Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Przemysław Matuła

Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
INSTYTUT MATEMATYKI, KATEDRA MATEMATYKI STOSOWANEJ
Funkcje
p.o. Dyrektora Instytutu
Telefon
(81-537) 61-02
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje


wtorek 10:00-12:00


czwartek 8:00-10:00


 


Dostępność w Instytucie Matematyki


poniedziałek 8:00-14:30


wtorek 8:00-14:30


środa 8:00-14:30


czwartek 8:00-14:30


piątek 9:00-13:00


 


Zajęcia dydaktyczne:  1. Wtorek 8:15-9:45 – Podstawy statystyki matematycznej WY, Mat. I st. 3 rok, s. C151

  2. Środa 12:15-13:45 – Mathematical statistics II, Erasmus, s. 908

  3. Czwartek 10:00-11:30 – Statystyka matematyczna I, WY, MwF. I st. 2 rok, s. A243

Adres

Budynek C - Wieżowiec Fizyki, pok. 908
pl.M.C.-Skłodowskiej 1, Budynek C pok. 908
20-031 Lublin

Działalność naukowa

Teoria prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna. Twierdzenia graniczne dla zmiennych losowych niezależnych i zależnych. Różne koncepcje zależności.

ORCID 0000-0003-2609-7085


Ogłoszenia