Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Przemysław Matuła

dr hab. Przemysław Matuła
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
INSTYTUT MATEMATYKI, KATEDRA MATEMATYKI STOSOWANEJ
Funkcje
Z-ca Dyrektora Instytutu
Telefon
(81-537) 61-02
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze letnim r. akad. 2022/23


czwartek 10:00-12:00


 


Dostępność w Instytucie Matematyki


poniedziałek 9:00-14:00


wtorek 9:00-14:00


środa 8:00-14:00


czwartek 8:00-13:00


 


Zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim r. akad. 2022/2023  1. Statystyka matematyczna I - LB, Mat. w Fin. I st. 2 rok, s. A230, 8:30-10:00

  2. Statystyka matematyczna I - WY, Mat. w Fin. I st. 2 rok, s. C156, 12:15-14:00

  3. Seminarium magisterskie, Mat. w Fin. II st. 2 rok, s. C908, czwartek 8:30-10:00

Adres

pl.M.C.-Skłodowskiej 1, Budynek C pok. 908
20-031 Lublin

Działalność naukowa

Teoria prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna. Twierdzenia graniczne dla zmiennych losowych niezależnych i zależnych. Różne koncepcje zależności.

ORCID 0000-0003-2609-7085


Ogłoszenia