Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Łukasz Kruk

Stanowisko
profesor nadzwyczajny UMCS
Jednostki
ZAKŁAD RÓWNAŃ RÓŻNICZKOWYCH
Funkcje
Kierownik Zakładu
Telefon
(081) 537 6115
Konsultacje

Środa 12-14