Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Paweł Pasierbiak

Telefon
+48 81 537 51 68
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://umcs-pl.academia.edu/PawelPasierbiak
https://www.researchgate.net/profile/Pawel_Pasierbiak
https://orcid.org/account
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57202228807
Konsultacje

Pokój 614 (Rektorat)


 


Wtorek: 11.30-13.00


Środa: 9.45-11.15


 


Wydziałowy koordynator programów międzynarodowych


Uczelniany koordynator projektu TEMPUS-ELISAA nr 530531
D l a   s t u d e n t ó w


 


Wszystkie egzaminy i zaliczenia poprawkowe odbędą się 25 lutego 2020 r. o godz. 17 w Auli III.


 
Podstawy biznesu międzynarodowego (III Ek. spec. BM)


Egzamin: 7 lutego 2019 r. (piątek), godz. 9.00, Aula III


 


Harmonogram prezentacji przypadku przez grupy:


14 stycznia - pierwsza połowa grupy


21 stycznia - druga połowa grupy


 


WS1-2


WS 3-4 


 


Pełne materiały znajdują się na Wirtualnym Kampusie: https://kampus.umcs.pl/course/index.php?categoryid=1636 


 
Internacjonalizacja przedsiębiorstwa (III Ek. spec. BM)


Egzamin: 5 lutego 2019 r. (środa), godz. 9.00, Aula III


 


Ćwiczenia


CS1


 


Harmonogram prezentacji referatów na ćwiczeniach


 


4 grudnia 2019 r. 


  • Formy handlowe

 • Licencjonowanie

 • Franchising


 


18 grudnia 2019 r.


  • Kontrakty menadżerskie

 • Budowa zakładu pod klucz

 • Poddostawy


 


8 stycznia 2020 r.


  • Joint-venture

 • Alianse międzynarodowe

 • Filie/oddziały


 


Wykłady 


 


WS1-2


WS 3-4


WS 5


 


Pełne materiały znajdują się na Wirtualnym Kampusie: https://kampus.umcs.pl/course/index.php?categoryid=1636 


 
XXI wiek wiekiem Azji? (III Log.)


Egzamin: 7 lutego 2019 r. (piątek), godz. 9.00, Aula III


 


WY 1-2


WY 3-4


WY 5-6


WY 7


WY 8
System polityczny i ekonomiczno-społeczny Stanów Zjednoczonych (II Ek. II st. spec. SE)


Zaliczenie: 5 lutego 2019 r. (środa), godz. 9.00, Aula III


 


CS1 Materialy


WS1 


WS2


WS3


WS4


 


Pełne materiały znajdują się na Wirtualnym Kampusie: https://kampus.umcs.pl/course/index.php?categoryid=1636 


 
Wzrost znaczenia Azji w gospodarce światowej (studia doktoranckie) 


Zaliczenie: 5 lutego 2019 r. (środa), godz. 9.00, Aula III


 


 


Pełne materiały znajdują się na Wirtualnym Kampusie: https://kampus.umcs.pl/course/index.php?categoryid=1636 


 
Seminarium dyplomowe 2018/2019/2020


 


Adres

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5/614
20-031 Lublin

O sobie

Wykształcenie

 • Bluffton College (USA) - stypendium naukowe, 1998
 • Wydział Ekonomiczny UMCS, kierunek Ekonomia - rok ukończenia 2000
 • Wydział Ekonomiczny UMCS - uzyskanie stopnia naukowego doktora - 2008

Praca zawodowa

 • Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej, Wydział Ekonomiczny UMCS, od 2009 r.
 • Zakład Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej, Wydział Ekonomiczny UMCS, od 2000 r.

Zainteresowania naukowe

 • Rozwój gospodarczy oraz powiązania gospodarcze w regionie Azji i Pacyfiku
 • Rozwój gospodarczy Japonii ze szczególnym uwzględnieniem aspektu zewnętrznego tego procesu
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze (ze szczególnym uwzględnieniem powiązań handlowych oraz inwestycyjnych między podmiotami triady)
 • Transakcje w handlu zagranicznym

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • Transakcje handlu zagranicznego
 • Transatlantyckie stosunki gospodarcze
 • Internacjonalizacja przedsiębiorstwa
 • Zarządzanie międzynarodowe
 • Międzynarodowe stosunki polityczne
 • Rozwój gospodarczy Japonii
 • Azja w gospodarce światowej
 • Realizacja wieku Azji
 • Mikroekonomia
 • Economic Development of Japan
 • Asia in the World Economy
 • Transport międzynarodowy
 • International economics

Towarzystwa naukowe

 1. PECSA - Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej
 2. PTE - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 3. EAJS - European Association for Japanese Studies
 4. AAS - Association for Asian Studies

Działalność naukowa

Publikacje

(pełna lista publikacji znajduje się poniżej w sekcji Załączniki)

 

 1. The Position of South Korea in East Asian Regionalization in the 21st Century, World Economy Brief, Vol. 9, No. 20, September 18, 2019, s. 1-8 [ISSN 2233-9140]. 
 2. China's Role in East Asian Economic Integration since AFC – Evolution and Prospects [w:] The 11th International Scientific Conference New Challenges of Economic and Business Development – 2019: Incentives for Sustainable Economic Growth: Riga, Latvia, May 16-18, 2019. Proceedings. Riga: University of Latvia, 2019, s. 610-621 [ISBN 978-9934-18-428-4].
 3. Effects of Regional Market Integration. A Theorethical Approach, International Business and Global Economy, No. 37, Gdansk 2018, s. 533-543 [ISSN 2300-6102] [DOI 10.4467/23539496IB.18.039.9412].
 4. Infrastructure as a Prerequisite for East Asian Economic Integration [w:] T. Löster, T. Pavelka [red.], The 12th International Days of Statistics and Economics, Melandrium, Slaný 2018, s. 1337-1346 [ISBN 978-80-87990-14-8].
 5. An Indo-Pacific Economic Corridor – Premises and Implications of the U.S. Project [w:] T. Löster, T. Pavelka [red.], The 12th International Days of Statistics and Economics, Melandrium, Slaný 2018, s. 205-214 [ISBN 978-80-87990-14-8] [współautor: Sebastian Bobowski, UE we Wrocławiu].
 6. Causes, Origins and Possible Effects of the ASEAN Economic Community (AEC), Journal of ASEAN Studies, Vol. 6(1) 2018, pp. 1-29 [ISSN 2338-1361] [https://doi.org/10.21512/jas.v6i1.3897].
 7. Membership of Poland in the European Union. Convergence, Trade and Foreign Direct Investment, Keizai Boeki Kenkyu (The Studies in Economics and Trade), The Annual Bulletin, No. 44/2018, Kanagawa University, The Institute of Economics and Trade, Yokohama, Japan, pp. 227-239 [ISSN 0386-5193].
 8. Japan’s Role in East Asian Economic Regionalism, Institutions and Economies, Vol. 10, No. 2, April 2018, pp. 121-145 [ISSN 2232-1349] (współautor: Sang Chul Park – Korea Polytechnic University).
 9. Erie, PA and Lublin, PL - situational economic analysis of sister cities over the last twenty years, Journal of Applied Business and Economics (ISSN# 1499-691X), Vol. 19(10) 2017, pp. 48-67 [współautor: Bruce A. Kibler, Gannon University].
 10. In the Quest for Dominance in East Asia: Evolution of Economic Position of Japan and China, Research Papers of Wrocław University of Economics No. 486, Publishing House of Wrocław University of Economics, Wrocław 2017, pp. 49-60 [ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041] [DOI: 10.15611/pn.2017.486.04].
 11. Shift in Japanese Policy towards Preferential Trade Agreements and its Impact on Foreign Marchandise Trade, Contemporary Issues in Business and Government, Vol. 22, No. 1 (2016), pp. 51-67. DOI: http://dx.doi.org/10.7790/cibg.v22i1.34.
 12. Trade Regionalization in Contemporary East Asia, Research Papers of Wroclaw University of Economics No. 447, Publishing House of Wrocław University of Economics, Wrocław 2016, pp. 83-94 [ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041] [DOI: 10.15611/pn.2016.447.07].
 13. Institutional Economic Integration in East Asia. Evolution Assessment And Prospects [w:] International Business and Global Economy, No. 35/1, Gdansk 2016, pp. 144-156 [ISSN 2300-5102].
 14. Integracja z UE a zmiany na rynkach pracy krajów Europy Środkowo-Wschodniej [w:] B. Jóźwik, T. Stępniewski [red.], Transformacja, integracja i kryzysy w Europie Środkowej i Wschodniej, Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, Rok 14 (2016) Zeszyt 5, Lublin 2016, s. 141-161 [ISSN 1732-1395].
 15. Chiny a wschodnioazjatycka integracja gospodarcza de iure, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nr 266, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016, s. 167-177 [ISSN 2083-8611].
 16. Developments of Chinese Foreign Direct Investments in the ASEAN (2000-2013), Research Papers of Wroclaw University of Economics No. 413, Publishing House of Wroclaw University of Economics, Wrocław 2015, pp. 136-148 [ISBN 978-83-7695-494-3].
 17. Preferencyjne porozumienia handlowe w zagranicznej polityce ekonomicznej Japonii [w:] B. Drelich-Skulska, M. Domiter, W. Michalczyk [red.], Jabłko niezgody. Regionalne wyzwania współczesnej gospodarki światowej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 407, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2015, s. 159-168 [ISSN 1899-3192, eISSN 2392-0041].
 18. Wpływ międzynarodowej fragmentaryzacji procesów produkcji na handel zagraniczny Korei Południowej[w:] E. Molendowski, A. Mroczek [red.], Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie – wyzwania integracji i rozwoju, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015, s. 193-208 [ISBN 978-83-8030-020-0].
 19. Osłabienie powiązań gospodarczych Japonii z Unią Europejską w latach 2007-2014[w:] Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin – Polonia, Sectio H, Oeconomia vol. XLIX, 2, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015, s. 127-137 [ISSN 0459-9586].
 20. Tendencje wymiany towarowej ASEAN z Chińską Republiką Ludową, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 41, tom 1, Uniwersytet Szczeciński 2015, s. 363-375 [ISSN 1640-6818; ISSN 2080-4881].
 21. Influence of the Local Labor Market Condition on Investment Attractiveness of Lublin City [in:] Z. Pastuszak, M. Sagan, K. Żuk [eds.], Peripheral Metropolitan Areas in the European Union: the Case of Lublin, ToKnowPress, Bangkok, Celje, Lublin 2015, pp. 215-230 [ISBN 978-83-65020-06-2 (pdf)] (współautor: J. Kuśpit).

 

Publikacje w procesie recenzyjnym

 1. Merchandise Trade Developments in ASEAN Plus Three since Asian Financial Crisis, EU-ASEAN Conference, Lublin 2017.

 

Publikacje w przygotowaniu

 1. Economic Integration in East Asia and Europe. An Overview and Comparison of Motives and Conditions, EUSA AP, Tokyo 2017.
 2. Reasons and Conditions for European Economic Integration at the Contemporary Stage of its Development, EUSA AP, Taipei 2018.

 

 


Ogłoszenia


Konferencje 

 

(pełna lista publikacji znajduje się poniżej w sekcji Załączniki)

 

 

 1. Konferencja międzynarodowa: VII International Scientific and Practical Conference: Innovation: from theory to practice, 24-26 października 2019 r., Brześć, Białoruś; Organizator: Wydział Ekonomiczny Brzeskiego Państwowego Uniwersytetu Technicznego
 2. Visiting Scholar Seminar, Korea Institute for International Economic Policy (KIEP), 6 sierpnia 2019, KIEP, Sejong, Korea Południowa
 3. Konferencja międzynarodowa: New Leadership, New Priorities – the EU in 2019, 6-7 lipca 2019 r., Fudan University, Szanghaj, Chiny; Organizator: Fudan University, The European Union Studies Association Asia Pacific (EUSA AP) University of Canterbury, Christchurch, New Zealand.
 4. Konferencja międzynarodowa: The 11th International Scientific Conference New Challenges of Economic and Business Development – 2019: Incentives for Sustainable Economic Growth, 16-18 May 2019, Riga, Latvia; Organizer: Faculty of Business, Management and Economics, University of Latvia.
 5. Konferencja międzynarodowa: The 12th International Days of Statistics and Economics, 6-8 września 2018 r., Praga, Czechy; University of Economics, Prague; Faculty of Economics, The Technical University of Košice; Ton Duc Thang University.
 6. Konferencja międzynarodowa: The Future of the EU and European Integration in the Aftermath of Crisis, 28-29 czerwca 2018 r., Tajpej, Tajwan; Organizator: National Taiwan University, The European Union Studies Association Asia Pacific (EUSA AP) University of Canterbury, Christchurch, New Zealand.
 7. X Międzynarodowa Konferencja pt. The Develpment Challenges of Asia-Pacific Countries, Wrocław, 19-20 listopada 2017 r., Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
 8. Sympozjum: Poland and the European Union, 13-16 November 2017, Jokohama; Organizator: Kanagawa University, Jokohama, Japonia.
 9. Konferencja: Lublin w gospodarce Polski i Europy. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, 22-23 września 2017 r., Lublin; Organizator: Wydział Ekonomiczny UMCS, Prezydent Miasta Lublin.
 10. Konferencja międzynarodowa: EU-ASEAN. Models of Integration, 18-20 września 2017 r., Lublin; Organizator: Wydział Politologii UMCS, PAN, PISA, PESA, IRF.
 11. Konferencja międzynarodowa: The Roles of the EU and the Asia Pacific in the Global Era. Politics, International Relations, Economics and Law, 1-2 lipca 2017 r., Tokyo; Organizator: Aoyama Gakuin University, The European Union Studies Association Asia Pacific (EUSA AP) University of Canterbury, Christchurch, New Zealand.
 12. 19th Annual Academic Conference, Society of Business, Industry, and Economics (SOBIE), April 19-21, 2017, Sandestin Golf and Beach Resort, Destin, Florida, USA. Referat wygłoszony przez współautora opracowania - dra Bruca A. Kiblera (Gannon University, Erie, PA).
 13. Konferencja międzynarodowa: 2nd EAJS Japan Conference 2016, Economy Session, 24-25 września 2016 r., Kobe, Japonia, Organizator: European Assotiation for Japanese Studies, EAJS Local Committee at Kobe University.
 14. Konferencja międzynarodowa: 30 Years After the Single European Act, 29-30 czerwca 2016 r., Hong Kong; Organizator: Hong Kong Baptist University, The European Union Studies Association Asia Pacific (EUSA AP) University of Canterbury, Christchurch, New Zealand.
 15. IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Wyzwania gospodarki globalnej 2016, Gdańsk, 19-20 maja 2016 r., Organizator: Instytut Handlu Zagranicznego, Uniwersytet Gdański.
 16. VIII Międzynarodowa Konferencja pt. Dimensions of Regional Process in the Asia-Pacific Region, Wrocław, 16-17 listopada 2015 r., Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
 17. XIV Konferencja Naukowa pt. Procesy internacjonalizacji w gospodarce światowej, Katowice, 21 października 2015 r., Organizator: Katedra Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
 18. Seminarium z okazji jubileuszu 45-lecia pracy naukowej prof. dr hab. Bogumiły Muchy-Leszko, Współczesne i perspektywiczne wyzwania rozwoju gospodarczego w wymiarze europejskim i globalnym, Kazimierz Dolny, Organizator: Katedra Gospodarki Światowej i  Integracji Europejskiej, Wydział Ekonomiczny UMCS, 15-16 października 2015 r.
 19. Konferencja naukowa, Wybrane problem współczesnej gospodarki światowej, 19 czerwca 2015 r., Pobierowo, Organizator: Katedra Handlu Zagranicznego i Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński
 20. Konferencja międzynarodowa: Is the EU Still a Model for Asia-Pacific Regional Integration? The EU as Development Actor and Possibilities for Cooperation, 11-12 czerwca 2015 r., Seul, Korea Południowa; Organizator: The European Union Studies Association Asia Pacific (EUSA AP) University of Canterbury, Christchurch, New Zealand, KU-KIEP-SBS EU Centre, EUSA-Korea, CIES, KIET

 Załączniki