Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Przemysław Matuła

dr hab. Przemysław Matuła
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
INSTYTUT MATEMATYKI, KATEDRA MATEMATYKI STOSOWANEJ
Funkcje
Z-ca Dyrektora Instytutu
Telefon
(81-537) 61-02
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze zimowym r. akad. 2022/23


poniedziałek 9:00-10:00


czwartek 12:00-13:00


 


Dostępność w Instytucie Matematyki


poniedziałek 9:00-14:00


wtorek 9:00-14:00


środa 8:00-14:00


czwartek 8:00-13:00


 


Zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym r. akad. 2022/23:  1. Mathematics with elements of statistics, Med. Biol. I rok, WY, s. A230, poniedziałek 10:15-12:00

  2. Fakultet IV, Mat. I st. 3 rok, WY, s. 223, środa 8:15-10:00

  3. Mathematics with elements of statistics, Med. Biol. I rok, KW, s. A230, środa 12:00-13:30

  4. Fakultet IV, Mat. I st. 3 rok, KW, s. 132, czwartek 8:15-10:00

  5. Seminarium magisterskie, Mat. w Fin. II st. 2 rok, s. C908, czwartek 10:15-12:00

Adres

pl.M.C.-Skłodowskiej 1, Budynek C pok. 908
20-031 Lublin

Działalność naukowa

Teoria prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna. Twierdzenia graniczne dla zmiennych losowych niezależnych i zależnych. Różne koncepcje zależności.

ORCID 0000-0003-2609-7085


Ogłoszenia