Komisje Senackie

Senacka Komisja Rozwoju Kadry Naukowej
1. prof. dr hab. Wiesław I. Gruszecki – Przewodniczący
2. prof. dr hab. Maciej Bałtowski  
3. prof. dr hab. Małgorzata Cytryńska
4. prof. dr hab. Marek Pietraś  
5. prof. dr hab. Elwira Śliwkiewicz-Cisak
6. prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska
7. dr hab. Renata Bizek-Tatara, prof. UMCS
8. dr hab. Stanisława Byra, prof. UMCS
9. dr hab. Marek Kulik, prof. UMCS
10. dr hab. Sławomir Terpiłowski, prof. UMCS
11. dr hab. Ryszard Zdyb, prof. UMCS
12. dr Henryk Kowalski
13. mgr Anna Bukowska
14. mgr Jacek Czerwiński


Senacka Komisja Statutowa
1. dr hab. Arkadiusz Bereza, prof. UMCS – Przewodniczący
2. prof. dr hab. Andrzej Jakubecki
3. prof. dr hab. Marek Pietraś
4. prof. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek
5. dr hab. Jarosław Kostrubiec, prof. UMCS  
6. dr hab. Stanisław Lachowski, prof. UMCS
7. dr hab. Piotr Łuczkiewicz, prof. UMCS
8. dr hab. Sławomir Terpiłowski, prof. UMCS
9. dr hab. Andrzej Różański
10. dr Tomasz Bielecki
11. dr Wojciech Graliński
12. dr Bogusław Kasperek
13. dr Wojciech Mojski
14. mgr Elżbieta Chodzyńska
15. mgr Maciej Bień
16. mgr Krzysztof Niewęgłowski
17. Nina Samoń
18. Dawid Kępa
19. Domika Pycka

Senacka Komisja Rozwoju Uniwersytetu   
1. prof. dr hab. Radosław Dobrowolski – Przewodniczący
2. prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski
3. prof. dr hab. Kazimierz Goebel
4. prof. dr hab. Anna Jarosz-Wilkołazka
5. prof. dr hab. Wiesław Kamiński
6. prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska
7. prof. dr hab. Grażyna Krasowicz-Kupis
8. prof. dr hab. Stanisław Michałowski
9. prof. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek
10. dr hab. Zbigniew Pastuszak, prof. UMCS
11. dr Andrzej Jakubowski
12. mgr Jacek Kot
13  mgr Karol Pomykała
14. mgr Jacek Czerwiński
15. Kacper Janik

Senacka Komisja ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym
1. prof. dr hab. Zbigniew Pastuszak – Przewodniczący
2. prof. dr hab. Iwona Hofman
3. prof. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek
4. dr hab. Jan Chadam, prof. UMCS
5. dr hab. Małgorzata Dumkiewicz, prof. UMCS
6. dr hab. Ewa Głażewska, prof. UMCS
7. dr hab. Piotr Łuczkiewicz, prof. UMCS
8. dr hab. Paweł Mergo, prof. UMCS
9. dr hab. Małgorzata Marczak
10. dr Ilona Skibińska-Fabrowska
11. dr Artur Wysocki
12. Alicja Prus
13. Paulina Jamrozik
14. mgr Agnieszka Smreczyńska-Gąbka


Senacka Komisja Budżetowa
1. dr hab. Zbigniew Pastuszak, prof. UMCS – Przewodniczący
2. prof. dr hab. Jerzy Węcławski
3. dr hab. Monika Budzyńska, prof. UMCS
4. dr hab. Stanisława Byra, prof. UMCS
5. dr Wieńczysław Niemirowski
6. dr hab. Ewa Głażewska, prof. UMCS
7. dr hab. Agnieszka Kister, prof. UMCS
8. dr hab. Jolanta Szołno-Koguc, prof. UMCS
9. dr hab. Beata Bylina, prof. UMCS
10. dr hab. Paweł Pasierbiak, prof. UMCS
11  dr hab. Grzegorz Wójcik, prof. UMCS
12. mgr Grażyna Fiok – kanclerz UMCS
13. mgr Katarzyna Komotajtis – kwestor UMCS
14. Adam Pudło
15. Kacper Iwaszek
 
Senacka Komisja ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia
1. prof. dr hab. Dorota Kołodyńska – Przewodnicząca
2. dr hab. Monika Budzyńska, prof. UMCS
3. dr hab. Leszek Kopciuch, prof. UMCS
4. dr hab. Mariusz Mazur, prof. UMCS
5. dr hab. Alicja Snoch-Pawłowska, prof. UMCS
6. dr  Jolanta Rodzoś, prof. UMCS
7. dr hab. Mariusz Ausz
8. dr Tomasz Bielecki, prof. UMCS
9. dr Małgorzata Krzemińska-Adamek
10. dr Urszula Lewartowicz  
11. dr Ewelina Panas
12. Wiktor Karschnia
13. Dawid Kobylański
14. Kacper Iwaszek
15. Piotr Kawka
16. Weronika Chołojczyk
17. Paulina Jamrozik

Komisja dyscyplinarna dla nauczycieli akademickich
1. dr hab. Magdalena Budyn-Kulik – Przewodnicząca
2. prof. dr hab. Barbara Gawda – Wiceprzewodnicząca
3. dr hab. Sławomir Patyra, prof. UMCS – Wiceprzewodniczący
4. prof. dr hab. Andrzej Kokowski
5. prof. dr hab. Lesław Hostyński
6. prof. dr hab. Jerzy Stelmasiak
7. prof. dr hab. Anna Zdziennicka
8. dr hab. Krzysztof Bartnik, prof. UMCS
9. dr hab. Elżbieta Bukalska, prof. UMCS
10. dr hab. Jacek Chodorowski, prof. UMCS
11. dr hab. Wojciech Konaszczuk, prof. UMCS
12. dr hab. Ewa Kruk, prof. UMCS
13. dr hab. Kamil Sikora, prof. UMCS
14. dr hab. Grzegorz Koksanowicz
15. dr Barbara Dudzik
16. stud. Kacper Janik
17. stud. Dawid Kobylański
18. stud. Nina Samoń
19. stud. Paulina Jamrozik
20. stud. Kaja Szach

Komisja dyscyplinarna dla doktorantów
1. dr hab. Adrian Niewęgłowski – Przewodniczący
2. dr hab. Teresa Bednarczyk, prof. UMCS – Wiceprzewodnicząca
3. dr hab. Andrzej Niewiadomski, prof. UMCS
4. dr hab. Grzegorz Wójcik, prof. UMCS
5. dr hab. Tomasz Woźniak, prof. UMCS
6. dr Maciej Podleśny
7. mgr Marcin Daniel
8. mgr Barbara Pietrzyk-Tobiasz
9. mgr Jarosław Kowalski

Odwoławcza komisja dyscyplinarna dla doktorantów
1. prof. dr hab. Andrzej Dawidowicz – Przewodniczący
2. dr hab. Bartosz Liżewski, prof. UMCS – Wiceprzewodniczący
3. dr hab. Agnieszka Kister
4. dr Julita Rybczyńska
5. mgr Barbara Pietrzyk-Tobiasz
6. mgr Jarosław Kowalski

Komisja dyscyplinarna dla studentów
1. dr hab. Marek Kulik, prof. UMCS – Przewodniczący
2. prof. dr hab. Ewa Maj – Wiceprzewodnicząca
3. dr hab. Rafał Poździk, prof. UMCS – Wiceprzewodniczący  
4. dr hab. Halina Kucharczyk, prof. UMCS
5. dr hab. Aleksandra Szcześ, prof. UMCS
6. dr hab. Teresa Krasowska, prof. UMCS
7. dr hab. Jerzy Żywicki, prof. UMCS
8. dr Anna Fermus-Bobowiec
9. dr Krzysztof Kukuryk
10. dr Agnieszka Szczekala
11. dr Małgorzata Szymańska
12. dr Iwona Wieleba
13. dr Tomasz Woś
14. dr Marek Woźnicki
15. stud. Alicja Prus
16. stud. Natasza Łapińska
17. stud. Weronika Chołojczyk
18. stud. Julia Wiatr
19. stud. Dawid Kobylański
20. stud. Kacper Janik

Odwoławcza komisja dyscyplinarna dla studentów
1. dr hab. Zbigniew Kmiecik, prof. UMCS – Przewodniczący
2. dr hab. Ewa Nowak-Teter, prof. UMCS – Wiceprzewodnicząca
3. prof. dr hab. Elżbieta Krzemińska
4. dr Eliza Komierzyńska-Orlińska
5. dr Kamila Kupisz
6. dr Marta Mozgawa-Saj
7. dr Kamila Wlizło
8. dr Piotr Zieliński
9. stud. Aleksandra Kukiełka
10. stud. Paweł Zagrodniczek
11. stud. Nina Samoń
12. stud. Aleksandra Bartoszek