Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Iwona Hofman

prof. dr hab. Iwona Hofman
Stanowisko
profesor
Jednostki
PRACOWNIA BADAŃ NAD INSTYTUTEM LITERACKIM W PARYŻU, INSTYTUT NAUK O KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MEDIACH, KATEDRA DZIENNIKARSTWA
Funkcje
Dyrektor Instytutu, Kierownik Katedry, Kierownik Pracowni
Telefon
pokój 016: 81 537 60 20
Adres e-mail
Wyświetl

Adres

Plac Litewski 3
20-080 Lublin

O sobie

Profesor doktor habilitowany nauk humanistycznych; dyscyplina naukowa: nauki o polityce, nauki o mediach, specjalność naukowa: prasoznawstwo, teoria komunikacji społecznej. Kierownik Zakładu Dziennikarstwa i Pracowni Badań nad Instytutem Literackim w Paryżu, Profesor Uniwersytetu św. Cyryla i Metodego w Trnavie, ekspert Uniwersytetu Narodowego im. T. Szewczenki w Kijowie. Dziekan Wydziału Politologii UMCS.

Prowadzi badania w zakresie publicystyki i myśli politycznej polskiej emigracji po 1945 roku, koncentrując się na dorobku Jerzego Giedroycia i „Kultury”. W kręgu zainteresowań naukowych wyróżnia ponadto problemy współczesnego dziennikarstwa, związki mediów i polityki, teorię gatunków dziennikarskich, marketing polityczny.

Realizowała kilka projektów badawczych, w tym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (grant indywidualny, grant promotorski) oraz w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (w latach 2015-2018 projekt: „Publicystyka Leopolda Ungera” - nr umowy 0399/NPRH4/H1b/83/2015). W 2006 roku visiting professor w Instytucie Historii Najnowszej w Poczdamie.

Pełnione funkcje:
Członek Rady Doskonałości Naukowej
Zastępca Przewodniczącego Zaspołu Nauk Społecznych Rady Doskonałości Naukowej
Prezes Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej
Przewodnicząca Rady Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN
Sekretarz Kapituły Nagrody im. Jerzego Giedroycia
Przewodnicząca Kapituły Stypendium im. Leopolda Ungera
Członek Prezydium Komitetu Nauk Politycznych PAN
Członek zarządu Towarzystwa Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
Członek Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej, Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Kapituły Nagrody im. Pawła Stępki, Kapituły Nagrody im. Karola Jakubowicza, Kapituły Nagrody im. Abp. Jana Chrapka.
Sprawuje opiekę naukową nad Studenckim Kołem Dziennikarskim

Nagrody i osiągnięcia:
2013 Medal Edukacji Narodowej
2011 Srebrny Krzyż Zasługi
2010 Tytuł Kobiety Roku w kategorii Nauka przyznawany przez Kongres Kobiet
2007 Brązowy Krzyż Zasługi

PUBLIKACJE  
Monografie, rozprawy:
1. Dwugłos o PRL-u. Dzienniki polityczne Stefana Kisielewskiego i Mariana Brandysa, Wyd. UMCS, Lublin 2000, ss. 338.
2. Zjednoczona Europa w publicystyce paryskiej „Kultury”, Wyd. Morpol, Lublin 2001, ss. 126.
3. Ukraina, Litwa, Białoruś w publicystyce paryskiej „Kultury”, Wyd. Forum Naukowe, Poznań 2003, ss. 323.
4. Szkice o paryskiej „Kulturze”, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2004, ss. 250.
5. Szkice o paryskiej „Kulturze”, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2005, wyd. II, ss. 250.
6. Polityka, media, społeczeństwo. Studia i szkice, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2007, ss. 249.
7. I. Hofman (red.), „Kultura” paryska. Twórcy, dzieło, recepcja, Wyd. UMCS, Lublin 2007, ss. 235.
8. I. Hofman (red.), Udało mi się mieć ciekawe życie. Księga Jubileuszowa Leopolda Ungera, Wyd. UMCS, Lublin 2008, ss. 263.
9. Polska, Niemcy, Europa. Program zachodni paryskiej „Kultury”, Wyd. UMCS, Lublin 2009, ss. 404.
10. I. Hofman (red.), Współczesne media: status, aksjologia, funkcjonowanie, Wyd. UMCS, Lublin 2009, t. 1, ss. 482, t.2, ss. 336.
11. I. Hofman, L. Unger (red.), Teczki Giedroycia, Wyd. UMCS, Instytut Literacki w Paryżu, Lublin 2010, ss. 352.
12. I. Hofman (red.), Współczesne media, wolne media?, Wyd. UMCS, Lublin 2010, t. 1, ss. 265, t. 2, ss. 196, t. 3, ss. 234.
13. I. Hofman (red.), Unia Lubelska – Unia Europejska, Wyd. UMCS, Lublin 2010, ss. 357.
14. I. Hofman (red.), Wokół idei Jerzego Giedroycia, Wyd. UMCS, Lublin 2011, ss. 118.
15. I. Hofman (red.), Studia nad dziennikarstwem, Wyd. UMCS, Lublin 2011, ss. 192.
16. I. Hofman, W. Maguś (red.), Przez Kresy i historię po obrzeża polityki, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2011, t. 1, ss. 558, t. 2, ss. 505.
17. I. Hofman (red.), Marketing polityczny. Teoria i praktyka, Wyd. UMCS, Lublin 2011, ss. 112.
18. I. Hofman, D. Kępa-Figura (red.), Współczesne media: kryzys w mediach, Wyd. UMCS, Lublin 2012, t. 1, ss. 261, t.2, ss. 253.
19. I. Hofman (red.), Ukraiński polonofil: pamięci Bohdana Osadczuka, Wyd. UMCS, Lublin 2012, ss. 301.
20. I. Hofman, D. Kępa-Figura (red.), Współczesne media: język mediów, Wyd. UMCS, Lublin 2013, ss. 500.
21. I. Hofman, J. Maguś (red.), Obraz współczesnej Ukrainy w mediach w Polsce, Wyd. UMCS, Lublin 2014, ss. 301.
22. I. Hofman, D. Kępa-Figura (red.), Współczesne media: wartości mediów; Współczesne media: wartości w mediach, Wyd. UMCS, Lublin 2014, t. 1, ss. 287, t.2, ss. 239.
23. I. Hofman (red.), Journalist genres in contemporary mass media, Wyd.Verbum, Praga 2014, ss.231.
24. I. Hofman, J. Maguś (red.), Obraz współczesnej Ukrainy w mediach w Polsce,  Wyd. UMCS, Lublin 2014, ss. 301.
25. I. Hofman, D. Kępa-Figura (red.), Współczesne media. Medialny obraz świata, Wyd. UMCS, Lublin 2015, t. 1, ss. 316, t. 2, ss. 242.
26. I. Hofman (red.), Jan Karski. Misja kompletna, Wyd. UMCS, Lublin 2015, ss. 276;
27. I. Hofman (oprac. i posłowie) Wacław A. Zbyszewski „Zagubieni romantycy i inni”, Paryż-Kraków 2015, ss.302;
28.I. Hofman (red.),  Rosyjski łącznik: rzecz o Jerzym Pomianowskim, Wyd. UMCS, Lublin 2016, ss. 432.
29. I. Hofman, J. Maguś (red.), Obrazy Rosji i Rosjan w mediach,  Wyd. UMCS, Lublin 2016, ss. 359.
30. I. Hofman, D. Kępa-Figura (red.), Współczesne media. Media informacyjne, Wyd. UMCS, Lublin 2016, t. 1, ss. 215, t. 2, ss. 341.
31. I. Hofman (opracowanie), Jerzy Giedroyc-Leopold Unger. Korespondencja 1970-2000, Paryż-Kraków, 2016, ss. 455.
32. I. Hofman, D. Kępa-Figura (red.), Współczesne media. Gatunki w mediach, Wyd. UMCS, Lublin 2017, t. 1, ss. 491, t. 2, ss. 323.
33.  I. Hofman (red.), Kultura i jej odbiór w Polsce, Toruń 2017, ss. 298.
34. L. Unger, L’Aigle et le reste. Et le reste Vu de Bruxelles, (choix de textes et introduction par I. Hofman), Instytut Literacki Kultura, Fundacja Terytoria Książki, Paryż – Gdańsk 2017, pp. 400.

Ponadto autorka ponad 180 artykułów, recenzji i sprawozdań w czasopismach naukowych i pracach zbiorowych.