Komisje Senackie

Senacka Komisja Rozwoju Kadry Naukowej
1. prof. dr hab. Wiesław I. Gruszecki – Przewodniczący
2. prof. dr hab. Małgorzata Cytryńska
3. dr hab. Renata Bizek-Tatara, prof. UMCS
4. dr hab. Ryszard Zdyb, prof. UMCS
5. prof. dr hab. Maciej Bałtowski  
6. prof. dr hab. Elwira Śliwkiewicz-Cisak
7. dr hab. Stanisława Byra, prof. UMCS
8. dr hab. Sławomir Terpiłowski, prof. UMCS
9. prof. dr hab. Marek Pietraś   
10. dr hab. Marek Kulik, prof. UMCS
11. dr Henryk Kowalski
12. prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska
13. mgr Anna Bukowska
14. mgr Karolina Marciszuk

Senacka Komisja Statutowa
1. dr hab. Arkadiusz Bereza, prof. UMCS – Przewodniczący
2. prof. dr hab. Andrzej Jakubecki
3. prof. dr hab. Marek Pietraś
4. dr hab. Stanisław Lachowski, prof. UMCS
5. dr hab. Jarosław Kostrubiec
6. dr hab. Piotr Łuczkiewicz, prof. UMCS
7. dr hab. Sławomir Terpiłowski, prof. UMCS
8. prof. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek
9. dr hab. Andrzej Różański
10. dr Wojciech Graliński
11. dr Wojciech Mojski
12. dr Bogusław Kasperek
13. dr Tomasz Bielecki
14. mgr Mateusz Derdak
15. Olga Kurzępa
16. Daniel Syta
17. Dawid Kępa
18. mgr Elżbieta Chodzyńska

Senacka Komisja Rozwoju Uniwersytetu   
1. prof. dr hab. Radosław Dobrowolski – Przewodniczący
2. prof. dr hab. Kazimierz Goebel
3. prof. dr hab. Wiesław Kamiński
4. prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski
5. prof. dr hab. Stanisław Michałowski
6. prof. dr hab. Anna Jarosz-Wilkołazka   
7. dr hab. Bogdan Księżopolski, prof. UMCS
8. prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska
9. prof. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek
10. prof. dr hab. Grażyna Krasowicz-Kupis
11. dr hab. Zbigniew Pastuszak, prof. UMCS
12. dr Andrzej Jakubowski
13. mgr Karol Pomykała
14. Patryk Bukała
15. mgr Jacek Kot

Senacka Komisja ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym
1. dr hab. Zbigniew Pastuszak, prof. UMCS – Przewodniczący
2. prof. dr hab. Iwona Hofman
3. prof. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek
4. dr hab. Ewa Głażewska, prof. UMCS
5. dr hab. Bogdan Księżopolski, prof. UMCS
6. dr hab. Piotr Łuczkiewicz, prof. UMCS
7. dr hab. Małgorzata Marczak
8. dr Artur Wysocki
9. Dawid Kobylański
10. Dominika Marek
11. dr hab. Jan Chadam, prof. UMCS
12. dr hab. Małgorzata Dumkiewicz, prof. UMCS
13. dr hab. Paweł Mergo, prof. UMCS
14. dr Ilona Skibińska-Fabrowska
 
Senacka Komisja Budżetowa
1. dr hab. Zbigniew Pastuszak, prof. UMCS – Przewodniczący
2. dr hab. Monika Budzyńska, prof. UMCS
3. dr hab. Beata Bylina
4. dr hab. Stanisława Byra, prof. UMCS
5. dr hab. Ewa Głażewska, prof. UMCS
6. dr hab. Paweł Pasierbiak
7. dr hab. Jolanta Szołno-Koguc, prof. UMCS
8. dr Grzegorz Wójcik
9. Paweł Zagrodniczek
10. dr hab. Irena Choma, prof. UMCS
12. prof. dr hab. Jerzy Węcławski
11. dr hab. Agnieszka Kister, prof. UMCS
13. mgr Grażyna Fiok – kanclerz UMCS
14. mgr Katarzyna Komotajtis – kwestor UMCS
15. Agnieszka Gryglicka

Senacka Komisja ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia
1. prof. dr hab. Dorota Kołodyńska – Przewodnicząca
2. dr hab. Monika Budzyńska, prof. UMCS
3. dr hab. Leszek Kopciuch, prof. UMCS
4. dr hab. Alicja Snoch-Pawłowska, prof. UMCS
5. dr hab. Mariusz Mazur, prof. UMCS
6. dr Tomasz Bielecki
7. dr Małgorzata Krzemińska-Adamek
8. dr Urszula Lewartowicz  
9. dr Ewelina Panas
10. dr  Jolanta Rodzoś, prof. UMCS
11. Dawid Kępa
12. Aleksandra Rybak
13. Natalia Tukiendorf
14. Daniel Syta
15. Dawid Kobylański
16. Paweł Zagrodniczek
17. dr hab. Mariusz Ausz

Komisja dyscyplinarna dla nauczycieli akademickich
1. dr hab. Magdalena Budyn-Kulik – Przewodnicząca
2. prof. dr hab. Barbara Gawda – Wiceprzewodnicząca
3. dr hab. Sławomir Patyra, prof. UMCS – Wiceprzewodniczący
4. prof. dr hab. Andrzej Kokowski
5. prof. dr hab. Jerzy Stelmasiak
6. dr hab. Krzysztof Bartnik, prof. UMCS
7. dr hab. Wojciech Konaszczuk, prof. UMCS
8. dr Barbara Dudzik
9. dr hab. Elżbieta Bukalska, prof. UMCS
10. prof. dr hab. Anna Zdziennicka
11. dr hab. Grzegorz Koksanowicz
12. prof. dr hab. Lesław Hostyński
13. dr hab. Ewa Kruk, prof. UMCS
14. dr hab. Kamil Sikora, prof. UMCS
15. dr hab. Jacek Chodorowski, prof. UMCS
16. stud. Piotr Pawelski
17. stud. Olga Kurzępa
18. stud. Dawid Kobylański
19. stud. Patryk Bukała
20. stud. Paweł Zagrodniczek

Komisja dyscyplinarna dla doktorantów
1. dr hab. Adrian Niewęgłowski – Przewodniczący
2. dr hab. Teresa Bednarczyk, prof. UMCS – Wiceprzewodnicząca
3. dr hab. Tomasz Woźniak, prof. UMCS
4. dr hab. Grzegorz Wójcik, prof. UMCS
5. dr hab. Andrzej Niewiadomski, prof. UMCS
6. dr Maciej Podleśny
7. mgr Maciej Wodziński
8. mgr Monika Sztandera-Tymoczek
9. mgr Katarzyna Osiak-Krynicka
10. mgr Jarosław Kowalski

Odwoławcza komisja dyscyplinarna dla doktorantów
1. prof. dr hab. Andrzej Dawidowicz – Przewodniczący
2. dr hab. Bartosz Liżewski, prof. UMCS – Wiceprzewodniczący
3. dr Julita Rybczyńska
4. dr hab. Agnieszka Kister
5. mgr Ewa Majewska
6. mgr Tomasz Słapczyński
 
Komisja dyscyplinarna dla studentów
1. dr hab. Marek Kulik, prof. UMCS – Przewodniczący
2. dr hab. Rafał Poździk, prof. UMCS – Wiceprzewodniczący  
3. prof. dr hab. Ewa Maj – Wiceprzewodnicząca
4. dr Marek Woźnicki
5. dr hab. Halina Kucharczyk, prof. UMCS
6. dr hab. Aleksandra Szcześ, prof. UMCS
7. dr hab. Teresa Krasowska, prof. UMCS
8. dr hab. Jerzy Żywicki, prof. UMCS
9. dr Tomasz Woś
10. dr Iwona Wieleba
11. dr Małgorzata Szymańska
12. dr Krzysztof Kukuryk
13. dr Anna Fermus-Bobowiec
14. dr Agnieszka Szczekala
15. stud. Piotr Pawelski
16. stud. Olga Kurzępa
17. stud. Dawid Kobylański
18. stud. Iwona Bielecka
19. stud. Katarzyna Wrona
20. stud. Natalia Tukiendorf

Odwoławcza komisja dyscyplinarna dla studentów
1. dr hab. Zbigniew Kmiecik, prof. UMCS – Przewodniczący
2. dr hab. Ewa Nowak-Teter, prof. UMCS – Wiceprzewodnicząca
3. prof. dr hab. Elżbieta Krzemińska
4. dr Eliza Komierzyńska-Orlińska
5. dr Marta Mozgawa-Saj
6. dr Piotr Zieliński
7. dr Kamila Wlizło
8. dr Kamila Kupisz
9. stud. Dawid Kępa
10. stud. Justyna Golonka
11. stud. Aleksandra Rybak
12. stud. Patryk Bukała