekonomiczny UMCS - 2020
 • Stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, Wydział Ekonomiczny UMCS - 2008
 • Tytuł zawodowy magistra ekonomii, Wydział Ekonomiczny UMCS - 2000

Praca zawodowa

 • Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej, Wydział Ekonomiczny UMCS, od 2009 r.
 • Zakład Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej, Wydział Ekonomiczny UMCS, od 2000 r.

Zainteresowania naukowe

 • Rozwój gospodarczy oraz powiązania gospodarcze w regionie Azji i Pacyfiku
 • Rozwój gospodarczy Japonii ze szczególnym uwzględnieniem aspektu zewnętrznego tego procesu
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze (ze szczególnym uwzględnieniem powiązań handlowych oraz inwestycyjnych między podmiotami triady)
 • Transakcje w handlu zagranicznym

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • Transakcje handlu zagranicznego
 • Transatlantyckie stosunki gospodarcze
 • Internacjonalizacja przedsiębiorstwa
 • Zarządzanie międzynarodowe
 • Międzynarodowe stosunki polityczne
 • Rozwój gospodarczy Japonii
 • Azja w gospodarce światowej
 • Realizacja wieku Azji
 • Mikroekonomia
 • Economic Development of Japan
 • Asia in the World Economy
 • Transport międzynarodowy
 • International economics

Towarzystwa naukowe

 1. PECSA - Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej
 2. PTE - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 3. EAJS - European Association for Japanese Studies
 4. AAS - Association for Asian Studies

Działalność naukowa

Publikacje

(pełna lista publikacji znajduje się poniżej w sekcji Załączniki)

 

 1. Merchandise Trade Development in ASEAN Plus Three (APT) Since the Asian Financial Crisis [w:] Ziętek A. W., Gil G. [red.], ASEAN in a Changing World, Peter Lang, Berlin 2021, s. 103-127 [ISBN 978-3-631-84857-9].
 2. Evolution of Korean Foreign Direct Investment in CEE since Global Financial Crisis, Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 1-2 April 2020, Seville, Spain, Education Excellence and Innovation Management: A 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges, Seville 2020, pp. 13312-13321.
 3. Structural Changes and Technological Progress as Factors of Labour Market Developments in the V4 Countries in 2004-2018, Probelmy Zarządzania – Management Issues, Vol. 17, No. 6*86)/2019, pp. 11-30 [ISSN 1644-9584] [współautorzy: Tomasz Białowąs, Monika Wojtas].
 4. The Position of South Korea in East Asian Regionalization in the 21st Century, World Economy Brief, Vol. 9, No. 20, September 18, 2019, s. 1-8 [ISSN 2233-9140]. 
 5. China's Role in East Asian Economic Integration since AFC – Evolution and Prospects [w:] The 11th International Scientific Conference New Challenges of Economic and Business Development – 2019: Incentives for Sustainable Economic Growth: Riga, Latvia, May 16-18, 2019. Proceedings. Riga: University of Latvia, 2019, s. 610-621 [ISBN 978-9934-18-428-4].
 6. Effects of Regional Market Integration. A Theoretical Approach, International Business and Global Economy, No. 37, Gdansk 2018, s. 533-543 [ISSN 2300-6102] [DOI 10.4467/23539496IB.18.039.9412].
 7. Infrastructure as a Prerequisite for East Asian Economic Integration [w:] T. Löster, T. Pavelka [red.], The 12th International Days of Statistics and Economics, Melandrium, Slaný 2018, s. 1337-1346 [ISBN 978-80-87990-14-8].
 8. An Indo-Pacific Economic Corridor – Premises and Implications of the U.S. Project [w:] T. Löster, T. Pavelka [red.], The 12th International Days of Statistics and Economics, Melandrium, Slaný 2018, s. 205-214 [ISBN 978-80-87990-14-8] [współautor: Sebastian Bobowski, UE we Wrocławiu].
 9. Causes, Origins and Possible Effects of the ASEAN Economic Community (AEC), Journal of ASEAN Studies, Vol. 6(1) 2018, pp. 1-29 [ISSN 2338-1361] [https://doi.org/10.21512/jas.v6i1.3897].
 10. Membership of Poland in the European Union. Convergence, Trade and Foreign Direct Investment, Keizai Boeki Kenkyu (The Studies in Economics and Trade), The Annual Bulletin, No. 44/2018, Kanagawa University, The Institute of Economics and Trade, Yokohama, Japan, pp. 227-239 [ISSN 0386-5193].
 11. Japan’s Role in East Asian Economic Regionalism, Institutions and Economies, Vol. 10, No. 2, April 2018, pp. 121-145 [ISSN 2232-1349] (współautor: Sang Chul Park – Korea Polytechnic University).
 12. Erie, PA and Lublin, PL - situational economic analysis of sister cities over the last twenty years, Journal of Applied Business and Economics (ISSN# 1499-691X), Vol. 19(10) 2017, pp. 48-67 [współautor: Bruce A. Kibler, Gannon University].
 13. In the Quest for Dominance in East Asia: Evolution of Economic Position of Japan and China, Research Papers of Wrocław University of Economics No. 486, Publishing House of Wrocław University of Economics, Wrocław 2017, pp. 49-60 [ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041] [DOI: 10.15611/pn.2017.486.04].
 14. Shift in Japanese Policy towards Preferential Trade Agreements and its Impact on Foreign Marchandise Trade, Contemporary Issues in Business and Government, Vol. 22, No. 1 (2016), pp. 51-67. DOI: http://dx.doi.org/10.7790/cibg.v22i1.34.
 15. Trade Regionalization in Contemporary East Asia, Research Papers of Wroclaw University of Economics No. 447, Publishing House of Wrocław University of Economics, Wrocław 2016, pp. 83-94 [ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041] [DOI: 10.15611/pn.2016.447.07].
 16. Institutional Economic Integration in East Asia. Evolution Assessment And Prospects [w:] International Business and Global Economy, No. 35/1, Gdansk 2016, pp. 144-156 [ISSN 2300-5102].
 17. Integracja z UE a zmiany na rynkach pracy krajów Europy Środkowo-Wschodniej [w:] B. Jóźwik, T. Stępniewski [red.], Transformacja, integracja i kryzysy w Europie Środkowej i Wschodniej, Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, Rok 14 (2016) Zeszyt 5, Lublin 2016, s. 141-161 [ISSN 1732-1395].
 18. Chiny a wschodnioazjatycka integracja gospodarcza de iure, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nr 266, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016, s. 167-177 [ISSN 2083-8611].
 19. Developments of Chinese Foreign Direct Investments in the ASEAN (2000-2013), Research Papers of Wroclaw University of Economics No. 413, Publishing House of Wroclaw University of Economics, Wrocław 2015, pp. 136-148 [ISBN 978-83-7695-494-3].
 20. Preferencyjne porozumienia handlowe w zagranicznej polityce ekonomicznej Japonii [w:] B. Drelich-Skulska, M. Domiter, W. Michalczyk [red.], Jabłko niezgody. Regionalne wyzwania współczesnej gospodarki światowej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 407, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2015, s. 159-168 [ISSN 1899-3192, eISSN 2392-0041].

 

 

1.      Merchandise Trade Development in ASEAN Plus Three (APT) Since the Asian Financial Crisis [w:], Ziętek A. W., Gil G. [red.], ASEAN in a Changing World, Peter Lang, Berlin 2021, [ISBN 978-3-631-84857-9], s. 103-127.

 


Ogłoszenia


Konferencje 

 

(pełna lista publikacji znajduje się poniżej w sekcji Załączniki)

 

 

 1. Konferencja międzynarodowa: Asia-Europe Sustainable CONnectivity (AESCON), 22-25 września 2020 r., Oranizator: Asia-Europe Meeting, Asia-Europe Foundiation, ERIA, Center for China&Globalization, konferencja online
 2. Brussels Economic Forum 2020, Restarting the EU Economy after Coronavirus, Organizator: European Commission, 8 września 2020 r., Digital Event
 3. Konferencja międzynarodowa: 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA): Education Excellence and Innovation Management: A 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges, 1-2 April 2020, Seville, Spain Organizator: IBIMA.
 4. Konferencja międzynarodowa: VII International Scientific and Practical Conference: Innovation: from theory to practice, 24-26 października 2019 r., Brześć, Białoruś; Organizator: Wydział Ekonomiczny Brzeskiego Państwowego Uniwersytetu Technicznego
 5. Visiting Scholar Seminar, Korea Institute for International Economic Policy (KIEP), 6 sierpnia 2019, KIEP, Sejong, Korea Południowa
 6. Konferencja międzynarodowa: New Leadership, New Priorities – the EU in 2019, 6-7 lipca 2019 r., Fudan University, Szanghaj, Chiny; Organizator: Fudan University, The European Union Studies Association Asia Pacific (EUSA AP) University of Canterbury, Christchurch, New Zealand.
 7. Konferencja międzynarodowa: The 11th International Scientific Conference New Challenges of Economic and Business Development – 2019: Incentives for Sustainable Economic Growth, 16-18 May 2019, Riga, Latvia; Organizer: Faculty of Business, Management and Economics, University of Latvia.
 8. Konferencja międzynarodowa: The 12th International Days of Statistics and Economics, 6-8 września 2018 r., Praga, Czechy; University of Economics, Prague; Faculty of Economics, The Technical University of Košice; Ton Duc Thang University.
 9. Konferencja międzynarodowa: The Future of the EU and European Integration in the Aftermath of Crisis, 28-29 czerwca 2018 r., Tajpej, Tajwan; Organizator: National Taiwan University, The European Union Studies Association Asia Pacific (EUSA AP) University of Canterbury, Christchurch, New Zealand.
 10. X Międzynarodowa Konferencja pt. The Develpment Challenges of Asia-Pacific Countries, Wrocław, 19-20 listopada 2017 r., Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
 11. Sympozjum: Poland and the European Union, 13-16 November 2017, Jokohama; Organizator: Kanagawa University, Jokohama, Japonia.
 12. Konferencja: Lublin w gospodarce Polski i Europy. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, 22-23 września 2017 r., Lublin; Organizator: Wydział Ekonomiczny UMCS, Prezydent Miasta Lublin.
 13. Konferencja międzynarodowa: EU-ASEAN. Models of Integration, 18-20 września 2017 r., Lublin; Organizator: Wydział Politologii UMCS, PAN, PISA, PESA, IRF.
 14. Konferencja międzynarodowa: The Roles of the EU and the Asia Pacific in the Global Era. Politics, International Relations, Economics and Law, 1-2 lipca 2017 r., Tokyo; Organizator: Aoyama Gakuin University, The European Union Studies Association Asia Pacific (EUSA AP) University of Canterbury, Christchurch, New Zealand.
 15. 19th Annual Academic Conference, Society of Business, Industry, and Economics (SOBIE), April 19-21, 2017, Sandestin Golf and Beach Resort, Destin, Florida, USA. Referat wygłoszony przez współautora opracowania - dra Bruca A. Kiblera (Gannon University, Erie, PA).
 16. Konferencja międzynarodowa: 2nd EAJS Japan Conference 2016, Economy Session, 24-25 września 2016 r., Kobe, Japonia, Organizator: European Assotiation for Japanese Studies, EAJS Local Committee at Kobe University.
 17. Konferencja międzynarodowa: 30 Years After the Single European Act, 29-30 czerwca 2016 r., Hong Kong; Organizator: Hong Kong Baptist University, The European Union Studies Association Asia Pacific (EUSA AP) University of Canterbury, Christchurch, New Zealand.
 18. IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Wyzwania gospodarki globalnej 2016, Gdańsk, 19-20 maja 2016 r., Organizator: Instytut Handlu Zagranicznego, Uniwersytet Gdański.
 19. VIII Międzynarodowa Konferencja pt. Dimensions of Regional Process in the Asia-Pacific Region, Wrocław, 16-17 listopada 2015 r., Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
 20. XIV Konferencja Naukowa pt. Procesy internacjonalizacji w gospodarce światowej, Katowice, 21 października 2015 r., Organizator: Katedra Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.


Załączniki