Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Paweł Pasierbiak

dr hab. Paweł Pasierbiak
Stanowisko
adiunkt ze stopniem naukowym dr hab.
Jednostki
INSTYTUT EKONOMII I FINANSÓW, KATEDRA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ I INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
Funkcje
Kierownik Katedry, Z-ca Dyrektora Instytutu
Telefon
+48 81 537 51 68
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://umcs-pl.academia.edu/PawelPasierbiak
https://www.researchgate.net/profile/Pawel_Pasierbiak
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57202228807
https://orcid.org/0000-0002-0885-1462
Konsultacje

Konsultacje we wrześniu: czwartek 10-12.


 


Nazwa zespołu: Konsultacje dr hab. Paweł Pasierbiak


Kod zespołu: 9e2d2ia


 


Wydziałowy koordynator programów międzynarodowych


Uczelniany koordynator projektu TEMPUS-ELISAA nr 530531


Jean Monnet Network: SPEAC Partner Institution (2019-2022)


 

Adres

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5/614
20-031 Lublin

O sobie

Wykształcenie

 • Stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie ekonomia i finanse, Wydział Ekonomiczny UMCS - 2020
 • Stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, Wydział Ekonomiczny UMCS - 2008
 • Tytuł zawodowy magistra ekonomii, Wydział Ekonomiczny UMCS - 2000

Praca zawodowa

 • Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej, Wydział Ekonomiczny UMCS, od 2009 r.
 • Zakład Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej, Wydział Ekonomiczny UMCS, od 2000 r.

Zainteresowania naukowe

 • Rozwój gospodarczy oraz powiązania gospodarcze w regionie Azji i Pacyfiku
 • Rozwój gospodarczy Japonii ze szczególnym uwzględnieniem aspektu zewnętrznego tego procesu
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze (ze szczególnym uwzględnieniem powiązań handlowych oraz inwestycyjnych między podmiotami triady)
 • Transakcje w handlu zagranicznym

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • Transakcje handlu zagranicznego
 • Transatlantyckie stosunki gospodarcze
 • Internacjonalizacja przedsiębiorstwa
 • Zarządzanie międzynarodowe
 • Międzynarodowe stosunki polityczne
 • Rozwój gospodarczy Japonii
 • Azja w gospodarce światowej
 • Realizacja wieku Azji
 • Mikroekonomia
 • Economic Development of Japan
 • Asia in the World Economy
 • Transport międzynarodowy
 • International economics

Towarzystwa naukowe

 1. PECSA - Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej
 2. PTE - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 3. EAJS - European Association for Japanese Studies
 4. AAS - Association for Asian Studies

Działalność naukowa

Publikacje

(pełna lista publikacji znajduje się poniżej w sekcji Załączniki)

 

 1. Przewidywane ekonomiczne efekty wejścia w życie Regionalnego Kompleksowego Partnerstwa Gospodarczego (RCEP) [w:] R. Zajkowski [red.], Bankowość, rynek finansowy, ekonomia, przedsiębiorczość. Teraźniejszość i przyszłość, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2023, ss.187-196 [ISBN 978-83-227-9695-5]
 2. Connectivity in Asia-Europe Economic Relations [w:] Przeździecka E., Cygler M. [red.], Poland in the face of opportunities and threats in the global economy,  Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2023, ss. 305-331.
 3. Return of Japan? Transformation of the balance of power in the Asian theatre, Journal of International Studies, 14(3)/2021, s. 191-204, DOI: 10.14254/2071-8330.2021/14-3/12 [współautor: Bruce A. Kibler]
 4. Merchandise Trade Development in ASEAN Plus Three (APT) Since the Asian Financial Crisis [w:] Ziętek A. W., Gil G. [red.], ASEAN in a Changing World, Peter Lang, Berlin 2021, s. 103-127 [ISBN 978-3-631-84857-9].
 5. Evolution of Korean Foreign Direct Investment in CEE since Global Financial Crisis, Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 1-2 April 2020, Seville, Spain, Education Excellence and Innovation Management: A 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges, Seville 2020, pp. 13312-13321.
 6. Structural Changes and Technological Progress as Factors of Labour Market Developments in the V4 Countries in 2004-2018, Probelmy Zarządzania – Management Issues, Vol. 17, No. 6*86)/2019, pp. 11-30 [ISSN 1644-9584] [współautorzy: Tomasz Białowąs, Monika Wojtas].
 7. The Position of South Korea in East Asian Regionalization in the 21st Century, World Economy Brief, Vol. 9, No. 20, September 18, 2019, s. 1-8 [ISSN 2233-9140]. 
 8. China's Role in East Asian Economic Integration since AFC – Evolution and Prospects [w:] The 11th International Scientific Conference New Challenges of Economic and Business Development – 2019: Incentives for Sustainable Economic Growth: Riga, Latvia, May 16-18, 2019. Proceedings. Riga: University of Latvia, 2019, s. 610-621 [ISBN 978-9934-18-428-4].
 9. Effects of Regional Market Integration. A Theoretical Approach, International Business and Global Economy, No. 37, Gdansk 2018, s. 533-543 [ISSN 2300-6102] [DOI 10.4467/23539496IB.18.039.9412].
 10. Infrastructure as a Prerequisite for East Asian Economic Integration [w:] T. Löster, T. Pavelka [red.], The 12th International Days of Statistics and Economics, Melandrium, Slaný 2018, s. 1337-1346 [ISBN 978-80-87990-14-8].
 11. An Indo-Pacific Economic Corridor – Premises and Implications of the U.S. Project [w:] T. Löster, T. Pavelka [red.], The 12th International Days of Statistics and Economics, Melandrium, Slaný 2018, s. 205-214 [ISBN 978-80-87990-14-8] [współautor: Sebastian Bobowski, UE we Wrocławiu].
 12. Causes, Origins and Possible Effects of the ASEAN Economic Community (AEC), Journal of ASEAN Studies, Vol. 6(1) 2018, pp. 1-29 [ISSN 2338-1361] [https://doi.org/10.21512/jas.v6i1.3897].
 13. Membership of Poland in the European Union. Convergence, Trade and Foreign Direct Investment, Keizai Boeki Kenkyu (The Studies in Economics and Trade), The Annual Bulletin, No. 44/2018, Kanagawa University, The Institute of Economics and Trade, Yokohama, Japan, pp. 227-239 [ISSN 0386-5193].
 14. Japan’s Role in East Asian Economic Regionalism, Institutions and Economies, Vol. 10, No. 2, April 2018, pp. 121-145 [ISSN 2232-1349] (współautor: Sang Chul Park – Korea Polytechnic University).
 15. Erie, PA and Lublin, PL - situational economic analysis of sister cities over the last twenty years, Journal of Applied Business and Economics (ISSN# 1499-691X), Vol. 19(10) 2017, pp. 48-67 [współautor: Bruce A. Kibler, Gannon University].
 16. In the Quest for Dominance in East Asia: Evolution of Economic Position of Japan and China, Research Papers of Wrocław University of Economics No. 486, Publishing House of Wrocław University of Economics, Wrocław 2017, pp. 49-60 [ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041] [DOI: 10.15611/pn.2017.486.04].
 17. Shift in Japanese Policy towards Preferential Trade Agreements and its Impact on Foreign Marchandise Trade, Contemporary Issues in Business and Government, Vol. 22, No. 1 (2016), pp. 51-67. DOI: http://dx.doi.org/10.7790/cibg.v22i1.34.
 18. Trade Regionalization in Contemporary East Asia, Research Papers of Wroclaw University of Economics No. 447, Publishing House of Wrocław University of Economics, Wrocław 2016, pp. 83-94 [ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041] [DOI: 10.15611/pn.2016.447.07].
 19. Institutional Economic Integration in East Asia. Evolution Assessment And Prospects [w:] International Business and Global Economy, No. 35/1, Gdansk 2016, pp. 144-156 [ISSN 2300-5102].
 20. Integracja z UE a zmiany na rynkach pracy krajów Europy Środkowo-Wschodniej [w:] B. Jóźwik, T. Stępniewski [red.], Transformacja, integracja i kryzysy w Europie Środkowej i Wschodniej, Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, Rok 14 (2016) Zeszyt 5, Lublin 2016, s. 141-161 [ISSN 1732-1395].

 


Ogłoszenia


Konferencje 

 

(pełna lista publikacji znajduje się poniżej w sekcji Załączniki)

  

 1. The 11th Asia-Pacific International Conference: Asia-Pacific Region and the EU. Partners or Competitors?, 9 listopada 2022, Organizator: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 2. 2022 KIPA-UN DESA International Forum: Public Administration and Governance for Sustainable Development in the Era of COVID-19; Seul, 14 września 2022 r., Organizator: Koreański Instytut Administracji Publicznej (Korea Institute of Public Administration - KIPA) oraz Departament Spraw Gospodarczych i Społecznych Narodów Zjednoczonych (United Nations Department of Economic and Social Affairs - UN DESA), w formule online (ZOOM)
 3. Ogólnopolska konferencja Zmiany w gospodarce, Wrocław, 29-30 września 2022 r., Organizator: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 4. Konferencja międzynarodowa: Exploring New Solutions to Old Challenges: How to overcome complex disasters in the EU and the world, Seul, 7-8 lipca 2022 r., Organizator: NCRE - National Research Centre on Europe, European Union Studies Association Asia Pacific (EUSA AP) University of Canterbury, Christchurch, New Zealand (ZOOM).
 5. Final International Conference (Jean Monnet Network SPEAC), Building Connectivity: Strategies for EU-Asia Relations, 19-20 czerwca 2022 r., Bruksela, Belgia
 6. Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Inwazja Rosji na Ukrainę: wybrane implikacje dla świata i Unii Europejskiej, w tym Polski organizowana przez Katedrę Integracji i Prawa Europejskiego Kolegium Gospodarki Światowej Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 9 czerwca 2022 r. w formule online (MS Teams)
 7. Workshop on East Asia Regional Integration from an International Relations Perspective - Challenges and Opportunities after RCEP Establishment, Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA), 6 maja 2022 r., w formule online, ZOOM
 8. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Wartość w biznesie. Wyzwania i problemy organizacji w warunkach niepewności", Politechnika Lubelska Wydział Zarządzania, PTE O/Lublin, Lublin, 28-29 kwietnia 2022 r.
 9. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Polska w gospodarce światowej - szanse i zagrożenia, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, 18 listopada 2021 r.
 10. The 10th Asia-Pacific International Conference: The Asia-Pacific Region in the Post-Pandemic Reality, The Asia-Pacific Research Center of Wrocław University of Economics and Business, Wroclaw, 16 November 2021
 11. Konferencja Katedry Integracji i Prawa Europejskiego SGH, pt. Polska w Unii Europejskiej. Raport 2021, SGH, Warszawa, 28 września 2021 r., konferencja online
 12. Konferencja ogólnopolska pt. Czy autonomia strategiczna to właściwa odpowiedź UE na zmieniający się świat?, Departament Ekonomiczny Unii Europejskiej, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa, 23 września 2021 r.
 13. Konferencja międzynarodowa: 16th International Conference of the European Association for Japanese Studies, 24-28 sierpnia 2021, Ghent University, Belgia, online conference
 14. The Reaseach Workshop and the Symposium, European Union-Japan Economic Partnership Agreement, Institute of East Asian Studies IN-EAST at the University of Duisburg-Essen,  November 10&19, 2020
 15. ECFIN Annual Research Conference, Europe’s quest for new models of sustainable growth and convergence, European Commission, 13 November 2020, Digital Event
 16. Konferencja międzynarodowa: Asia-Europe Sustainable CONnectivity (AESCON), 22-25 września 2020 r., Oranizator: Asia-Europe Meeting, Asia-Europe Foundiation, ERIA, Center for China&Globalization, konferencja online
 17. Brussels Economic Forum 2020, Restarting the EU Economy after Coronavirus, Organizator: European Commission, 8 września 2020 r., Digital Event
 18. Konferencja międzynarodowa: 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA): Education Excellence and Innovation Management: A 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges, 1-2 April 2020, Seville, Spain Organizator: IBIMA.
 19. Konferencja międzynarodowa: VII International Scientific and Practical Conference: Innovation: from theory to practice, 24-26 października 2019 r., Brześć, Białoruś; Organizator: Wydział Ekonomiczny Brzeskiego Państwowego Uniwersytetu Technicznego
 20. Visiting Scholar Seminar, Korea Institute for International Economic Policy (KIEP), 6 sierpnia 2019, KIEP, Sejong, Korea Południowa


Załączniki