Komisje Senackie

I.    Senacka Komisja Statutowa
1.    prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak – Przewodnicząca
2.    dr hab. Arkadiusz Bereza prof. nadzw.
3.    prof. dr hab. Wiesław Kamiński
4.    prof. dr hab. Grzegorz Janusz
5.    prof. dr hab. Kazimierz Trębacz
6.    prof. dr hab. Andrzej Jakubecki
7.    dr hab. Sławomir Patyra prof. nadzw.
8.    dr hab. Robert Litwiński prof. nadzw.
9.    doc. dr Wiesław Perdeus
10.   doc. dr Wiesław Tekely
11.   dr Jakub Kosowski
12.   dr Henryk Kowalski
13.   dr Maria Nowak
14.   mgr Elżbieta Chodzyńska
15.   doktorant mgr Mateusz Derdak
16.   stud. Agnieszka Bednarska
17.   stud. Oktawia Banach


II.    Senacka Komisja Organizacji i Rozwoju Uniwersytetu
1.    prof. dr hab. Stanisław Michałowski – Przewodniczący   
2.    prof. dr hab. Kazimierz Goebel
3.    prof. dr hab. Marian Harasimiuk
4.    prof. dr hab. Wiesław Kamiński
5.    prof. dr hab. Wiesław Skrzydło
6.    prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski
7.    dr Mirosław Krukowski
8.    dr Henryk Kowalski
9.    dr Józef Kaczor
10.   mgr Anna Bukowska
11.   mgr Urszula Zielińska
12.   mgr Elżbieta Chodzyńska
13.   doktorantka mgr Joanna Kukier
14.   stud. Oktawia Banach
15.   stud. Paweł Wermiński


III.    Senacka Komisja Budżetu i Finansów
1.    prof. dr hab. Jerzy Węcławski – Przewodniczący
2.    prof. dr hab. Władysław Janusz
3.    prof. dr hab. Ryszard Dębicki
4.    prof. dr hab. Antoni Hanusz
5.    dr hab. Zbigniew Korczak prof. nadzw.  
6.    dr hab. Jolanta Szołno-Koguc prof. nadzw.
7.    dr hab. Irena Choma prof. nadzw.
8.    dr Jakub Kosowski
9.    dr Joanna Świderska
10.   dr Marta Łacek
11.   dr Monika Kępa
12.   mgr Anna Bukowska
13.   Agnieszka Weinberger-Zarzycka
14.   doktorant mgr Paweł Gajewski
15.   stud. Magdalena Mandzińska
16.   stud. Joanna Tomasiak


IV.    Senacka Komisja Dydaktyki i Wychowania
1.    prof. dr hab. Urszula Bobryk – Przewodnicząca
2.    dr hab. Alina Orłowska prof. nadzw.
3.    dr hab. Przemysław Matuła  prof. nadzw.
4.    dr hab. Dorota Kołodyńska prof. nadzw.
5.    dr hab. Andrzej Wrzyszcz  prof. nadzw.
6.    dr hab. Marek Woźniak  prof. nadzw.
7.    dr hab. Urszula Kusio prof. nadzw.
8.    dr hab. Alicja Snoch-Pawłowska
9.    dr hab. Marzena Bernatowicz prof. nadzw.
10.   dr hab. Wojciech Zgłobicki prof. nadzw.
11.   dr hab. Magdalena Staszczak
12.   dr hab. Wojciech Ziętara
13.   dr Małgorzata Kamieniecka
14.   dr Monika Napora
15.   dr Monika Baczewska-Ciupak
16.   dr Małgorzata Kuśpit
17.   dr Anna Matuszewska
18.   dr Joanna Wierzejska
19.   dr Ewelina Panas
20.   dr Tomasz Bielecki
21.   doktorantka mgr Aleksandra Jargiełło
22.   stud. Agnieszka Kotek
23.   stud. Paweł Mikszyński
24.   stud. Maciej Bień


V.    Senacka Komisja Badań Naukowych
1.    prof. dr hab. Radosław Dobrowolski – Przewodniczący  
2.    prof. dr hab. Iwona Hofman
3.    prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
4.    prof. dr hab. Kazimierz Trębacz
5.    prof. dr hab. Jerzy Szczodrak
6.    prof. dr hab. Janusz Kirenko
7.    prof. dr hab. Marek Pietraś
8.    prof. dr hab. Władysław Janusz
9.    dr hab. Anna Deryło – Marczewska  prof. nadzw.
10.   dr hab. Robert Litwiński prof. nadzw.
11.   dr hab. Krzysztof Szymanowicz prof. nadzw.
12.   dr hab. Sławomir Terpiłowski prof. nadzw.
13.   dr hab. Zbigniew Pastuszak prof. nadzw.
14.   dr hab. Stefan Zbigniew Korczak prof. nadzw.
15.   dr hab. Grzegorz Smyk prof. nadzw.
16.   dr hab. Włodzimierz Piątkowski prof. nadzw.
17.   dr hab. Anna Kanios prof. nadzw.
18.   dr hab. Bożena Jasińska prof. nadzw.
19.   dr hab. Andrzej Ostrowski
20.   dr Agata Bartyzel
21.   dr Agnieszka Marcewicz-Kuba
22.   doktorantka mgr Karolina Nawłatyn
23.   stud. Magdalena Mandzińska
24.   stud. Joanna Tomasiak


VI.    Senacka Komisja Wydawnictw
1.    prof. dr hab. Radosław Dobrowolski – Przewodniczący
2.    prof. dr hab. Maria Łanczont
3.    prof. dr hab. Janusz Ryczkowski
4.    dr hab. Marek Woźniak prof. nadzw.
5.    dr hab. Leszek Kopciuch prof. nadzw.
6.    dr hab. Anna Rakowska prof. nadzw.
7.    dr hab. Beata Jeżyńska prof. nadzw.
8.    dr hab. Grażyna Stachyra

9.    dr hab. Ewa Kruk
10.    dr Małgorzata Kuśpit
11.   dr Piotr Majewski
12.   dr Grzegorz Nowak
13.   doktorantka mgr Katarzyna Osiak-Krynicka
14.   stud. Joannę Tomasiak


VII.    Senacka Komisja Współpracy z Zagranicą
1.    prof. dr hab. Radosław Dobrowolski – Przewodniczący
2.    prof. dr hab. Walenty Baluk
3.    prof. dr hab. Marek Pietraś
4.    prof. dr hab. Karol I. Wysokiński
5.    dr hab. Irmina Wawrzyczek prof. nadzw.
6.    dr hab. Agnieszka Pidek prof. nadzw.
7.    dr hab. Marek Hetmański prof. nadzw.
8.    dr hab. Małgorzata Stefaniuk prof. nadzw.
9.    dr hab. Anna Deryło-Marczewska prof. nadzw.
10.   dr hab. Joanna Czarnecka
11.   dr hab. Radosław Mącik
12.   dr Barbara Bilewicz-Kuźnia
13.   dr Danuta Kuciak
14.   dr Katarzyna Radzik-Maruszak
15.   doktorant mgr Jakub Wołyniec
16.   stud. Filip Pinzuła


VIII.    Senacka Komisja Współpracy z Gospodarką
1.    prof. dr hab. Stanisław Michałowski – Przewodniczący
2.    prof. dr hab. Andrzej Kidyba
3.    prof. dr hab. Jerzy Nawrocki
4.    prof. dr hab. Janusz Szczodrak
5.    dr hab. Przemysław Matuła prof. nadzw.
6.    dr hab. Dorota Kołodyńska prof. nadzw.
7.    dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek prof. nadzw.
8.    dr hab. Piotr Łuczkiewicz
9.    dr hab. Joanna Czarnecka
10.   dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent
11.   doc. dr Wiesław Perdeus
12.   dr hab. Paweł Rydzewski
13.   dr Wojciech Maguś
14.   dr Beata Rodzik
15.   dr Marta Łacek
16.   mgr Anna Bukowska  
17.   mgr Elżbieta Chodzyńska
18.   mgr Jacek Kot
19.   doktorant mgr Vitalij Smygur
20.   stud. Weronika Skałbania
21.   stud. Mateusz Kisielewski


IX.    Senacka Komisja Rozwoju Kadry Naukowej
1.    dr hab. Arkadiusz Bereza prof. nadzw. – Przewodniczący
2.    prof. dr hab. Krzysztof Amielańczyk
3.    prof. dr hab. Maciej Bałtowski
4.    prof. dr hab. Marzena Bernatowicz
5.    prof. dr hab. Mieczysław Budzyński
6.    prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska
7.    prof. dr hab. Maria Łanczont
8.    prof. dr hab. Kazimierz Trębacz
9.    dr hab. Cezary Domański prof. nadzw.
10.   dr hab. Krystyna Leszczyńska
11.   dr Józef Kaczor
12.   dr hab. Tomasz Kitliński
13.   dr Henryk Kowalski
14.   doktorant mgr Paweł Gajewski


Komisja dyscyplinarna dla nauczycieli akademickich

1.    Prof. dr hab. Marek Mozgawa – przewodniczący
2.    Prof. dr hab. Maria Łanczont – wiceprzewodnicząca
3.    Dr hab. Sławomir Patyra prof. nadzw. – wiceprzewodniczący
4.    Prof. dr hab. Andrzej Kokowski
5.    Prof. dr hab. Jerzy Stelmasiak
6.    Dr hab. Krzysztof Bartnik prof. nadzw.
7.    Dr hab. Bartosz Liżewski
8.    Dr Barbara Dudzik
9.    Dr Wiesław Perdeus

10. prof. dr hab. Anna Zdziennicka

11. prof. dr hab. Bożena Dziemidok-Olszewska

12. prof. dr hab. Grażyna Krasowicz-Kupis

13. prof. dr hab. Lesław Hostyński

14. dr hab. Ewa Kruk

15. dr hab. Kamil Sikora
16.   Magdalena Mandzińska
17.   Kinga Włodarczyk
18.   Oktawia Banach

19. Magdalena Sobiesiak

20. Magdalena Wróbel


Komisja dyscyplinarna dla doktorantów
1.    dr hab. Ireneusz Nowikowski prof. nadzw. – Przewodniczący
2.    prof. dr hab. Władysława Bryła – Wiceprzewodnicząca
3.    dr hab. Janusz Niczyporuk prof. nadzw. – Wiceprzewodniczący
4.    dr hab. Grzegorz Wójcik prof. nadzw.
5.    dr hab. Andrzej Niewiadomski
6.    dr hab. Aneta Michalska-Warias prof. nadzw.
7.    mgr Joanna Zubilewicz
8.    mgr Kacper Przykaza
9.    mgr Piotr Wróbel
10.   mgr Katarzyna Osiak-Krynicka


Odwoławcza komisja dyscyplinarna dla doktorantów
1.    prof. dr hab. Andrzej Dawidowicz – Przewodniczący
2.    prof. dr hab. Genowefa Sobczyk
3.    dr Julita Rybczyńska
4.    mgr Łukasz Kalinowski
5.    mgr Mateusz Derdak


Komisja dyscyplinarna dla studentów
1.    dr hab. Marek Kulik – Przewodniczący
2.    dr hab. Wojciech Orłowski prof. nadzw.  – Wiceprzewodniczący
3.    prof. dr hab. Ewa Maj
4.    dr hab. Magdalena Budyn - Kulik
5.    dr hab. Halina Kucharczyk
6.    dr hab. Aleksandra Szcześ
7.    dr hab. Teresa Krasowska
8.    dr hab. Jerzy Żywicki
9.    dr Tomasz Woś
10.   dr Iwona Wieleba
11.   dr Jakub Kosowski
12.   dr Krzysztof Kukuryk
13.   dr Anna Fermus – Bobowiec
14.   dr Agnieszka Szczekala
15.   mgr Małgorzata Szymańska
16.   Agnieszka Bednarska
17.   Patrycja Bańska
18    Mateusz Kurzyna
19.   Filip Pinzuł
20.   Paweł Wermiński
21.   Julita Marczak
22.   Oktawia Banach
23.   Joanna Beksiak
24.   Aleksandra Szastak
25.   Bartosz Paluszek


Odwoławcza komisja dyscyplinarna dla studentów
1.    dr hab. Ireneusz Nowikowski prof. nadzw.  – Przewodniczący
2.    dr hab. Zbigniew Kmiecik – Wiceprzewodniczący
3.    dr hab. Elżbieta Krzemińska prof. nadzw.
4.    dr Eliza Komierzyńska
5.    dr Patrycja Kozłowska – Kalisz
6.    dr Piotr Zieliński
7.    Dawid Skowronek
8.    Kinga Włodarczyk
9.    Paweł Mikszyński
10.   Jędrzej Wyczółkowski

 

 

Rzecznicy dyscyplinarni

ds. nauczycieli akademickich - prof. dr hab. Katarzyna Dudka

ds. doktorantów - dr Katarzyna Nazar

ds. studentów - dr Michał Mazurek

                    - dr Jarosław Dudzik

                    - dr Włodzimierz Gogłoza

                    - dr Marzena Myślińska

                    - dr Dorota Orkiszewska

                    - dr Edyta Lis