Komisje Senackie

Senacka Komisja Rozwoju Kadry Naukowej
1. prof. dr hab. Wiesław I. Gruszecki – Przewodniczący
2. prof. dr hab. Maciej Bałtowski  
3. prof. dr hab. Małgorzata Cytryńska
4. prof. dr hab. Marek Pietraś  
5. prof. dr hab. Elwira Śliwkiewicz-Cisak
6. prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska
7. dr hab. Renata Bizek-Tatara, prof. UMCS
8. dr hab. Stanisława Byra, prof. UMCS
9. dr hab. Marek Kulik, prof. UMCS
10. dr hab. Sławomir Terpiłowski, prof. UMCS
11. dr hab. Ryszard Zdyb, prof. UMCS
12. dr Henryk Kowalski
13. mgr Anna Bukowska
14. mgr Jerzy Norkowski
15. mgr Karolina Marciszuk

Senacka Komisja Statutowa
1. dr hab. Arkadiusz Bereza, prof. UMCS – Przewodniczący
2. prof. dr hab. Andrzej Jakubecki
3. prof. dr hab. Marek Pietraś
4. prof. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek
5. dr hab. Jarosław Kostrubiec, prof. UMCS  
6. dr hab. Stanisław Lachowski, prof. UMCS
7. dr hab. Piotr Łuczkiewicz, prof. UMCS
8. dr hab. Sławomir Terpiłowski, prof. UMCS
9. dr hab. Andrzej Różański
10. dr Tomasz Bielecki
11. dr Wojciech Graliński
12. dr Bogusław Kasperek
13. dr Wojciech Mojski
14. mgr Elżbieta Chodzyńska
15. mgr Krzysztof Niewęgłowski
16. Olga Kurzępa
17. Dawid Kępa
18. Daniel Syta

Senacka Komisja Rozwoju Uniwersytetu   
1. prof. dr hab. Radosław Dobrowolski – Przewodniczący
2. prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski
3. prof. dr hab. Kazimierz Goebel
4. prof. dr hab. Anna Jarosz-Wilkołazka
5. prof. dr hab. Wiesław Kamiński
6. prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska
7. prof. dr hab. Grażyna Krasowicz-Kupis
8. prof. dr hab. Stanisław Michałowski
9. prof. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek
10. dr hab. Bogdan Księżopolski, prof. UMCS
11. dr hab. Zbigniew Pastuszak, prof. UMCS
12. dr Andrzej Jakubowski
13. mgr Jacek Kot
14  mgr Karol Pomykała
14. Patryk Bukała

Senacka Komisja ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym
1. dr hab. Zbigniew Pastuszak, prof. UMCS – Przewodniczący
2. prof. dr hab. Iwona Hofman
3. prof. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek
4. dr hab. Jan Chadam, prof. UMCS
5. dr hab. Małgorzata Dumkiewicz, prof. UMCS
6. dr hab. Ewa Głażewska, prof. UMCS
7. dr hab. Bogdan Księżopolski, prof. UMCS
8. dr hab. Piotr Łuczkiewicz, prof. UMCS
9. dr hab. Paweł Mergo, prof. UMCS
10. dr hab. Małgorzata Marczak
11. dr Ilona Skibińska-Fabrowska
12. dr Artur Wysocki
13. Dawid Kobylański
14. Dominika Marek
15. mgr Barbara Pietrzyk-Tobiasz

Senacka Komisja Budżetowa
1. dr hab. Zbigniew Pastuszak, prof. UMCS – Przewodniczący
2. prof. dr hab. Jerzy Węcławski
3. dr hab. Monika Budzyńska, prof. UMCS
4. dr hab. Stanisława Byra, prof. UMCS
5. dr Wieńczysław Niemirowski
6. dr hab. Ewa Głażewska, prof. UMCS
7. dr hab. Agnieszka Kister, prof. UMCS
8. dr hab. Jolanta Szołno-Koguc, prof. UMCS
9. dr hab. Beata Bylina
10. dr hab. Paweł Pasierbiak
11  dr Grzegorz Wójcik
12. mgr Grażyna Fiok – kanclerz UMCS
13. mgr Katarzyna Komotajtis – kwestor UMCS
14. Agnieszka Gryglicka
15. Paweł Zagrodniczek
 
Senacka Komisja ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia
1. prof. dr hab. Dorota Kołodyńska – Przewodnicząca
2. dr hab. Monika Budzyńska, prof. UMCS
3. dr hab. Leszek Kopciuch, prof. UMCS
4. dr hab. Mariusz Mazur, prof. UMCS
5. dr hab. Alicja Snoch-Pawłowska, prof. UMCS
6. dr  Jolanta Rodzoś, prof. UMCS
7. dr hab. Mariusz Ausz
8. dr Tomasz Bielecki
9. dr Małgorzata Krzemińska-Adamek
10. dr Urszula Lewartowicz  
11. dr Ewelina Panas
12. Dawid Kępa
13. Dawid Kobylański
14. Aleksandra Rybak
15. Daniel Syta
16. Natalia Tukiendorf
17. Paweł Zagrodniczek

Komisja dyscyplinarna dla nauczycieli akademickich
1. dr hab. Magdalena Budyn-Kulik – Przewodnicząca
2. prof. dr hab. Barbara Gawda – Wiceprzewodnicząca
3. dr hab. Sławomir Patyra, prof. UMCS – Wiceprzewodniczący
4. prof. dr hab. Andrzej Kokowski
5. prof. dr hab. Lesław Hostyński
6. prof. dr hab. Jerzy Stelmasiak
7. prof. dr hab. Anna Zdziennicka
8. dr hab. Krzysztof Bartnik, prof. UMCS
9. dr hab. Elżbieta Bukalska, prof. UMCS
10. dr hab. Jacek Chodorowski, prof. UMCS
11. dr hab. Wojciech Konaszczuk, prof. UMCS
12. dr hab. Ewa Kruk, prof. UMCS
13. dr hab. Kamil Sikora, prof. UMCS
14. dr hab. Grzegorz Koksanowicz
15. dr Barbara Dudzik
16. stud. Patryk Bukała
17. stud. Dawid Kobylański
18. stud. Olga Kurzępa
19. stud. Piotr Pawelski
20. stud. Paweł Zagrodniczek

Komisja dyscyplinarna dla doktorantów
1. dr hab. Adrian Niewęgłowski – Przewodniczący
2. dr hab. Teresa Bednarczyk, prof. UMCS – Wiceprzewodnicząca
3. dr hab. Andrzej Niewiadomski, prof. UMCS
4. dr hab. Grzegorz Wójcik, prof. UMCS
5. dr hab. Tomasz Woźniak, prof. UMCS
6. dr Maciej Podleśny
7. mgr Jarosław Kowalski
8. mgr Katarzyna Osiak-Krynicka
9. mgr Monika Sztandera-Tymoczek
10. mgr Maciej Wodziński

Odwoławcza komisja dyscyplinarna dla doktorantów
1. prof. dr hab. Andrzej Dawidowicz – Przewodniczący
2. dr hab. Bartosz Liżewski, prof. UMCS – Wiceprzewodniczący
3. dr hab. Agnieszka Kister
4. dr Julita Rybczyńska
5. mgr Ewa Majewska
6. mgr Tomasz Słapczyński

Komisja dyscyplinarna dla studentów
1. dr hab. Marek Kulik, prof. UMCS – Przewodniczący
2. prof. dr hab. Ewa Maj – Wiceprzewodnicząca
3. dr hab. Rafał Poździk, prof. UMCS – Wiceprzewodniczący  
4. dr hab. Halina Kucharczyk, prof. UMCS
5. dr hab. Aleksandra Szcześ, prof. UMCS
6. dr hab. Teresa Krasowska, prof. UMCS
7. dr hab. Jerzy Żywicki, prof. UMCS
8. dr Anna Fermus-Bobowiec
9. dr Krzysztof Kukuryk
10. dr Agnieszka Szczekala
11. dr Małgorzata Szymańska
12. dr Iwona Wieleba
13. dr Tomasz Woś
14. dr Marek Woźnicki
15. stud. Iwona Bielecka
16. stud. Dawid Kobylański
17. stud. Olga Kurzępa
18. stud. Piotr Pawelski
19. stud. Natalia Tukiendorf
20. stud. Katarzyna Wrona

Odwoławcza komisja dyscyplinarna dla studentów
1. dr hab. Zbigniew Kmiecik, prof. UMCS – Przewodniczący
2. dr hab. Ewa Nowak-Teter, prof. UMCS – Wiceprzewodnicząca
3. prof. dr hab. Elżbieta Krzemińska
4. dr Eliza Komierzyńska-Orlińska
5. dr Kamila Kupisz
6. dr Marta Mozgawa-Saj
7. dr Kamila Wlizło
8. dr Piotr Zieliński
9. stud. Patryk Bukała
10. stud. Justyna Golonka
11. stud. Dawid Kępa
12. stud. Aleksandra Rybak