Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Grażyna Krasowicz-Kupis

prof. dr hab. Grażyna Krasowicz-Kupis
Stanowisko
profesor
Jednostki
INSTYTUT PSYCHOLOGII, KATEDRA PSYCHOLOGII EDUKACYJNEJ I DIAGNOZY PSYCHOLOGICZNEJ
Funkcje
Dyrektor Instytutu, Kierownik Katedry
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

semestr zimowy 2022/2023   


Dyżur dla studentów: poniedziałek 10.30 -11.30


W przypadku potrzeby konsultacji on-line, proszę o umawianie się drogą mailową i skorzystanie z tego łącza:


https://kampus.umcs.pl/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=193173&forceview=1


 


Dyżur instytutowy:


wtorek 9.30-11.30


 


 

Adres

Głęboka 45, budynek B
20-612 LUBLIN

O sobie

Psycholog, logpeda, specjalista w zakresie diagnozy psychologicznej oraz zaburzeń neurorozwojowych związanych z językiem i komunikacją pisemną


Działalność naukowa

Publikacje:

Monografie:

Krasowicz-Kupis, G. (2019) Nowa psychologia dysleksji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Krasowicz-Kupis, G., Wiejak, K., Filipiak. M., Gruszczyńska, K. (2019) Diagnoza psychologiczna dla potrzeb edukacji. Standardy dla psychologów pracujących w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Gdańsk: Harmonia Universalis. 

Krasowicz-Kupis, G. (2012) SLI i inne zaburzenia rozwoju językowego. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. 

 Krasowicz-Kupis G., Wiejak K., Gruszczyńska K. (2014) Katalog metod diagnozy rozwoju poznawczego dziecka na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, ss. 160, 

http://www.dysleksja.sli.ibe.edu.pl/images/download/KatalogMetodDiagnozyRozwoju_t1.pdf

 Krasowicz-Kupis G., Lipowska M. (2013) redWspieranie rozwoju jako wyzwanie interdyscyplinarne. Gdańsk: Harmonia Universalis. ss. 187.

 Czasopismo:

numer specjalny czasopisma L1 Educational Studies in Language and Literature, Special issue 2013- 2014, guest edited by Elżbieta Awramiuk & Grażyna Krasowicz-Kupis: Early Literacy Research in Poland

Krasowicz-Kupis, G., Wojnarska, A. (2017) Kwestionariusz KBK-R. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

 

Artykuły i rozdziały:

 

 

Knopik, T., Papuda-Dolińska, B.,  Wiejak,K., Krasowicz-Kupis, G.  (2021) Projektowanie uniwersalne jako perspektywa metodyczna edukacji włączającej.  Niepełnosprawność. Dyskursy pedagogiki specjalnej. 42 (53-69) 

 

Bedyńska, S., Campfield, D., Kaczan, R., Kaczmarek, M., Knopik, T., Kochańska, M. ., Krasowicz-Kupis, G., Krejtz, I., Orylska, A., Papuda-Dolińska, B., Rycielski, P., Rydzewska, K., Sędek, G., Smoczyńska, M., & Wiejak, K. (2021). Narzędzia diagnostyczne do oceny zdolności poznawczych dzieci i młodzieży – projekt wdrożeniowy. Przegląd Psychologiczny64(2), 9–23. https://doi.org/10.31648/pp.7323

Krasowicz-Kupis, G. (2020) Zaburzenia mowy i komunikacji (s. 352-365). W: I. Grzegorzewska, L. Cierpiałkowska, A.R.Borkowska (red.) Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Krasowicz-Kupis, G., Wiejak, K. (2020) Sprawności językowe dziecka a diagnoza psychologiczna. . (s. 177 – 196) W: E.Awramiuk, U.Andrejewicz (red.) Z problematyki kształcenia językowego, tom. VIII. Białystok, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

Wiejak, K., Krasowicz-Kupis, G. (2020) Dostosowania testów psychologicznych do badania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na przykładzie
dzieci emigranckich. (s. 197 – 220). W: E.Awramiuk, U.Andrejewicz (red.) Z problematyki kształcenia językowego, tom. VIII. Białystok, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

Awramiuk, E., Krasowicz-Kupis, G., Smoczyńska M. (2017) Early Literacy Policy and Practice in Poland. W: Kucirkova, N., Snow, C., Grover, V., McBride, C. (ed.), The Routledge International Handbook of Early Literacy Education. A Contemporary Guide to Literacy Teaching and Interventions in a Global Context, Routledge,  pp.139-149

Krasowicz-Kupis,G., Awramiuk, E.  (2017) Psycholingwistyczny model nabywania czytania i pisania w jezyku polskim – perspektywa rozwojowa i kliniczna. /w:/ A. Domagała, U. Mirecka (red.) Zaburzenia komunikacji pisemnej. Harmonia Universalis, Gdańsk, 110-132.

Krasowicz-Kupis,G.,  Wiejak, K. (2017) Diagnoza ryzyka specyficznego zaburzenia uczenia się w obszarze czytania i pisania z wykorzystaniem baterii diagnostycznych IBE /w:/ A. Domagała, U. Mirecka (red.) Zaburzenia komunikacji pisemnej. Harmonia Universalis, Gdańsk, 617-647.

Wiejak, K., Krasowicz-Kupis, G. (2017) Psychometryczne podstawy diagnozy trudności w czytaniu i pisaniu, czyli dlaczego potrzebujemy testów? /w:/ A. Domagała, U. Mirecka (red.) Zaburzenia komunikacji pisemnej. Harmonia Universalis, Gdańsk, 648-668.

Wiejak, K., Kaczan, R., Krasowicz-Kupis, G., Rycielski, P. (2017). Working memory and reading ability in children - a psycholinguistic perspective. L1-Educational Studies in Language and Literature, 17 , p. 1-22. https://doi.org/10.17239/L1ESLL-2017.17.04.01

Wiejak, K., Krasowicz-Kupis, G., Błaszczak, W. (2017) Trafność Skali prognoz edukacyjnych jako narzędzia do przesiewowej diagnozy specyficznego zaburzenia uczenia się czytania i pisania. Edukacja, 4(139), 5-25.

Kostka – Szymańska M., Krasowicz – Kupis G. (2017), Diagnoza rozwoju intelektualnego dzieci z zaburzeniami czytania i pisania oraz rozwoju językowego /w:/ A. Domagała, U. Mirecka (red.) Zaburzenia komunikacji pisemnej. Harmonia Universalis, Gdańsk, 648-668.

Awramiuk E., Krasowicz-Kupis G. (2014) Early literacy research in Poland – conditions, acquisition, contexts. Editorial. L1 Educational Studies in Language and Literature, 2014; volume 13-14; 1-5.

 Awramiuk E., Krasowicz-Kupis G. (2014) Reading and Spelling Acquisition in Polish: Educational and Linguistic Determinants. L1 Educational Studies in Language and Literature; volume 13-14; 1-24.

 Krasowicz-Kupis, G., Bogdanowicz, K. M. i Wiejak, K. (2014). Familial Risk of Dyslexia in Polish First Grade Pupils Based on the ARHQ-PL Questionnaire. Health Psychology Report, 2(4), 237-246.

Awramiuk E., Krasowicz-Kupis G., Wiejak K., Bogdanowicz K. (2014) Letter-name spelling in Polish and English: Different languages, the same strategy (?). Studies in language acquisition, learning, and corpora. Proceedings of the Tallinn University Institute of Estonian, Language and Culture, 16, 119-141.

 Gawron N., Krasowicz-Kupis G., Wiejak K., Bogdanowicz K., Jednoróg K. ( 2014). Niejęzykowe deficyty poznawcze u dzieci z dysleksją rozwojową i jej ryzykiem - przegląd badań. Psychologia rozwojowa, t. 19,